Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim

Wyszukiwanie zaawansowane

XLIX NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) zwołuję XLIX nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim,

na dzień 24 sierpnia 2023 r. (czwartek) o godz. 13.00 w Janowcu Wielkopolskim

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim

ul. Gnieźnieńska 3a,

z następującym porządkiem obrad:

 1. Sprawy porządkowe: otwarcie, stwierdzenie obecności.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z: XLVII sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim odbytej w dniu 20 czerwca 2023 r. i protokołu z XLVIII sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim odbytej w dniu 26 czerwca 2023 r.

 4. Sprawa niebezpiecznych odpadów z ulicy Nowej w Janowcu Wielkopolskim.

 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza oraz informacja o realizacji uchwał.

 6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2023 rok; wystąpienie Skarbnika, opinia Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów, dyskusja, podjęcie uchwały nr XLIX/376/23.

 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żnińskiemu w 2023 r., wystąpienie Skarbnika, opinia Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów, dyskusja, podjęcie uchwały nr XLIX/377/23.

 8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Janowiec Wielkopolski oraz ustalenia wysokości oprocentowania przy sprzedaży lokali mieszkalnych na raty, wystąpienie Burmistrza, opinia: Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów oraz Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Promocji, dyskusja, podjęcie uchwały nr XLIX/378/23.

 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Janowiec Wielkopolski, wystąpienie Burmistrza, opinia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, dyskusja, podjęcie uchwały nr XLIX/379/23.

 10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, wystąpienie Burmistrza, opinia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, dyskusja, podjęcie uchwały nr XLIX/380/23.

 11. Interpelacje radnych.

 12. Wolne wnioski i sprawy bieżące.

 13. Zakończenie obrad XLIX sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Aleksandra Walendowska

Data wytworzenia:
18 sie 2023

Osoba dodająca informacje

Daria Czechowska

Data publikacji:
18 sie 2023, godz. 13:23

Osoba aktualizująca informacje

Daria Czechowska

Data aktualizacji:
18 sie 2023, godz. 13:23