Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim

Wyszukiwanie zaawansowane

Posiedzenie: Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów, Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Promocji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim

Zwołuję na dzień 19 marca 2024 roku /wtorek/ o godzinie 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim ul. Gnieźnieńska 3a, posiedzenie z następującym porządkiem obrad:

Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów

 1. Otwarcie, stwierdzenie obecności, przyjęcie porządku obrad.

 2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

 1. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2024 rok;

 2. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec

Wielkopolski na lata 2024–2030;

 1. ustalenia jednostkowej stawki kalkulacyjnej dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego "Zakład Usług Miejskich w Janowcu Wielkopolskim" na I kwartał 2024 r. - dopłata do 1 m3 sprzedanej wody;

 2. ustalenia jednostkowej stawki kalkulacyjnej dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego "Zakład Usług Miejskich w Janowcu Wielkopolskim" na I kwartał 2024 r. - dopłata do 1 m3 ścieków wprowadzonych do urządzeń kanalizacji sanitarnej.

 1. Zapytania i wolne głosy.

 2. Zakończenie.

                                                                         Przewodniczący Komisji

                                                                              /-/ Barbara Polus

 

Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Promocji

 

 1. Otwarcie, stwierdzenie obecności, przyjęcie porządku obrad.

 2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

a) zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy informacji o kandydacie na ławnika;

b) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2024 roku.

 1. Zapytania i wolne głosy.

 2. Zakończenie.                                                            Przewodniczący Komisji

                                                                                                 /-/ Teresa Rusiewicz

 

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Teresa Rusiewicz
Barbara Polus

Data wytworzenia:
12 mar 2024

Osoba dodająca informacje

Daria Czechowska

Data publikacji:
13 mar 2024, godz. 13:55

Osoba aktualizująca informacje

Daria Czechowska

Data aktualizacji:
13 mar 2024, godz. 13:55