Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim

Wyszukiwanie zaawansowane

Posiedzenie: Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów, Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Promocji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim

Zwołuję na dzień 20 listopada 2023 roku /poniedziałek/ o godzinie 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim ul. Gnieźnieńska 3a, posiedzenie z następującym porządkiem obrad:

Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów

 1. Otwarcie, stwierdzenie obecności, przyjęcie porządku obrad.

 2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

 1. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2023 rok;

 2. określenia wysokości stawek, zwolnień oraz zasad poboru podatku od nieruchomości na 2024 r.;

 3. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2024 rok;

 4. obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego w 2024 r.;

 5. opłaty targowej na 2024 r.;

 6. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na pokrycie kosztów instalacji proekologicznych systemów grzewczych;

 7. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków;

 8. udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Mikołaja w Janowcu Wielkopolskim na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytku wpisanym do ewidencji zabytków;

 9. udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Małgorzaty w Juncewie, gmina Janowiec Wielkopolski na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;

 10. udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Jana Chrzciciela w Kołdrąbiu, gmina Janowiec Wielkopolski na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;

 11. udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Świętej Trójcy w Świątkowie, gmina Janowiec Wielkopolski na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;

 12. udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Żernikach, gmina Janowiec Wielkopolski na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

 1. Zapytania i wolne głosy.

 2. Zakończenie.

                                                                                                                  Przewodniczący Komisji

                                                                                                                      /-/ Barbara Polus

Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej

 1. Otwarcie, stwierdzenie obecności, przyjęcie porządku obrad.

 2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

 1. ustanowienia programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028;

 2. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028;

 3. określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie wsparcia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu „ na lata 2024 – 2028;

 4. uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2024– 2026;

 5. Programu współpracy Gminy Janowiec Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok.

 1. Zapytania i wolne głosy.

 2. Zakończenie.

                                                                                                            Przewodniczący Komisji

                                                                                                                 /-/ Dorota Woźniak

Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Promocji

 1. Otwarcie, stwierdzenie obecności, przyjęcie porządku obrad.

 2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

a) obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego w 2024 r.;

b) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na pokrycie kosztów instalacji proekologicznych systemów grzewczych.

 1. Zapytania i wolne głosy.

 2. Zakończenie.                                                                        Przewodniczący Komisji

                                                                                                           /-/  Teresa Rusiewicz


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Barbara Polus
Dorota Woźniak
Teresa Rusiewicz

Data wytworzenia:
10 lis 2023

Osoba dodająca informacje

Daria Czechowska

Data publikacji:
13 lis 2023, godz. 09:52

Osoba aktualizująca informacje

Daria Czechowska

Data aktualizacji:
13 lis 2023, godz. 09:52