聽W okresie wakacji 2018 roku KRUS organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolnik贸w, kt贸rych przynajmniej jedno z rodzic贸w (prawnych opiekun贸w) podlega ubezpieczeniu spo艂ecznemu rolnik贸w z mocy ustawy. Je偶eli rolnik ubezpieczony jest na wniosek w pe艂nym zakresie - ubezpieczenie powinno trwa膰 nieprzerwanie co najmniej rok.

W wojew贸dztwie kujawsko-pomorskim z rehabilitacji b臋dzie mog艂o skorzysta膰聽 65 dzieci z chorobami uk艂adu oddechowego i uk艂adu ruchu, urodzonych w latach 2003 鈥 2011 (7-15 lat).

Turnus rehabilitacyjny ze schorzeniami uk艂adu oddechowego zostanie zorganizowany w Centrum Rehabilitacji Rolnik贸w KRUS w Szklarskiej Por臋bie (w okresie od 30 czerwca do 20 lipca). Dzieci ze schorzeniami uk艂adu ruchu聽 b臋d膮 rehabilitowane w Centrum Rehabilitacji Rolnik贸w KRUS w Jedlcu (w okresie od 9 do 29 lipca).

Rodzice nie ponosz膮 odp艂atno艣ci za pobyt i transport dziecka.

Uczestnicy turnus贸w rehabilitacyjnych maj膮 zapewnione聽 ca艂odzienne wy偶ywienie, ca艂odobow膮 opiek臋 lekarsko-piel臋gniarsk膮 oraz indywidualny program rehabilitacyjny. Opiek臋 nad dzie膰mi sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

Kwalifikacja dzieci na rehabilitacj臋 lecznicz膮 w ramach Centr贸w Rehabilitacji Rolnik贸w.

Podczas kwalifikowania dziecka do leczenia rehabilitacyjnego lekarz ocenia:

  1. Stan zdrowia dziecka.
  2. Przebieg choroby b臋d膮cej wskazaniem do rehabilitacji w ramach CRR.
  3. Zdolno艣膰 dziecka do samoobs艂ugi i samodzielnego przemieszczania si臋.

聽Wskazania do rehabilitacji leczniczej:
Choroby narz膮du ruchu, m.in: stany po urazach, operacjach, nabyte wady postawy.
Choroby g贸rnych i dolnych dr贸g oddechowych, m.in: stany po operacjach, przewlek艂e zapalenia, astma oskrzelowa.
Dzieci臋ce pora偶enie m贸zgowe z zachowan膮 zdolno艣ci膮 poruszania si臋.

Przeciwwskazania do rehabilitacji leczniczej w ramach CRR:

  1. Stany po z艂amaniach ko艣ci ko艅czyn z op贸藕nionym zrostem, stawem rzekomym, powik艂ane zapaleniem ko艣ci lub szpiku kostnego.
  2. Zaostrzenie choroby podstawowej wymagaj膮cej modyfikacji leczenia farmakologicznego czy zastosowania leczenia zabiegowego.
  3. Choroba zaka藕na w fazie ostrej.
  4. Czynna choroba nowotworowa.
  5. Padaczka z cz臋stymi napadami (co najmniej raz w miesi膮cu).
  6. Niezdolno艣膰 do samoobs艂ugi.

Pierwsze艅stwo w skierowaniu na turnusy maj膮 dzieci posiadaj膮ce orzeczenie
o niepe艂nosprawno艣ci.

Wnioski kwalifikacyjne mo偶na pobra膰 w Oddziale i Plac贸wkach Terenowych KRUS oraz ze strony internetowej www.krus.gov.pl, w zak艂adce rehabilitacja. Wnioski wype艂nione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalist臋 w leczeniu, kt贸rego pozostaje dziecko wraz z za艂膮cznikami nr 2 tj. informacj膮 o stanie zdrowia dziecka i o艣wiadczeniem rodzica/opiekuna prawnego nale偶y z艂o偶y膰 do dnia 18 maja br., w Oddziale lub Plac贸wkach Terenowych KRUS.

Szczeg贸艂owych聽 informacji udzielaj膮 pracownicy ds. rehabilitacji w聽OR KRUS w Bydgoszczy tel. 52-341-52-61 wew. 110 lub 220, PT KRUS w Grudzi膮dzu tel. 56聽462-12-41 wew. 305 lub 308 oraz PT KRUS we W艂oc艂awku tel.聽 54聽233-33-56 wew. 132 lub 116.

Informacja przekazana za po艣rednictwem OR KRUS w Bydgoszczy