Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim

Wyszukiwanie zaawansowane

XXXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM

Zwołuję XXXIX zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim,

na dzień 27 października 2022 r. (czwartek) o godz. 12.00 w Janowcu Wielkopolskim

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim

ul. Gnieźnieńska 3a,

z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Sprawy porządkowe: otwarcie, stwierdzenie obecności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim, odbytej w dniu 4 października 2022 r.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza oraz informacja o realizacji uchwał.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2022 rok, wystąpienie Skarbnika, opinia Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów, dyskusja, podjęcie uchwały nr XXXIX/312/22.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek, zwolnień oraz zasad poboru podatku od nieruchomości na 2023 r., wystąpienie Burmistrza, opinia Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów, dyskusja, podjęcie uchwały nr XXXIX/313/22.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego w 2023 r., wystąpienie Burmistrza, opinia Komisji: Gospodarki, Budżetu i Finansów i Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Promocji, dyskusja, podjęcie uchwały nr XXXIX/314/22.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2023 rok, wystąpienie Burmistrza, opinia Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów, dyskusja, podjęcie uchwały nr XXXIX/315/22.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opłaty targowej na 2023 rok, wystąpienie Burmistrza, opinia Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów, dyskusja, podjęcie uchwały nr XXXIX/316/22.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad przyznawania nagród dla nauczycieli, wystąpienie Burmistrza, opinia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, dyskusja, podjęcie uchwały nr XXXIX/317/22.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli, wystąpienie Burmistrza, opinia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, dyskusja, podjęcie uchwały nr XXXIX/318/22.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody, wystąpienie Burmistrza, opinia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Promocji, dyskusja, podjęcie uchwały nr XXXIX/319/22.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2023-2032”, wystąpienie Burmistrza, opinia Komisji: Gospodarki, Budżetu i Finansów, Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej i Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Promocji, dyskusja, podjęcie uchwały nr XXXIX/320/22.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 1 sierpnia 2022 roku w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy, wystąpienie Przewodniczącego Komisji, opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, dyskusja, podjęcie uchwały nr XXXIX/321/22.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 18 sierpnia 2022 roku w sprawie utworzenia oddziałów zmilitaryzowanych Samoobrony Gminnej i zakupu broni dla każdego rdzennego mieszkańca gminy, wystąpienie Przewodniczącego Komisji, opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, dyskusja, podjęcie uchwały nr XXXIX/322/22.
 16. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych.
 17. Interpelacje radnych.
 18. Wolne wnioski i sprawy bieżące.
 19. Zakończenie obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim.

Przewodnicząca Rady

/-/ Aleksandra Walendowska

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Aleksandra Walendowska

Data wytworzenia:
19 paź 2022

Osoba dodająca informacje

Daria Czechowska

Data publikacji:
07 sie 2023, godz. 09:42

Osoba aktualizująca informacje

Daria Czechowska

Data aktualizacji:
19 paź 2022, godz. 15:07