Informujemy, 偶e聽termin konkursu na聽najlepszy film na聽temat prewencji w聽rolnictwie zosta艂 przed艂u偶ony do聽dnia 31 pa藕dziernika 2019 r. Serdecznie zapraszamy do聽udzia艂u w聽konkursie!

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo艂ecznego informuje, 偶e聽od聽dnia 1聽pa藕dziernika 2019 r. wchodzi w聽偶ycie ustawa z聽dnia 31 lipca 2019 r. o聽艣wiadczeniu uzupe艂niaj膮cym dla os贸b niezdolnych do聽samodzielnej egzystencji.

Ustawa ta okre艣la warunki nabywania prawa, tryb przyznawania oraz聽zasady wyp艂acania 艣wiadczenia dla os贸b niezdolnych do聽samodzielnej egzystencji.

Celem 艣wiadczenia uzupe艂niaj膮cego jest dodatkowe wsparcie dochodowe os贸b niezdolnych do聽samodzielnej egzystencji.

艢wiadczenie uzupe艂niaj膮ce b臋dzie przys艂ugiwa艂o w聽wysoko艣ci nie wy偶szej ni偶 500 z艂otych miesi臋cznie, przy czym 艂膮czna kwota tego 艣wiadczenia i聽艣wiadcze艅 finansowanych ze聽艣rodk贸w publicznych (o charakterze innym ni偶 jednorazowe) oraz聽zagranicznych 艣wiadcze艅 emerytalno-rentowych, z聽uwzgl臋dnieniem wy艂膮cze艅, o聽kt贸rych聽mowa w聽ww. ustawie, nie mo偶e przekroczy膰 1600 z艂 miesi臋cznie. Do 艣wiadczenia uzupe艂niaj膮cego b臋d膮 uprawnione osoby mieszkaj膮ce w聽Polsce, kt贸re uko艅czy艂y 18 lat i聽kt贸rych聽niezdolno艣膰 do聽samodzielnej egzystencji zosta艂a stwierdzona okre艣lonym w聽ustawie orzeczeniem, przy spe艂nieniu pozosta艂ych warunk贸w ustawowych. Fakt posiadania orzeczenia o聽niepe艂nosprawno艣ci nie daje podstaw do聽przyznania prawa do聽艣wiadczenia uzupe艂niaj膮cego.

艢wiadczenie uzupe艂niaj膮ce przyznawane b臋dzie na聽wniosek osoby uprawnionej. KRUS rozpocznie rozpatrywanie wniosk贸w o聽to聽艣wiadczenie od聽1聽pa藕dziernika 2019 r. Wz贸r wniosku o聽艣wiadczenie uzupe艂niaj膮ce b臋dzie dost臋pny na聽stronie internetowej KRUS oraz聽w聽ka偶dej jednostce organizacyjnej KRUS w聽drugiej po艂owie wrze艣nia br. Niemniej ju偶 obecnie emeryci/renci艣ci, kt贸rzy聽nie maj膮 orzeczenia o聽ca艂kowitej niezdolno艣ci do聽pracy i聽niezdolno艣ci do聽samodzielnej egzystencji albo orzeczenia o聽niezdolno艣ci do聽samodzielnej egzystencji, albo orzeczenia o聽ca艂kowitej niezdolno艣ci do聽pracy w聽gospodarstwie rolnym i聽niezdolno艣ci do聽samodzielnej egzystencji, albo orzeczenia o聽ca艂kowitej niezdolno艣ci do聽s艂u偶by i聽niezdolno艣ci do聽samodzielnej egzystencji, mog膮 wyst臋powa膰 do聽KRUS o聽skierowanie na聽badanie przez lekarza rzeczoznawc臋 Kasy/komisj臋 lekarsk膮 Kasy. W聽tym celu nale偶y dostarczy膰 do聽KRUS aktualne za艣wiadczenie o聽stanie zdrowia (druk KRUS N-14) wydane przez lekarza lecz膮cego.

Bli偶sze informacje na聽temat 艣wiadczenia uzupe艂niaj膮cego mo偶na uzyska膰 w聽zak艂adce 艣wiadczenia 鈥撀犈泈iadczenie uzupe艂niaj膮ce dla os贸b niezdolnych do聽samodzielnej egzystencji oraz聽w聽ka偶dej jednostce organizacyjnej KRUS.

Podstawa prawna: Ustawa z聽dnia 31 lipca 2019 r. o聽艣wiadczeniu uzupe艂niaj膮cym dla os贸b niezdolnych do聽samodzielnej egzystencji (Dz. U. z聽2019 r. poz. 1622).

Przekazano za po艣rednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Dr Aleksandra Hadzik, Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo艂ecznego, zaprasza m艂odzie偶 szkoln膮 i聽uniwersyteck膮, szczeg贸lnie ze聽szk贸艂 rolniczych, do聽udzia艂u w聽Konkursie, dotycz膮cym wdra偶anej przez Kas臋 mi臋dzynarodowej kampanii Strategia Wizji Zero w聽sektorze rolniczym w聽Polsce. Konkurs, kt贸ry聽obj膮艂 Patronatem Honorowym Minister Rolnictwa i聽Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski, b臋dzie trwa艂 od聽2聽wrze艣nia do聽3聽pa藕dziernika 2019 r.

Je艣li masz mniej ni偶 24 lata, jeste艣 uczniem lub studentem, lubisz kreatywne wyzwania, a聽praca w聽gospodarstwie rolnym nie jest Ci obca, to聽zapraszam Ci臋 do聽udzia艂u w聽konkursie Moja Wizja Zero -聽Strategia Prewencji w聽Rolnictwie!

Zadanie konkursowe b臋dzie polega艂o na聽wykonaniu kr贸tkiego (2-minutowego) filmu, kt贸ry聽b臋dzie nawi膮zywa艂 do聽7聽Z艂otych Zasad Wizji Zero 鈥撀爉i臋dzynarodowej kampanii spo艂ecznej, kt贸ra聽ma na聽celu minimalizowanie ryzyka wypadku przy pracy w聽sektorze rolniczym:

  1. Przejmij inicjatyw臋 鈥 zaanga偶uj si臋
  2. Zidentyfikuj zagro偶enia 鈥 kontroluj ryzyko
  3. Zdefiniuj cele 鈥 stw贸rz program
  4. Zapewnij zdrowy i bezpieczny system pracy 鈥 b膮d藕 dobrze zorganizowany
  5. Zadbaj o bezpieczne otoczenie w gospodarstwie: maszyny, narz臋dzia i stanowisko pracy
  6. Poszerzaj wiedz臋 na temat zasad bezpiecze艅stwa w gospodarstwie
  7. Daj dobry przyk艂ad i motywuj innych聽

Wierzymy, 偶e聽wi臋kszo艣ci wypadk贸w w聽rolnictwie mo偶na unikn膮膰, je艣li zastosuje si臋 proste rozwi膮zania. Co wi臋cej 鈥撀爓ierzymy, 偶e聽mo偶liwe jest ca艂kowite ich wyeliminowanie! Niemo偶liwe? 鈥. A聽mo偶e jednak?.

Statystyki Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo艂ecznego pokazuj膮, 偶e聽z聽roku na聽rok spada liczba wypadk贸w w聽gospodarstwach rolnych. W聽1993 roku by艂o ich a偶 66 tysi臋cy, a聽w 2018 -聽15 tysi臋cy. Dzi臋ki wi臋kszej 艣wiadomo艣ci rolnik贸w, coraz bezpieczniejszemu i聽nowocze艣niejszemu sprz臋towi oraz聽lepszej organizacji pracy 偶ycie i聽praca na聽wsi staj膮 si臋 coraz bardziej bezpieczne.

Brakuje nam Twojego g艂osu w聽tej聽sprawie! To za聽chwil臋 Ty mo偶e b臋dziesz prowadzi艂 swoje w艂asne gospodarstwo rolne, kszta艂towa艂 wizerunek polskiego rolnictwa w聽kraju i聽za聽granic膮, to聽od聽Twoich pomys艂贸w, zaanga偶owania i聽innowacyjnych rozwi膮za艅 b臋dzie zale偶a艂o bezpiecze艅stwo Twoje i聽Twoich najbli偶szych. Nam r贸wnie偶 na聽tym zale偶y!

Dlatego zapraszam Ci臋 dzi艣 do聽udzia艂u w聽艣wiatowej kampanii na聽rzecz wyeliminowania wypadk贸w i聽chor贸b zawodowych rolnik贸w pt. Wizja Zero! Mo偶esz sta膰 si臋 cz臋艣ci膮 mi臋dzynarodowej spo艂eczno艣ci, kt贸rej聽le偶y na聽sercu zdrowie, bezpiecze艅stwo i聽dobrostan cz艂owieka w聽miejscu pracy.

Szczeg贸艂owy regulamin konkursu zostanie wkr贸tce og艂oszony na聽stronie Kasy www.krus.gov.pl聽oraz聽na聽Facebooku.

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo艂ecznego 鈥 dr Aleksandra Hadzik

Informacja przekazana za po艣rednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo艂ecznego informuje, 偶e聽od聽1聽wrze艣nia 2019 r. ulegaj膮 zmianie kwoty miesi臋cznego przychodu powoduj膮ce zmniejszenie lub zawieszenie 艣wiadcze艅 emerytalno-rentowych.

Od 1聽wrze艣nia 2019 r. kwoty przychodu powoduj膮ce zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty wynosz膮 odpowiednio:

  • 70% przeci臋tnego miesi臋cznego wynagrodzenia tj. 3 387 z艂 50 gr,
  • 130% tego wynagrodzenia, tj. 6 291 z艂 10 gr.

Nowe kwoty miesi臋cznego przychodu powoduj膮ce zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty og艂osi艂 komunikatem z聽dnia 14 sierpnia 2019 r. Prezes Zak艂adu Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych, w聽zwi膮zku z聽og艂oszeniem przez Prezesa G艂贸wnego Urz臋du Statystycznego przeci臋tnego miesi臋cznego wynagrodzenia za聽II kwarta艂 2019 r. (4 839 z艂 24 gr).

Podstawa prawna:

Komunikat Prezesa GUS z聽dnia 09 sierpnia 2019 r. w聽sprawie przeci臋tnego wynagrodzenia w聽drugim kwartale 2019 r. /M.P. z聽dnia 09 sierpnia 2019 r. poz. 742/.

Komunikat Prezesa ZUS z聽dnia 14 sierpnia 2019 r. w聽sprawie kwot przychodu odpowiadaj膮cych 70% i聽130% przeci臋tnego miesi臋cznego wynagrodzenia og艂oszonego za聽II kwarta艂 2019 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i聽rent /M.P. z聽dnia 21 sierpnia 2019 r. poz. 760/.

Przekazano za po艣rednictwem OR KRUS w Bydgoszczy