Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim

Wyszukiwanie zaawansowane

LI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.)

zwołuję LI zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim,

na dzień 28 listopada 2023 r. (wtorek) o godz. 13.00

w Janowcu Wielkopolskim

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim

ul. Gnieźnieńska 3a,

z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Sprawy porządkowe: otwarcie, stwierdzenie obecności.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z L sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim odbytej w dniu 30 października 2023 r.

 4. Opieka zdrowotna w Gminie Janowiec Wielkopolski.

 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza oraz informacja o realizacji uchwał.

 6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2023 rok; wystąpienie Skarbnika, opinia Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów, dyskusja, podjęcie uchwały nr LI/390/23.

 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek, zwolnień oraz zasad poboru podatku od nieruchomości na 2024 r.,wystąpienie Burmistrza, opinia Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów, dyskusja, podjęcie uchwały nr LI/391/23.

 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2024 rok, wystąpienie Burmistrza, opinia: Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów, dyskusja, podjęcie uchwały nr LI/392/23.

 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego w 2024 r., wystąpienie Burmistrza, opinia Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów i Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Promocji, dyskusja, podjęcie uchwały nr LI/393/23.

 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opłaty targowej na 2024 r., wystąpienie Burmistrza, opinia Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów, dyskusja, podjęcie uchwały nr LI/394/23.

 11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na pokrycie kosztów instalacji proekologicznych systemów grzewczych, wystąpienie Burmistrza, opinia Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów i Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Promocji, dyskusja, podjęcie uchwały nr LI/395/23.

 12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, wystąpienie Burmistrza, opinia Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów, dyskusja, podjęcie uchwały nr LI/396/23.

 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Mikołaja w Janowcu Wielkopolskim na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytku wpisanym do ewidencji zabytków, wystąpienie Burmistrza, opinia Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów, dyskusja, podjęcie uchwały nr LI/397/23.

 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Małgorzaty w Juncewie, gmina Janowiec Wielkopolski na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, wystąpienie Burmistrza, opinia Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów, dyskusja, podjęcie uchwały nr LI/398/23.

 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Jana Chrzciciela w Kołdrąbiu, gmina Janowiec Wielkopolski na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, wystąpienie Burmistrza, opinia Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów, dyskusja, podjęcie uchwały nr LI/399/23.

 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Świętej Trójcy w Świątkowie, gmina Janowiec Wielkopolski na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, wystąpienie Burmistrza, opinia Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów, dyskusja, podjęcie uchwały nr LI/400/23.

 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Żernikach, gmina Janowiec Wielkopolski na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, wystąpienie Burmistrza, opinia Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów, dyskusja, podjęcie uchwały nr LI/401/23.

 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2024– 2026, wystąpienie przedstawiciela MGOPS w Janowcu Wielkopolskim, opinia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, dyskusja, podjęcie uchwały nr LI/402/23.

 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028, wystąpienie przedstawiciela MGOPS w Janowcu Wielkopolskim, opinia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, dyskusja, podjęcie uchwały nr LI/403/23.

 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028, wystąpienie przedstawiciela MGOPS w Janowcu Wielkopolskim, opinia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, dyskusja, podjęcie uchwały nr LI/404/23.

 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie wsparcia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu „ na lata 2024 – 2028, wystąpienie przedstawiciela MGOPS w Janowcu Wielkopolskim, opinia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, dyskusja, podjęcie uchwały nr LI/405/23.

 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Janowiec Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok, wystąpienie Burmistrza, opinia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, dyskusja, podjęcie uchwały nr LI/406/23.

 23. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą „MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY w Janowcu Wielkopolskim” oraz uchwalenia jego statutu, wystąpienie Burmistrza, opinia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, dyskusja, podjęcie uchwały nr LI/407/23.

 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz użytkowników wieczystych oraz warunków udzielania bonifikat, wystąpienie Burmistrza, opinia Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów, dyskusja, podjęcie uchwały nr LI/408/23.

 25. Interpelacje radnych.

 26. Wolne wnioski i sprawy bieżące.

 27. Zakończenie obrad LI sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim.

 

                                                                                                                  Przewodniczący rady

                                                                                                           /-/ Aleksandra Walendowska


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Aleksandra Walendowska

Data wytworzenia:
15 lis 2023

Osoba dodająca informacje

Daria Czechowska

Data publikacji:
17 lis 2023, godz. 10:41

Osoba aktualizująca informacje

Daria Czechowska

Data aktualizacji:
17 lis 2023, godz. 10:41