Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo艂ecznego informuje, 偶e聽od聽1聽do聽20 wrze艣nia 2020 r. ponownie przys艂uguje zasi艂ek opieku艅czy dla ubezpieczonego rolnika/domownika.

Zasi艂ek opieku艅czy przys艂uguje na聽dotychczasowych zasadach 鈥撀爓 przypadku zamkni臋cia z聽powodu COVID-19 偶艂obka, klubu dzieci臋cego, przedszkola, szko艂y lub innej plac贸wki, do聽kt贸rych聽ucz臋szcza dziecko 鈥撀爑bezpieczonym rolnikom i聽domownikom z聽powodu konieczno艣ci osobistego sprawowania opieki nad:

  1. dzieckiem w wieku do uko艅czenia 8 lat,
  2. dzieckiem legitymuj膮cym si臋 orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepe艂nosprawno艣ci do聽uko艅czenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepe艂nosprawno艣ci lub orzeczeniem o potrzebie kszta艂cenia specjalnego.

Zasi艂ek opieku艅czy przys艂uguje r贸wnie偶 ubezpieczonemu rolnikowi i聽domownikowi w聽przypadku otwarcia ww. plac贸wek, gdy聽brak jest mo偶liwo艣ci zapewnienia przez te plac贸wki opieki z聽powodu ich ograniczonego funkcjonowania w聽czasie trwania COVID-19 (np. gdy聽lekcje odbywaj膮 si臋 w聽trybie hybrydowym, tj. cz臋艣膰 dzieci uczy si臋 w聽szkole, a聽cz臋艣膰 w聽domu) albo w聽przypadku braku mo偶liwo艣ci sprawowania opieki przez niani臋 (https://www.gov.pl/web/rodzina/niania) lub braku mo偶liwo艣ci sprawowania opieki przez dziennego opiekuna (https://www.gov.pl/web/rodzina/dzienny-opiekun-informacje-dla-podmiotow) z聽powodu COVID-19. Nie zmieni艂y si臋 zasady wyst臋powania o聽dodatkowy zasi艂ek opieku艅czy, kt贸ry聽przyznawany jest na聽wniosek. Nie zmieni艂y si臋 tak偶e zasady przys艂ugiwania zasi艂ku opieku艅czego. Zasi艂ek ten nie przys艂uguje, je艣li drugi z聽rodzic贸w dziecka mo偶e zapewni膰 dziecku opiek臋 (np. jest bezrobotny, korzysta z聽urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego).

Je偶eli formularz nie otworzy si臋 na聽stronie, nale偶y sprawdzi膰, czy nie zosta艂 automatycznie za艂adowany do聽folderu "Pobrane". Zale偶ne jest to聽od聽ustawie艅 u偶ywanej przegl膮darki.

Zobacz te偶: https://www.krus.gov.pl/zadania-krus/swiadczenia/zasilek-opiekunczy/

Podstawa prawna:

Ustawa z聽dnia 2聽marca 2020 r. o聽szczeg贸lnych rozwi膮zaniach zwi膮zanych z聽zapobieganiem, przeciwdzia艂aniem i聽zwalczaniem COVID-19, innych chor贸b zaka藕nych oraz聽wywo艂anych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z聽2020 r. poz. 374 ze聽zm.).

Ustawa z聽dnia 25 czerwca 1999 r. o聽艣wiadczeniach pieni臋偶nych z聽ubezpieczenia spo艂ecznego w聽razie choroby i聽macierzy艅stwa (Dz. U. z聽2020 r. poz. 870).聽
Rozporz膮dzenie Rady Ministr贸w z聽dnia 27 sierpnia 2020 r. w聽sprawie okre艣lenia d艂u偶szego okresu pobierania zasi艂ku opieku艅czego w聽celu przeciwdzia艂ania COVID-19 (Dz. U. z聽2020 r. poz. 1490).

Informacja przekazana za po艣rednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo艂ecznego zaprasza do聽wzi臋cia udzia艂u w聽鈥濷g贸lnopolskim konkursie testowym z聽zakresu bezpiecznej pracy w聽gospodarstwie rolnym 鈥撀燽ezpieczna obs艂uga zwierz膮t gospodarskich鈥. Uczestnikiem Konkursu mo偶e by膰 osoba pe艂noletnia, podlegaj膮ca w聽dniu rozwi膮zywania testu ubezpieczeniu spo艂ecznemu rolnik贸w.

Aby wzi膮膰 udzia艂 w聽konkursie nale偶y zarejestrowa膰 si臋 na聽stronie https://bezpieczenstwo.krus.gov.pl聽i wype艂ni膰 formularz. Na adres e-mail podany podczas rejestracji zostanie wys艂ana wiadomo艣膰 zawieraj膮ca link do聽aktywacji konta oraz聽informacje na聽temat testu. Sk艂ada si臋 on z聽20 pyta艅 鈥撀爖a聽ka偶d膮 prawid艂ow膮 odpowied藕 mo偶na uzyska膰 1聽pkt.

Spo艣r贸d Uczestnik贸w, kt贸rzy聽zdob臋d膮 najwi臋ksz膮 ilo艣膰 punkt贸w w聽najkr贸tszym czasie, zostanie wy艂onionych stu laureat贸w. Otrzymaj膮 oni nagrody rzeczowe o聽warto艣ci ok. 500 z艂 brutto.

Uwaga! Konkurs trwa do聽15.09.2020 r.

Szczeg贸艂owe informacje zawiera regulamin konkursu, dost臋pny na stronie KRUS.

W przypadku dodatkowych pyta艅 prosimy o聽kontakt z聽Biurem Prewencji, tel. (22) 592 64 10, e-mail: bp(at)krus.gov.pl.

Informacja przekazana za po艣rednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Dobiega ko艅ca tegoroczna kampania sk艂adania wniosk贸w o dop艂aty bezpo艣rednie i obszarowe z PROW. 10 lipca jest ostatnim mo偶liwym dniem na ich z艂o偶enie.
Tego dniawszystkiebiura powiatowe ARiMR b臋d膮 otwarte do godz. 19:00.

Zosta艂o zaledwie kilka dni na z艂o偶enie wniosku w przed艂u偶onej kampanii dop艂at bezpo艣rednich i obszarowych z PROW za 2020 rok. Najbli偶szy pi膮tek, 10 lipca, jest ostatnim mo偶liwym dniem na z艂o偶enie dokument贸w.W tym dniu godziny pracy biur powiatowych w ca艂ym kraju zostan膮 wyd艂u偶oneib臋d膮 otwarte do godz. 19.00.

Przypominamy, 偶e wnioski mo偶na sk艂ada膰 zar贸wno przez aplikacj臋 eWniosekPlus, jak i w wersji papierowej. Mo偶na je r贸wnie偶 z艂o偶y膰 poprzez platform臋 ePUAP, przes艂a膰 poczt膮 tradycyjn膮 lub pozostawi膰 w udost臋pnionej wrzutni na dokumenty.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo艂ecznego informuje, 偶e聽od聽1聽wrze艣nia 2020 r. zmieniaj膮 si臋 kwoty miesi臋cznego przychodu z聽tytu艂u wykonywania dzia艂alno艣ci podlegaj膮cej obowi膮zkowi ubezpieczenia spo艂ecznego (np. z聽tytu艂u zatrudnienia) powoduj膮ce zmniejszenie lub zawieszenie 艣wiadcze艅 emerytalno-rentowych.

Od 1聽wrze艣nia 2020 r. kwoty przychodu powoduj膮ce zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty wynosz膮 odpowiednio:

  • 70% przeci臋tnego miesi臋cznego wynagrodzenia, tj. 3 517 z艂 20 gr,
  • 130% tego wynagrodzenia, tj. 6 531 z艂 90 gr.

Nowe kwoty miesi臋cznego przychodu powoduj膮ce zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty og艂osi艂 komunikatem z聽dnia 13 sierpnia 2020 r. Prezes Zak艂adu Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych, w聽zwi膮zku z聽og艂oszeniem przez Prezesa G艂贸wnego Urz臋du Statystycznego przeci臋tnego miesi臋cznego wynagrodzenia za聽II kwarta艂 2020 r. (5 024 z艂 48 gr).

Podstawa prawna:

Komunikat Prezesa GUS z聽dnia 11 sierpnia 2020 r. w聽sprawie przeci臋tnego wynagrodzenia w聽drugim kwartale 2020 r. /M.P. z聽dnia 12 sierpnia 2020 r. poz. 711/.

Komunikat Prezesa ZUS z聽dnia 13 sierpnia 2020 r. w聽sprawie kwot przychodu odpowiadaj膮cych 70% i聽130% przeci臋tnego miesi臋cznego wynagrodzenia og艂oszonego za聽II kwarta艂 2020 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i聽rent /M.P. z聽dnia 20 sierpnia 2020 r. poz. 748/.

Informacja przekazana za po艣rednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Ministerstwo rolnictwa, we聽wsp贸艂pracy z聽instytutami naukowymi, przygotowa艂o poradnik, jak chroni膰 wod臋 w聽rolnictwie.

Wiedz臋 i聽umiej臋tno艣ci poprawnej uprawy gleb, doboru gatunk贸w i聽odmian ro艣lin uprawnych, prostych budowli hydrotechnicznych chcemy przekaza膰 w聽spos贸b jak najprostszy, zrozumia艂y. Oczywi艣cie, sprawy dotycz膮ce ogromnego obszaru gospodarki rolnej, zwi膮zanego z聽wod膮 i聽mnogo艣膰 zaproponowanych przez nauk臋 rozwi膮za艅 s膮 niemo偶liwe do聽om贸wienia w聽kr贸tkiej broszurze. Cieszy艂bym si臋, gdyby艣cie, moi koledzy rolnicy, zainteresowali si臋 tym tematem i聽szukali poszerzenia wiedzy w聽linkach zawartych przy poszczeg贸lnych rozdzia艂ach, czy te偶 w聽innych znakomitych opracowaniach dotycz膮cych wody w聽rolnictwie. Od ka偶dego z聽nas zale偶y bardzo wiele -聽Minister Rolnictwa i聽Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski.

Zach臋camy do聽zapoznania si臋 publikacj膮.聽

Przekazano za po艣rednictwem OR KRUS w Bydgoszczy