Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Podziękowania Prezesa KRUS dla uczestników, współorganizatorów, patronów medialnych i fundatorów XVI Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne