Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo艂ecznego w聽艣lad za聽Ministerstwem Rolnictwa i聽Rozwoju Wsi publikuje za艂o偶enia rz膮dowego Planu dla Wsi:

Wi臋ksze dofinansowanie do聽paliwa rolniczego

W celu zmniejszenia koszt贸w w聽gospodarstwach rolnych, zwi臋kszone zostanie wsparcie finansowe do聽zakupu paliwa rolniczego zu偶ywanego przy uprawie p贸l i聽hodowli byd艂a.

Utworzenie Narodowego Holdingu Spo偶ywczego

Dla stabilizacji rynk贸w rolnych utworzony zostanie Narodowy Holding Spo偶ywczy, kt贸ry聽b臋dzie alternatyw膮 dla firm przej臋tych w聽ramach prywatyzacji na聽pocz膮tku okresu transformacji. Zapewniony zostanie organizacyjny i聽w艂a艣cicielski udzia艂 rolnik贸w-producent贸w rolnych w聽firmach Holdingu.

Wi臋ksza sprzeda偶 bezpo艣rednia i聽rolniczy handel detaliczny

聽Zapewnienie rolnikom, szczeg贸lnie z聽mniejszych gospodarstw, bezpo艣redniego udzia艂u w聽rynku konsumenckim poprzez rozszerzenie sprzeda偶y detalicznej i聽rolniczego handlu detalicznego.聽

Zdrowa polska 偶ywno艣膰

Zwi臋kszona zostanie pomoc w聽rozwoju produkcji 偶ywno艣ci wysokiej jako艣ci, szczeg贸lnie ekologicznej, tradycyjnej i聽regionalnej, kt贸ra聽ma sta膰 si臋 rozpoznawalnym znakiem polskiego rolnictwa. Wprowadzone zostanie oznakowanie produkt贸w wolnych od聽GMO.聽

Wsparcie rolnictwa na聽terenach g贸rskich

W celu lepszego wykorzystania u偶ytk贸w zielonych nast膮pi wsparcie hodowli byd艂a mi臋snego, k贸z i聽owiec. Dla teren贸w g贸rskich wdro偶ona zostanie specjalna polityka.

Przeciw suszy

Przeciwdzia艂aj膮c suszy i聽innym zmianom klimatycznym wdro偶ony zostanie program poprawy 偶yzno艣ci gleb, w聽tym wapnowania, oraz聽zwi臋kszona zostanie retencja w贸d wraz z聽wprowadzeniem systemu nawodnie艅 w聽rolnictwie.聽

Polskie pasze聽

W celu zwi臋kszenia bezpiecze艅stwa 偶ywno艣ciowego Polski oraz聽wsparcia ochrony gleb, bia艂ko paszowe z聽zagranicy b臋dzie sukcesywnie zast臋powane bia艂kiem z聽produkcji krajowej.聽

Rolnictwo dla ekologii聽

Podj臋te zostan膮 dzia艂ania maj膮ce na聽celu wsparcie wykorzystania surowc贸w rolniczych w聽przemy艣le oraz聽nast膮pi rozwini臋cie odnawialnych 藕r贸de艂 energii (OZE) w聽rolnictwie, kt贸re s膮 przyjazne 艣rodowisku i聽akceptowane spo艂ecznie.

Wi臋cej informacji na stronie: https://www.gov.pl/rolnictwo/plan-dla-wsi-oparty-na-trzech-filarach

Informacja przekazana za po艣rednictwem OR KRUS w Bydgoszczy