Więcej informacji: https://www.krus.gov.pl/aktualnosci/dokument/artykul/podziekowanie-prezes-krus-dr-aleksandry-hadzik-dla-dyrektorow-i-nauczycieli-szkol-polozonych-n/