Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim

Wyszukiwanie zaawansowane

XLVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM

Zwołuję XLVI zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim,

na dzień 8 maja 2023 r. (poniedziałek) o godz. 13.00 w Janowcu Wielkopolskim

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim

ul. Gnieźnieńska 3a,

z następującym porządkiem obrad:

 1. Sprawy porządkowe: otwarcie, stwierdzenie obecności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim odbytej w dniu 28 marca 2023 r.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza oraz informacja o realizacji uchwał.
 5. Raport o stanie Gminy Janowiec Wielkopolski. Wystąpienie Burmistrza Janowca Wielkopolskiego. Debata nad raportem o stanie gminy. Opinia Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów, opinia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, opinia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Promocji, opinia Komisji Rewizyjnej. Podjęcie uchwały nr XLVI/361/23 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Janowca Wielkopolskiego wotum zaufania.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Janowiec Wielkopolski za 2022 rok; wystąpienie Skarbnika, opinia Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów, dyskusja, podjęcie uchwały nr XLVI/362/23.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Janowca Wielkopolskiego; sprawozdanie Burmistrza z wykonania budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski za 2022 r., opinia Komisji Rewizyjnej i przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Janowca Wielkopolskiego, opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej dotycząca wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Janowca Wielkopolskiego, opinia Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów, opinia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, opinia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Promocji, dyskusja, podjęcie uchwały nr XLVI/363/23.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2023 rok, wystąpienie Skarbnika, opinia Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów, dyskusja, podjęcie uchwały nr XLVL/364/23.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet sołtysom oraz zwrotu kosztów podróży służbowej, wystąpienie Burmistrza, opinia Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów, dyskusja, podjęcie uchwały nr XLVI/365/23.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przedmiotu działania i powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Promocji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim, wystąpienie Burmistrza, opinia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Promocji Rady Miejskiej, dyskusja, podjęcie uchwały nr XLVI/366/23.
 11. Interpelacje radnych.
 12. Wolne wnioski i sprawy bieżące.
 13. Zakończenie obrad XLVI sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim.

                                                                                    Przewodniczący rady

                                                                                /-/ Aleksandra Walendowska

 

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Aleksandra Walendowska

Data wytworzenia:
26 kwi 2023

Osoba dodająca informacje

Daria Czechowska

Data publikacji:
07 sie 2023, godz. 09:42

Osoba aktualizująca informacje

Daria Czechowska

Data aktualizacji:
26 kwi 2023, godz. 14:10