Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim

Wyszukiwanie zaawansowane

Posiedzenie: Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów, Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Promocji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim

Zwołuję na dzień 19 czerwca 2023 roku /poniedziałek/ o godzinie 1400  w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim ul. Gnieźnieńska 3a, posiedzenie z następującym porządkiem obrad:

Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów,

 1. Otwarcie, stwierdzenie obecności, przyjęcie porządku obrad.
 2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
 1. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2023 rok;
 2. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2023–2030;
 3. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żnińskiemu w 2023 r.
 1. Zapytania i wolne głosy.
 2. Zakończenie.                                            

Przewodniczący Komisji      

      /-/ Barbara Polus

  Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej

 1. Otwarcie, stwierdzenie obecności, przyjęcie porządku obrad.
 2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
 1. wniosku o przyznanie nagród rocznych dyrektorom instytucji kultury;
 2. określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat, a także trybu ich pobierania.
 1. Zapytania i wolne głosy.
 2. Zakończenie.                                             

Przewodniczący Komisji

      /-/ Dorota Woźniak

Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Promocji

 1. Otwarcie, stwierdzenie obecności, przyjęcie porządku obrad.
 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności  w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.
 3. Zapytania i wolne głosy.
 4. Zakończenie.                                            

Przewodniczący Komisji

     /-/ Teresa Rusiewicz   

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Barbara Polus
Dorota Woźniak
Teresa Rusiewicz

Data wytworzenia:
07 cze 2023

Osoba dodająca informacje

Daria Czechowska

Data publikacji:
07 sie 2023, godz. 09:42

Osoba aktualizująca informacje

Daria Czechowska

Data aktualizacji:
07 cze 2023, godz. 15:05