Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Posiedzenie: Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów, Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Promocji oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim

Zwołuję na dzień 24 stycznia 2023 roku /wtorek/  o godzinie 14.00  w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim ul. Gnieźnieńska 3a, posiedzenie z następującym porządkiem obrad:

Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów,

 1. Otwarcie, stwierdzenie obecności, przyjęcie porządku obrad.
 2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
 1. ustalenia jednostkowych stawek kalkulacyjnych dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego "Zakład Usług Miejskich w Janowcu Wielkopolskim" na rok 2023;
 2. określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych;
 3. pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 4. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej na 2023 rok.
 1. Zapytania i wolne głosy.
 2. Zakończenie.    

    Przewodniczący Komisji

                                                                                                         Barbara Polus

Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej

 1. Otwarcie, stwierdzenie obecności, przyjęcie porządku obrad.
 2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
 1. Programu współpracy Gminy Janowiec Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok;
 2. określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców do placówek oświatowych;
 3. określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie wsparcia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych  dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu„ na lata 2019 – 2023;
 4. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia w  ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 1. Zapytania i wolne głosy.
 2. Zakończenie.                                            

Przewodniczący Komisji

  Dorota Woźniak

 

Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Promocji

 1. Otwarcie, stwierdzenie obecności, przyjęcie porządku obrad.
 2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
 1. zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski;
 2. określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na rok 2023 na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski.
 1. Zapytania i wolne głosy.
 2. Zakończenie.                                            

Przewodniczący Komisji

                                                                                                 Teresa Rusiewicz   

  


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Barbara Polus

Data wytworzenia:
16 sty 2023

Osoba dodająca informacje

Daria Czechowska

Data publikacji:
07 sie 2023, godz. 09:42

Osoba aktualizująca informacje

Daria Czechowska

Data aktualizacji:
16 sty 2023, godz. 15:07