Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim

Wyszukiwanie zaawansowane

LIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM

Zwołuję LIV zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim,

na dzień 22 marca 2024 r. (piątek) o godz. 13.00

w Janowcu Wielkopolskim

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim

ul. Gnieźnieńska 3a,

z następującym porządkiem obrad:

 1. Sprawy porządkowe: otwarcie, stwierdzenie obecności.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z LIII sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim odbytej w dniu 19 lutego 2024 r.

 4. Wręczenie nagród laureatom Gminnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym.

 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza oraz informacja o realizacji uchwał.

 6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2024 rok; wystąpienie Skarbnika, opinia Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów, dyskusja, podjęcie uchwały nr LIV/430/24.

 7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2024–2030, wystąpienie Skarbnika, opinia Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów, dyskusja, podjęcie uchwały nr LIV/431/24.

 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia jednostkowej stawki kalkulacyjnej dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego "Zakład Usług Miejskich w Janowcu Wielkopolskim" na I kwartał 2024 r. - dopłata do 1 m3 sprzedanej wody, wystąpienie Skarbnika, opinia Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów, dyskusja, podjęcie uchwały nr LIV/432/24.

 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia jednostkowej stawki kalkulacyjnej dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego "Zakład Usług Miejskich w Janowcu Wielkopolskim" na I kwartał 2024 r. - dopłata do 1 m3 ścieków wprowadzonych do urządzeń kanalizacji sanitarnej, wystąpienie Skarbnika, opinia Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów, dyskusja, podjęcie uchwały nr LIV/433/24.

 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2024 roku, wystąpienie Burmistrza, opinia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Promocji, dyskusja, podjęcie uchwały nr LIV/434/24.

 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na rok 2024 na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski, wystąpienie Burmistrza, opinia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Promocji, dyskusja, podjęcie uchwały nr LIV/435/24.

 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy informacji o kandydacie na ławnika, wystąpienie Burmistrza, opinia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Promocji, dyskusja, podjęcie uchwały nr LIV/436/24.

 13. Interpelacje radnych.

 14. Wolne wnioski i sprawy bieżące.

 15. Wystąpienie Przewodniczącego rady i Burmistrza w związku z zakończeniem kadencji.

 16. Zakończenie obrad LIV sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim.

                                                                                                                          Przewodniczący rady

                                                                                                                /-/ Aleksandra Walendowska


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Aleksandra Walendowska

Data wytworzenia:
12 mar 2024

Osoba dodająca informacje

Daria Czechowska

Data publikacji:
14 mar 2024, godz. 13:02

Osoba aktualizująca informacje

Daria Czechowska

Data aktualizacji:
14 mar 2024, godz. 13:02