Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim

Wyszukiwanie zaawansowane

Posiedzenie: Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów, Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Promocji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim

Zwołuję na dzień 23 października 2023 roku /poniedziałek/ o godzinie 1330 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim ul. Gnieźnieńska 3a, posiedzenie z następującym porządkiem obrad:

Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów,

 1. Otwarcie, stwierdzenie obecności, przyjęcie porządku obrad.

 2. Odnawialne źródła energii – wiatraki (wystąpienie przedstawicieli firm: Eurowind Energy Sp. z o.o. i Sevivon PNE GROUP).

 3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

 1. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2023 rok;

 2. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2023–2030;

 3. wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Janowiec Wielkopolski;

 4. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Janowiec Wielkopolski oraz ustalania wysokości oprocentowania przy sprzedaży lokali mieszkalnych na raty;

 5. ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim.

 1. Propozycje do projektu budżetu gminy na 2024 rok.

 2. Zapytania i wolne głosy.

 3. Zakończenie.

                                                                               Przewodniczący Komisji

                                                                                  /-/ Barbara Polus

 

Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej

 

 1. Otwarcie, stwierdzenie obecności, przyjęcie porządku obrad.

 2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

 1. przyjęcia raportu z wykonania Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 dla Gminy Janowiec Wielkopolski i efektów jego realizacji za rok 2022;

 2. reparacji, odszkodowań i zadośćuczynienia z tytułu strat, jakie Polska poniosła z powodu napaści Niemiec oraz późniejszej okupacji.

 1. Zapytania i wolne głosy.

 2. Zakończenie.

                                                                            Przewodniczący Komisji

                                                                             /-/ Dorota Woźniak

 

Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Promocji

 1. Otwarcie, stwierdzenie obecności, przyjęcie porządku obrad.

 2. Odnawialne źródła energii – wiatraki (wystąpienie przedstawicieli firm: Eurowind Energy Sp. z o.o. i Sevivon PNE GROUP).

 3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

a) ustanowienia pomnika przyrody;

b) nadania nazwy rondu położonemu na terenie miasta Janowca Wielkopolskiego;

c) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Janowiec Wielkopolski oraz ustalania wysokości oprocentowania przy sprzedaży lokali mieszkalnych na raty.

 1. Zapytania i wolne głosy.

 2. Zakończenie.                                                            Przewodniczący Komisji

                                                                                           /-/ Teresa Rusiewicz


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Barbara Polus
Dorota Woźniak
Teresa Rusiewicz

Data wytworzenia:
13 paź 2023

Osoba dodająca informacje

Daria Czechowska

Data publikacji:
13 paź 2023, godz. 15:01

Osoba aktualizująca informacje

Daria Czechowska

Data aktualizacji:
13 paź 2023, godz. 15:01