Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim

Wyszukiwanie zaawansowane

Posiedzenie: Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów, Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Promocji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim

Zwołuję na dzień 27 kwietnia 2023 roku /czwartek/ o godzinie 1400  w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim ul. Gnieźnieńska 3a, posiedzenie z następującym porządkiem obrad:

Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów,

 1. Otwarcie, stwierdzenie obecności, przyjęcie porządku obrad.
 2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
 1. udzielenia Burmistrzowi Janowca Wielkopolskiego wotum zaufania;
 2. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Janowiec Wielkopolski za 2022 rok;
 3. udzielenia absolutorium Burmistrzowi Janowca Wielkopolskiego;
 4. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2023 rok;
 5. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet sołtysom oraz zwrotu kosztów podróży służbowej.
 1. Kwestia ewentualnego wyłączenia oświetlenia ulicznego nocą.
 2. Zapytania i wolne głosy.
 3. Zakończenie.                                            

Przewodniczący Komisji

       /-/ Barbara Polus

  Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej

 1. Otwarcie, stwierdzenie obecności, przyjęcie porządku obrad.
 2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
 1. udzielenia Burmistrzowi Janowca Wielkopolskiego wotum zaufania;
 2. udzielenia absolutorium Burmistrzowi Janowca Wielkopolskiego.
 1. Zapytania i wolne głosy.
 2. Zakończenie.                                            

Przewodniczący Komisji

     /-/ Dorota Woźniak

Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Promocji

 1. Otwarcie, stwierdzenie obecności, przyjęcie porządku obrad.
 2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
 1. udzielenia Burmistrzowi Janowca Wielkopolskiego wotum zaufania;
 2. udzielenia absolutorium Burmistrzowi Janowca Wielkopolskiego;
 3. zmieniająca uchwałę w sprawie przedmiotu działania i powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Promocji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim.
 1. Kwestia ewentualnego wyłączenia oświetlenia ulicznego nocą.
 2. Zapytania i wolne głosy.
 3. Zakończenie.                                            

Przewodniczący Komisji

     /-/ Teresa Rusiewicz

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Barbara Polus
Dorota Woźniak
Teresa Rusiewicz

Data wytworzenia:
20 kwi 2023

Osoba dodająca informacje

Daria Czechowska

Data publikacji:
07 sie 2023, godz. 09:42

Osoba aktualizująca informacje

Daria Czechowska

Data aktualizacji:
20 kwi 2023, godz. 13:48