Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim

Wyszukiwanie zaawansowane

L SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM

Zwołuję L zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim

na dzień 30 października 2023 r. (poniedziałek) o godz. 13.00

w Janowcu Wielkopolskim

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim

ul. Gnieźnieńska 3a,

z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Sprawy porządkowe: otwarcie, stwierdzenie obecności.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XLIX sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim odbytej w dniu 24 sierpnia 2023 r.

 4. Opieka zdrowotna w Gminie Janowiec Wielkopolski.

 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza oraz informacja o realizacji uchwał.

 6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2023 rok; wystąpienie Skarbnika, opinia Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów, dyskusja, podjęcie uchwały nr L/380/23.

 7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2023–2030,wystąpienie Skarbnika, opinia Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów, dyskusja, podjęcie uchwały nr L/381/23.

 8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Janowiec Wielkopolski oraz ustalenia wysokości oprocentowania przy sprzedaży lokali mieszkalnych na raty, wystąpienie Burmistrza, opinia: Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów i Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Promocji, dyskusja, podjęcie uchwały nr L/382/23.

 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Janowiec Wielkopolski, wystąpienie Burmistrza, opinia Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów, dyskusja, podjęcie uchwały nr L/383/23.

 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim, wystąpienie Burmistrza, opinia Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów, dyskusja, podjęcie uchwały nr L/384/23.

 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia raportu z wykonania Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 dla Gminy Janowiec Wielkopolski i efektów jego realizacji za rok 2022, wystąpienie Burmistrza, opinia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, dyskusja, podjęcie uchwały nr L/385/23.

 12. Rozpatrzenie projektu w sprawie reparacji, odszkodowań i zadośćuczynienia z tytułu strat, jakie Polska poniosła z powodu napaści Niemiec oraz późniejszej okupacji, wystąpienie Burmistrza, opinia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, dyskusja, podjęcie uchwały nr L/386/23.

 13. Rozpatrzenie projektu w sprawie ustanowienia pomnika przyrody, wystąpienie Burmistrza, opinia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, dyskusja, podjęcie uchwały nr L/387/23.

 14. Rozpatrzenie projektu w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie miasta Janowca Wielkopolskiego, wystąpienie Burmistrza, opinia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, dyskusja, podjęcie uchwały nr L/388/23.

 15. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych.

 16. Interpelacje radnych.

 17. Wolne wnioski i sprawy bieżące.

 18. Zakończenie obrad L sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim.

 

                                                                      Przewodniczący rady

                                                                /-/ Aleksandra Walendowska

 

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Aleksandra Walendowska

Data wytworzenia:
18 paź 2023

Osoba dodająca informacje

Daria Czechowska

Data publikacji:
20 paź 2023, godz. 11:45

Osoba aktualizująca informacje

Daria Czechowska

Data aktualizacji:
20 paź 2023, godz. 13:45