Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim

Wyszukiwanie zaawansowane

Posiedzenie: Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów, Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Promocji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim

Zwołuję na dzień 16 lutego 2024 roku /piątek/ o godzinie 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim ul. Gnieźnieńska 3a, posiedzenie z następującym porządkiem obrad:

 

Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów

 

 1. Otwarcie, stwierdzenie obecności, przyjęcie porządku obrad.

 2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

 1. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości oraz

podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso;

 1. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso;

 1. zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych;

 2. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział strażaków ratowników OSP w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu;

 3. ustalenia jednostkowej stawki kalkulacyjnej dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego "Zakład Usług Miejskich w Janowcu Wielkopolskim" na rok 2024;

 4. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia powiatowo-gminnego z jednostkami samorządu terytorialnego wchodzącymi w skład Partnerstwa „Razem dla rozwoju”.

 1. Zapytania i wolne głosy.

 2. Zakończenie.

                                                                 Przewodniczący Komisji

                                                                     /-/ Barbara Polus

 

Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej

 

 1. Otwarcie, stwierdzenie obecności, przyjęcie porządku obrad.

 2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

a) przyjęcia sprawozdania z Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021 – 2023;

b) przyjęcia sprawozdania z realizacji programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Janowiec Wielkopolski;

c) przyjęcia sprawozdania z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim w 2023 roku;

d) przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Janowiec Wielkopolski na lata 2024– 2028.

 1. Przedstawienie oferty firmy Kurs na dziecko.

 2. Zapytania i wolne głosy.

 3. Zakończenie.

                                                                             Przewodniczący Komisji

                                                                               /-/ Dorota Woźniak

 

 

Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Promocji

 

 1. Otwarcie, stwierdzenie obecności, przyjęcie porządku obrad.

 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na rok 2024 na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski.

 3. Opinia do wniosku Łopieńskiego Klubu Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego „SONIC”.

 4. Zapytania i wolne głosy.

 5. Zakończenie.                                                 Przewodniczący Komisji

                                                                                       /-/ Teresa Rusiewicz

 

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Barbara Polus
Dorota Woźniak
Teresa Rusiewicz

Data wytworzenia:
08 lut 2024

Osoba dodająca informacje

Daria Czechowska

Data publikacji:
08 lut 2024, godz. 12:04

Osoba aktualizująca informacje

Daria Czechowska

Data aktualizacji:
08 lut 2024, godz. 12:04