Więcej informacji: https://www.krus.gov.pl/krus/struktura/oript/oript-tabela-z-danymi/oddzialy-regionalne-szczegoly/or-w-bydgoszczy/