Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim

Wyszukiwanie zaawansowane

LIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM

Zwołuję LIII zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim,

 

na dzień 19 lutego 2024 r. (poniedziałek) o godz. 13.00

w Janowcu Wielkopolskim

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim

ul. Gnieźnieńska 3a,

z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Sprawy porządkowe: otwarcie, stwierdzenie obecności.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z LII sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim odbytej w dniu 18 grudnia 2023 r.

 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza oraz informacja o realizacji uchwał.

 5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso; wystąpienie Skarbnika, opinia Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów, dyskusja, podjęcie uchwały nr LIII/418/24.

 6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso, wystąpienie Skarbnika, opinia Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów, dyskusja, podjęcie uchwały nr LIII/419/24.

 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych, wystąpienie Burmistrza, opinia Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów, dyskusja, podjęcie uchwały nr LIII/420/24.

 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział strażaków ratowników OSP w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu, wystąpienie Burmistrza, opinia Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów, dyskusja, podjęcie uchwały nr LIII/421/24.

 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia jednostkowej stawki kalkulacyjnej dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego "Zakład Usług Miejskich w Janowcu Wielkopolskim" na rok 2024, wystąpienie Burmistrza, opinia Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów, dyskusja, podjęcie uchwały nr LIII/422/24.

 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia powiatowo-gminnego z jednostkami samorządu terytorialnego wchodzącymi w skład Partnerstwa „Razem dla rozwoju”, wystąpienie Burmistrza, opinia Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów, dyskusja, podjęcie uchwały nr LIII/423/24.

 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021 – 2023, wystąpienie przedstawiciela Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, opinia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, dyskusja, podjęcie uchwały nr LIII/424/24.

 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Janowiec Wielkopolski, wystąpienie przedstawiciela Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, opinia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, dyskusja, podjęcie uchwały nr LIII/425/24.

 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim w 2023 roku, wystąpienie przedstawiciela Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, opinia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, dyskusja, podjęcie uchwały nr LIII/426/24.

 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Janowiec Wielkopolski na lata 2024– 2028, wystąpienie przedstawiciela Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, opinia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, dyskusja, podjęcie uchwały nr LIII/427/24.

 15. Interpelacje radnych.

 16. Wolne wnioski i sprawy bieżące.

 17. Zakończenie obrad LIII sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim.

 

                                                                                                                                Przewodniczący Rady

                                                                                                                             /-/ Aleksandra Walendowska


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Aleksandra Walendowska

Data wytworzenia:
09 lut 2024

Osoba dodająca informacje

Daria Czechowska

Data publikacji:
09 lut 2024, godz. 13:27

Osoba aktualizująca informacje

Daria Czechowska

Data aktualizacji:
09 lut 2024, godz. 13:27