Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim

Wyszukiwanie zaawansowane

Posiedzenie: Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów, Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Promocji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim

Zwołuję na dzień 24 sierpnia 2023 roku /czwartek/ o godzinie 1130 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim ul. Gnieźnieńska 3a, posiedzenie z następującym porządkiem obrad:

Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów,

 1. Otwarcie, stwierdzenie obecności, przyjęcie porządku obrad.

 2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

 1. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2023 rok;

 2. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żnińskiemu w 2023 r.;

 3. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Janowiec Wielkopolski oraz ustalenia wysokości oprocentowania przy sprzedaży lokali mieszkalnych na raty.

 1. Zapytania i wolne głosy.

 2. Zakończenie.

                                                                                           Przewodniczący Komisji

                                                                                                /-/ Barbara Polus

Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej

 1. Otwarcie, stwierdzenie obecności, przyjęcie porządku obrad.

 2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

 1. trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Janowiec Wielkopolski;

 2. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

 1. Zapytania i wolne głosy.

 2. Zakończenie.

                                                                                                         Przewodniczący Komisji

                                                                                                           /-/ Dorota Woźniak

Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Promocji

 1. Otwarcie, stwierdzenie obecności, przyjęcie porządku obrad.

 2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

a) ustanowienia pomnika przyrody;

b) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Janowiec Wielkopolski oraz ustalenia wysokości oprocentowania przy sprzedaży lokali mieszkalnych na raty.

 1. Zapytania i wolne głosy.

 2. Zakończenie.                                                                    Przewodniczący Komisji

                                                                                                        /-/ Teresa Rusiewicz


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Barbara Polus
Dorota Woźniak
Teresa Rusiewicz

Data wytworzenia:
17 sie 2023

Osoba dodająca informacje

Daria Czechowska

Data publikacji:
18 sie 2023, godz. 13:20

Osoba aktualizująca informacje

Daria Czechowska

Data aktualizacji:
18 sie 2023, godz. 13:20