W zwi膮zku z聽tym wysoko艣膰 sk艂adki na聽ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i聽macierzy艅skie za聽podlegaj膮cego przez ca艂y miesi膮c rolnika, ma艂偶onka, domownika i聽pomocnika rolnika w聽II kwartale 2019 r. wynosi 42,00 z艂 miesi臋cznie.

Je偶eli rolnik, ma艂偶onek lub domownik obj臋ty jest tym ubezpieczeniem na聽wniosek wy艂膮cznie w聽zakresie ograniczonym nale偶na sk艂adka stanowi 1/3 pe艂nej sk艂adki, tj. 14,00 z艂 miesi臋cznie.

Jednocze艣nie informujemy, 偶e聽od聽marca br. nast膮pi艂a zmiana wysoko艣膰 emerytury podstawowej (938,97 z艂) maj膮ca wp艂yw na聽wysoko艣膰 sk艂adki na聽ubezpieczenie emerytalno-rentowe. W聽zwi膮zku z聽tym podstawowa miesi臋czna sk艂adka na聽ubezpieczenie emerytalno-rentowe za聽rolnik贸w, ma艂偶onk贸w i聽domownik贸w w II kwartale 2019 r. wynosi 94,00 z艂.

Dodatkowa miesi臋czna sk艂adka na聽to聽ubezpieczenie za聽rolnik贸w prowadz膮cych gospodarstwo rolne o聽powierzchni powy偶ej 50 ha przeliczeniowych u偶ytk贸w rolnych stanowi膰 b臋dzie:

 • 12% emerytury podstawowej, tj. 113,00 z艂 dla gospodarstw rolnych obejmuj膮cych obszar u偶ytk贸w rolnych do 100 ha przeliczeniowych,
 • 24% emerytury podstawowej, tj. 225,00 z艂 dla gospodarstw rolnych obejmuj膮cych obszar u偶ytk贸w rolnych powy偶ej 100 ha przeliczeniowych do 150 ha przeliczeniowych,
 • 36% emerytury podstawowej, tj. 338,00 z艂 dla gospodarstw rolnych obejmuj膮cych u偶ytki rolne powy偶ej 150 ha przeliczeniowych do 300 ha przeliczeniowych,
 • 48% emerytury podstawowej, tj. 451,00 z艂 dla gospodarstw rolnych obejmuj膮cych u偶ytki rolne powy偶ej 300 ha przeliczeniowych.

Ponadto przypominam, 偶e聽ustawowy termin uregulowania nale偶nych sk艂adek za:

 • rolnik贸w, ma艂偶onk贸w i domownik贸w za II kwarta艂 2019 r. up艂ywa z dniem 30 kwietnia 2019 r.
 • pomocnik贸w rolnika za dany miesi膮c up艂ywa z 15 dniem nast臋pnego miesi膮ca.

Szczeg贸艂owe dane s膮 dost臋pne na stronie KRUS:

https://www.krus.gov.pl/krus/krus-w-liczbach/wymiar-kwartalnych-skladek-na-ubezpieczenie-spoleczne-rolnikow/wysokosc-skladek-na-ubezpieczenie-pomocnika/

https://www.krus.gov.pl/krus/krus-w-liczbach/wymiar-kwartalnych-skladek-na-ubezpieczenie-spoleczne-rolnikow/

Informacja przekazana za po艣rednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo艂ecznego informuje, 偶e od 01 marca 2019 r. zmieniaj膮 si臋 kwoty miesi臋cznego przychodu powoduj膮ce zmniejszenie lub zawieszenie 艣wiadcze艅 emerytalno-rentowych.

Od 01 marca 2019 r. kwoty przychodu powoduj膮ce zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty wynosz膮 odpowiednio:

 • 70% przeci臋tnego miesi臋cznego wynagrodzenia tj. 3 404 z艂 70 gr,
 • 130% tego wynagrodzenia, tj. 6 322 z艂 90 gr

Nowe kwoty miesi臋cznego przychodu powoduj膮ce zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty og艂osi艂 komunikatem z dnia 18 lutego 2019 r. Prezes Zak艂adu Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych, w zwi膮zku z og艂oszeniem przez Prezesa G艂贸wnego Urz臋du Statystycznego przeci臋tnego miesi臋cznego wynagrodzenia za IV kwarta艂 2018 r. (4 863 z艂 74 gr).

Podstawa prawna:

Komunikat Prezesa GUS z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie wynagrodzenia w IV kwartale 2018 r. /M. P. z dnia 12 lutego 2019 r. poz. 155/.

Komunikat Prezesa ZUS z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadaj膮cych 70% i 130% przeci臋tnego miesi臋cznego wynagrodzenia og艂oszonego za IV kwarta艂 2018 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent /M. P. z dnia 20 lutego 2019 r. poz. 200/.

Informacja przekazana za po艣rednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

W okresie wakacji 2019 roku KRUS organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolnik贸w, kt贸rych przynajmniej jedno z rodzic贸w (prawnych opiekun贸w) podlega ubezpieczeniu spo艂ecznemu rolnik贸w z mocy ustawy. Je偶eli rolnik ubezpieczony jest na wniosek w pe艂nym zakresie - ubezpieczenie powinno trwa膰 nieprzerwanie co najmniej rok.

W wojew贸dztwie kujawsko-pomorskim z rehabilitacji b臋dzie mog艂o skorzysta膰聽 64 dzieci z chorobami uk艂adu oddechowego i uk艂adu ruchu, urodzonych w latach 2004 鈥 2012 (7-15 lat).

Turnus rehabilitacyjny ze schorzeniami uk艂adu ruchu zostanie zorganizowany w Centrum Rehabilitacji Rolnik贸w KRUS w Jedlcu (w okresie od 8 do 28 lipca). Dzieci ze schorzeniami uk艂adu oddechowego聽 b臋d膮 rehabilitowane w Centrum Rehabilitacji Rolnik贸w KRUS w 艢winouj艣ciu (w okresie od 11 do 31 sierpnia).

Rodzice nie ponosz膮 odp艂atno艣ci za pobyt i transport dziecka.

Uczestnicy turnus贸w rehabilitacyjnych maj膮 zapewnione聽 ca艂odzienne wy偶ywienie, ca艂odobow膮 opiek臋 lekarsko-piel臋gniarsk膮 oraz indywidualny program rehabilitacyjny. Opiek臋 nad dzie膰mi sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

Kwalifikacja dzieci na rehabilitacj臋 lecznicz膮 w ramach Centr贸w Rehabilitacji Rolnik贸w.

Podczas kwalifikowania dziecka do leczenia rehabilitacyjnego lekarz ocenia:

 1. Stan zdrowia dziecka.
 2. Przebieg choroby b臋d膮cej wskazaniem do rehabilitacji leczniczej w ramach CRR.
 3. Zdolno艣膰 dziecka do samoobs艂ugi i samodzielnego przemieszczania si臋.

Wskazania do rehabilitacji leczniczej:

Choroby narz膮du ruchu, m.in: stany po urazach, operacjach, nabyte wady postawy.

Choroby g贸rnych i dolnych dr贸g oddechowych, m.in: stany po operacjach, przewlek艂e zapalenia, astma oskrzelowa.

Dzieci臋ce pora偶enie m贸zgowe z zachowan膮 zdolno艣ci膮 do samodzielnego poruszania si臋.

Przeciwwskazania do rehabilitacji leczniczej w ramach CRR:

 1. Stany po z艂amaniach ko艣ci ko艅czyn z op贸藕nionym zrostem, stawem rzekomym, powik艂ane zapaleniem ko艣ci lub szpiku kostnego.
 2. Zaostrzenie choroby podstawowej wymagaj膮cej modyfikacji leczenia farmakologicznego czy zastosowania leczenia zabiegowego.
 3. Choroba zaka藕na w fazie ostrej.
 4. Czynna choroba nowotworowa.
 5. Padaczka z cz臋stymi napadami (co najmniej raz w miesi膮cu).
 6. Niezdolno艣膰 do samoobs艂ugi.

Pierwsze艅stwo w skierowaniu na turnusy maj膮 dzieci posiadaj膮ce orzeczenie o niepe艂nosprawno艣ci.

Wnioski kwalifikacyjne mo偶na pobra膰 w Oddziale i Plac贸wkach Terenowych KRUS oraz ze strony internetowej www.krus.gov.pl, w zak艂adce rehabilitacja. Wnioski wype艂nione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalist臋 w leczeniu, kt贸rego pozostaje dziecko wraz z za艂膮cznikami nr 2 (informacja o stanie zdrowia dziecka i o艣wiadczenie rodzica/opiekuna prawnego oraz za艂膮cznikiem nr 6 (informacje podawane w przypadku pozyskiwania danych osobowych od osoby, kt贸rej dane dotycz膮) nale偶y z艂o偶y膰 w Oddziale lub Plac贸wkach Terenowych KRUS:

 • na turnus rehabilitacyjny do CRR w Jedlcu do dnia 20 maja br.,
 • na turnus rehabilitacyjny do CRR w 艢winouj艣ciu do dnia 19 czerwca br.,

Szczeg贸艂owych聽 informacji udzielaj膮 pracownicy ds. rehabilitacji w聽OR KRUS w Bydgoszczy tel. 52-341-52-61 wew. 110 lub 220, PT KRUS w Grudzi膮dzu tel. 56聽462-12-41 wew. 305 lub 308 oraz PT KRUS we W艂oc艂awku tel. 聽54聽233-33-56 wew. 132 lub 116.

Z dniem 1 marca 2019 r. wchodzi w 偶ycie ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim 艣wiadczeniu uzupe艂niaj膮cym.

Kto mo偶e otrzyma膰 rodzicielskie 艣wiadczenie uzupe艂niaj膮ce?

Co do zasady prawo do 艣wiadczenia mog膮 uzyska膰 kobiety 鈥 matki, kt贸re urodzi艂y i wychowa艂y b膮d藕 wychowa艂y co najmniej czw贸rk臋 dzieci, po osi膮gni臋ciu wieku 60 lat.

Ojciec, kt贸ry wychowa艂 co najmniej czw贸rk臋 dzieci, b臋dzie m贸g艂 skorzysta膰 z prawa do tego 艣wiadczenia po osi膮gni臋ciu wieku 65 lat, w przypadku 艣mierci matki dzieci albo porzucenia dzieci przez matk臋 lub w przypadku d艂ugotrwa艂ego zaprzestania wychowywania dzieci przez matk臋.

Przez dziecko rozumie si臋 - dziecko w艂asne lub wsp贸艂ma艂偶onka lub dziecko przysposobione lub przyj臋te na wychowanie w ramach rodziny zast臋pczej, z wyj膮tkiem rodziny zast臋pczej zawodowej.

艢wiadczenie mo偶e by膰 przyznane tylko w przypadku, gdy matka lub ojciec dzieci nie posiada dochodu zapewniaj膮cego niezb臋dne 艣rodki utrzymania, albo ma prawo do emerytury lub renty w wysoko艣ci ni偶szej ni偶 wysoko艣膰 najni偶szej emerytury (od 1 marca 2019 r. 鈥 1.100,00 z艂).

艢wiadczenie nie przys艂uguje osobie uprawnionej do emerytury lub renty w wysoko艣ci co najmniej najni偶szej emerytury.

Przyk艂ad:

Rolniczka w wieku 61 lat, od grudnia 2017 r. pobiera emerytur臋 rolnicz膮. Nie zaprzesta艂a prowadzenia dzia艂alno艣ci rolniczej 鈥 jest wsp贸艂w艂a艣cicielk膮 (razem z m臋偶em) gospodarstwa rolnego o pow. 2,05 ha (1,10 ha przeliczeniowe).

Wysoko艣膰 przyznanej emerytury rolniczej wynosi: cz臋艣膰 sk艂adkowa 鈥 233,45 z艂; cz臋艣膰 uzupe艂niaj膮ca 鈥 904,60 z艂; razem 鈥 1.138,05 z艂.

Wyp艂acana jest tylko cz臋艣膰 sk艂adkowa tj. 233,45 z艂 Cz臋艣膰 uzupe艂niaj膮ca podlega zawieszeniu z powodu niezaprzestania prowadzenia dzia艂alno艣ci rolniczej.

Rodzicielskie 艣wiadczenie uzupe艂niaj膮ce nie przys艂uguje poniewa偶 rolniczka jest uprawniona do emerytury w wysoko艣ci wy偶szej od najni偶szej emerytury.

Rodzicielskie 艣wiadczenie uzupe艂niaj膮ce mo偶e by膰 przyznane osobom, kt贸re zamieszkuj膮 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadaj膮 tutaj o艣rodek interes贸w 偶yciowych przez okres co najmniej 10 lat (po uko艅czeniu 16 roku), je偶eli s膮:

 1. obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej lub
 2. posiadaj膮cymi prawo pobytu lub prawo sta艂ego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelami pa艅stw cz艂onkowskich Unii Europejskiej, pa艅stw cz艂onkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej lub
 3. cudzoziemcami legalnie przebywaj膮cymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jak i gdzie ubiega膰 si臋 o rodzicielskie 艣wiadczenie uzupe艂niaj膮ce?

艢wiadczenie mo偶e by膰 przyznane w drodze decyzji administracyjnej 鈥 na wniosek matki albo ojca dzieci 鈥 przez Prezesa ZUS albo Prezesa KRUS - po indywidualnym zbadaniu sytuacji osobistej, rodzinnej, maj膮tkowej i materialnej osoby ubiegaj膮cej si臋 o 艣wiadczenie.

艢wiadczenie mo偶e przyzna膰 Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo艂ecznego, tylko je偶eli matka lub ojciec dzieci, legitymuje si臋 okresami podlegania ubezpieczeniu spo艂ecznemu rolnik贸w, chyba 偶e emerytur臋 lub rent臋 wyp艂aca jej wy艂膮cznie jednostka organizacyjna Zak艂adu Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych.

Opr贸cz z艂o偶enia wniosku niezb臋dne jest r贸wnie偶 z艂o偶enie o艣wiadczenia o sytuacji rodzinnej, maj膮tkowej i materialnej, w kt贸rym nale偶y potwierdzi膰 m.in. czy wnioskodawca:

 • pozostaje w zatrudnieniu lub prowadzi inn膮 dzia艂alno艣膰 zarobkow膮;
 • jest uprawniony do emerytury lub renty;
 • posiada gospodarstwo rolne;
 • prowadzi dzia艂 specjalny produkcji rolnej;
 • uzyskuje inne dochody.

Okoliczno艣ci te mog膮 zosta膰 potwierdzone r贸wnie偶 odpowiednimi za艣wiadczeniami (np. z urz臋du skarbowego, urz臋du gminy).

Do wniosku nale偶y do艂膮czy膰 akty urodzenia dzieci a tak偶e inne dokumenty, kt贸re mog膮 mie膰 wp艂yw na przyznanie 艣wiadczenia np. orzeczenie s膮du o powierzeniu sprawowania pieczy zast臋pczej nad dzieckiem w przypadku przyj臋cia dziecka na wychowanie w ramach rodziny zast臋pczej, z wyj膮tkiem rodziny zast臋pczej zawodowej, akt zgonu w przypadku 艣mierci matki dzieci, za艣wiadczenia potwierdzaj膮ce osi膮gane dochody.

Wniosek mo偶na z艂o偶y膰 od 1 marca 2019 r. w ka偶dej jednostce organizacyjnej KRUS. Druk wniosku (KRUS GRSU- 1/03/2019) jest dost臋pny na stronie internetowej w zak艂adce formularze-i-wnioski/swiadczenia/ oraz w ka偶dej jednostce organizacyjnej KRUS.

Jaka b臋dzie wysoko艣膰 rodzicielskiego 艣wiadczenia uzupe艂niaj膮cego?

艢wiadczenie uzupe艂niaj膮ce przys艂ugiwa膰 b臋dzie w wysoko艣ci najni偶szej emerytury, kt贸ra od 1 marca 2019 r. wynosi 1.100,00 z艂, a w przypadku, gdy matka lub ojciec uprawniony jest do emerytury lub renty w kwocie ni偶szej od emerytury najni偶szej 鈥 b臋dzie ono podwy偶szane do kwoty najni偶szej emerytury.

艢wiadczenie podlega corocznie waloryzacji na zasadach i w terminie wskazanym dla waloryzacji emerytur i rent przys艂uguj膮cych na podstawie przepis贸w emerytalnych.

Z rodzicielskiego 艣wiadczenia uzupe艂niaj膮cego potr膮cany jest podatek dochodowym od os贸b fizycznych oraz sk艂adka na ubezpieczenie zdrowotne.

Od kiedy powstaje prawo do rodzicielskiego 艣wiadczenia uzupe艂niaj膮cego?

Prawo do 艣wiadczenia powstaje od pierwszego dnia miesi膮ca, w kt贸rym wydano decyzj臋, nie wcze艣niej jednak ni偶 od dnia osi膮gni臋cia wieku 60 lat przez matk臋 dzieci, lub 65 lat przez ojca dzieci. 艢wiadczenie b臋dzie wyp艂aca艂a jednostka organizacyjna KRUS w艂a艣ciwa we wzgl臋du na miejsce zamieszkania.

Kiedy nie przys艂uguje rodzicielskie 艣wiadczenie uzupe艂niaj膮ce?

艢wiadczenie nie przys艂uguje:

 • osobie uprawnionej do emerytury lub renty w wysoko艣ci co najmniej najni偶szej emerytury,
 • osobie, kt贸ra jest tymczasowo aresztowana lub odbywa kar臋 pozbawienia wolno艣ci (z wy艂膮czeniem odbywania kary pozbawienia wolno艣ci w systemie dozoru elektronicznego).

Prezes KRUS mo偶e odm贸wi膰 przyznania 艣wiadczenia:

 • osobie, kt贸r膮 s膮d pozbawi艂 w艂adzy rodzicielskiej lub kt贸rej s膮d ograniczy艂 w艂adz臋 rodzicielsk膮 przez umieszczenie dziecka lub dzieci w pieczy zast臋pczej,
 • w przypadku d艂ugotrwa艂ego zaprzestania wychowywania dzieci.

Rodzicielskie 艣wiadczenie uzupe艂niaj膮ce przys艂uguje wy艂膮cznie pod warunkiem zamieszkiwania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w trakcie jego pobierania.

O czym nale偶y informowa膰 po otrzymaniu prawa do rodzicielskiego 艣wiadczenia uzupe艂niaj膮cego?

Osoba, kt贸rej przyznano prawo do 艣wiadczenia, jest obowi膮zana do informowania organu rentowego o wszelkich zmianach maj膮cych wp艂yw na prawo do 艣wiadczenia lub wysoko艣膰 wyp艂acanego 艣wiadczenia, przede wszystkim o:

 • nabyciu gospodarstwa rolnego,
 • podj臋ciu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej albo pozarolniczej dzia艂alno艣ci gospodarczej, w tym za granic膮,
 • wysoko艣ci osi膮ganych z tych tytu艂贸w przychod贸w, w tym za granic膮,
 • uzyskaniu prawa do emerytury, renty z innego organu rentowego (w tym z instytucji zagranicznej),
 • tymczasowym aresztowaniu lub odbywaniu kary pozbawienia wolno艣ci,
 • zamieszkaniu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Bli偶sze informacje na temat rodzicielskiego 艣wiadczenia uzupe艂niaj膮cego mo偶na uzyska膰 w zak艂adce rodzicielskie 艣wiadczenie uzupe艂niaj膮ce oraz w ka偶dej jednostce organizacyjnej KRUS.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim 艣wiadczeniu uzupe艂niaj膮cym (Dz. U. z 2019 r. poz. 303).

Informacja przekazana za po艣rednictwem OR KRUS w Bydgoszczy