Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim

Wyszukiwanie zaawansowane

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim

Zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie  się:

27 kwietnia 2023 r. /czwartek/ o godzinie 12.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim przy ul. Gnieźnieńskiej 3a,

z następującym porządkiem obrad:

  1. Sprawy porządkowe: otwarcie, stwierdzenie obecności, przyjęcie porządku obrad.
  2. Ocena realizacji planu wydatków „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii” dla Gminy Janowiec Wielkopolski w 2022 roku.
  3. Sprawozdanie z wykonania zadań statutowych w zakresie pomocy społecznej przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim za 2022 rok.
  4. Badanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 r. oraz sprawozdań finansowych za 2022 r.
  5. Sporządzenie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej wykonania budżetu za 2022 rok i wniosku o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Burmistrzowi Janowca Wielkopolskiego.
  6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: udzielenia Burmistrzowi Janowca Wielkopolskiego wotum zaufania i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Janowca Wielkopolskiego.
  7. Zapytania i wolne głosy.
  8. Zakończenie.

                                                                                                     Przewodniczący komisji

           /-/ Henryk Zygaj


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Henryk Zygaj

Data wytworzenia:
20 kwi 2023

Osoba dodająca informacje

Daria Czechowska

Data publikacji:
07 sie 2023, godz. 09:42

Osoba aktualizująca informacje

Daria Czechowska

Data aktualizacji:
20 kwi 2023, godz. 11:48