Ogłoszenie ARiMR

Ogłoszenie dotyczące naboru Wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

Pismo Pana Sebastiana Kowalika, Kierownika Biura Powiatowego ARiMR w Żninie

Informacja dotycząca naboru Wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie.