Poniżej znajduje się ulotka informacyjna dotycząca monitorowania i nadzoru nad uprawą tytoniu oraz produkcją i zbyciem surowca tytoniowego