Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim

Wyszukiwanie zaawansowane

LII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM

Zwołuję LII zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim,

 

na dzień 18 grudnia 2023 r. (poniedziałek) o godz. 13.00

w Janowcu Wielkopolskim

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim

ul. Gnieźnieńska 3a,

z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Sprawy porządkowe: otwarcie, stwierdzenie obecności.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z LI sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim odbytej w dniu 28 listopada 2023 r.

 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza oraz informacja o realizacji uchwał.

 5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2023 rok; wystąpienie Skarbnika, opinia Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów, dyskusja, podjęcie uchwały nr LII/409/23.

 6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2023–2030, wystąpienie Skarbnika, opinia Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów, dyskusja, podjęcie uchwały nr LII/410/23.

 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2024 rok, wystąpienie Burmistrza, opinia: Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów, Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Promocji, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, dyskusja, podjęcie uchwały nr LII/411/23.

 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2024-2030, wystąpienie Skarbnika, opinia Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów, dyskusja, podjęcie uchwały nr LII/412/23.

 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia jednostkowej stawki kalkulacyjnej dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego "Zakład Usług Miejskich w Janowcu Wielkopolskim" na rok 2024, wystąpienie Burmistrza, opinia Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów, dyskusja, podjęcie uchwały nr LII/413/23.

 10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, wystąpienie Burmistrza, opinia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, dyskusja, podjęcie uchwały nr LII/414/23.

 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Janowiec Wielkopolski, wystąpienie Burmistrza, opinia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Promocji, dyskusja, podjęcie uchwały nr LII/415/23.

 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej i planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim, wystąpienie Burmistrza, opinia: Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów, Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Promocji, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, dyskusja, podjęcie uchwały nr LII/416/23.

 13. Interpelacje radnych.

 14. Wolne wnioski i sprawy bieżące.

 15. Zakończenie obrad LII sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim.

 

Przewodniczący Rady

/-/ Aleksandra Walendowska

 

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Aleksandra Walendowska

Data wytworzenia:
11 gru 2023

Osoba dodająca informacje

Daria Czechowska

Data publikacji:
12 gru 2023, godz. 09:22

Osoba aktualizująca informacje

Daria Czechowska

Data aktualizacji:
12 gru 2023, godz. 09:22