Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Posiedzenie: Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów, Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej i Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Zwołuję na dzień 12 września 2022 roku /poniedziałek/ o godzinie 1400  w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim ul. Gnieźnieńska 3a, posiedzenie z następującym porządkiem obrad:

Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów,

 1. Otwarcie, stwierdzenie obecności, przyjęcie porządku obrad.
 2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

a) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2022 rok;

b) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2022–2030;

c) wyrażenia woli zawarcia porozumienia i powierzenia Gminie Rogowo prowadzenia zadania związanego z realizacją Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Żnina;

d) ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Janowiec Wielkopolski na rok szkolny 2022/2023.

 1. Zapytania i wolne głosy.
 2. Zakończenie.                                            

Przewodniczący Komisji

    /-/  Barbara Polus

Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej

 1. Otwarcie, stwierdzenie obecności, przyjęcie porządku obrad.
 2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
 1. ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Janowiec Wielkopolski na rok szkolny 2022/2023;
 2. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedów, pedagogów, psychologów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkola i oddziałów przedszkolnych pracujących z grupami mieszanymi wiekowo, jak również określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu, dla których Gmina Janowiec Wielkopolski jest organem prowadzącym.
 1. Zapytania i wolne głosy.
 2. Zakończenie.                                             

 

Przewodniczący Komisji   

   /-/ Dorota Woźniak

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

 

 1. Otwarcie, stwierdzenie obecności, przyjęcie porządku obrad.
 2. Rozpatrzenie petycji w sprawach:
 1. utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy;
 2. utworzenia oddziałów zmilitaryzowanej Samoobrony Gminnej i zakupu broni dla każdego rdzennego polskiego mieszkańca tej gminy.
 1. Zapytania i wolne głosy.
 2. Zakończenie.               

                            

Przewodniczący Komisji

                                                                                                   /-/ Leszek Rutkowski   

 

 

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Daria Czechowska

Data wytworzenia:
29 sie 2022

Osoba dodająca informacje

Daria Czechowska

Data publikacji:
31 sie 2022, godz. 12:22

Osoba aktualizująca informacje

Daria Czechowska

Data aktualizacji:
31 sie 2022, godz. 12:22