W zwi膮zku z聽tym wysoko艣膰 sk艂adki na聽ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i聽macierzy艅skie za聽podlegaj膮cego przez ca艂y miesi膮c rolnika, ma艂偶onka, domownika i聽pomocnika rolnika w聽I kwartale 2020 r. wynosi 42,00 z艂 miesi臋cznie.

Je偶eli rolnik, ma艂偶onek lub domownik obj臋ty jest tym ubezpieczeniem na聽wniosek wy艂膮cznie w聽zakresie ograniczonym nale偶na sk艂adka stanowi 1/3 pe艂nej sk艂adki, tj. 14,00 z艂 miesi臋cznie.

Jednocze艣nie informujemy, 偶e聽podstawowa miesi臋czna sk艂adka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za聽rolnik贸w, ma艂偶onk贸w i聽domownik贸w w聽I kwartale 2020 r. stanowi膰 b臋dzie 10% obowi膮zuj膮cej we聽wrze艣niu br. emerytury podstawowej (938,97), tj. 94,00 z艂.

Dodatkowa miesi臋czna sk艂adka na聽to聽ubezpieczenie za聽rolnik贸w prowadz膮cych gospodarstwo rolne o聽powierzchni powy偶ej 50 ha przeliczeniowych u偶ytk贸w rolnych stanowi膰 b臋dzie:

 • 12% emerytury podstawowej, tj. 113,00 z艂 dla gospodarstw rolnych obejmuj膮cych obszar u偶ytk贸w rolnych do 100 ha przeliczeniowych,
 • 24% emerytury podstawowej, tj. 225,00 z艂 dla gospodarstw rolnych obejmuj膮cych obszar u偶ytk贸w rolnych powy偶ej 100 ha przeliczeniowych do 150 ha przeliczeniowych,
 • 36% emerytury podstawowej, tj. 338,00 z艂 dla gospodarstw rolnych obejmuj膮cych u偶ytki rolne powy偶ej 150 ha przeliczeniowych do 300 ha przeliczeniowych,
 • 48% emerytury podstawowej, tj. 451,00 z艂 dla gospodarstw rolnych obejmuj膮cych u偶ytki rolne powy偶ej 300 ha przeliczeniowych.

Kasa przypomina, 偶e聽ustawowy termin uregulowania nale偶nych sk艂adek za:

 • rolnik贸w, ma艂偶onk贸w i domownik贸w za I kwarta艂 2020 r. up艂ywa z dniem 31 stycznia 2019 r.
 • pomocnik贸w rolnika za dany miesi膮c up艂ywa z 15 dniem nast臋pnego miesi膮ca.

Informacja przekazana za po艣rednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo艂ecznego informuje, 偶e聽od聽1聽pa藕dziernika 2019 r. b臋dzie realizowa艂a przepisy ustawy z聽dnia 15 marca 2019 r. o聽zmianie ustawy o聽kombatantach oraz聽niekt贸rych osobach b臋d膮cych ofiarami represji wojennych i聽okresu powojennego oraz聽niekt贸rych innych ustaw (Dz. U. z聽2019 r. poz. 752).

Ustawa zak艂ada m.in.:

 1. przyznanie inwalidom wojennym, obok przys艂uguj膮cej im renty inwalidzkiej, dodatku pieni臋偶nego w kwocie 850 z艂, waloryzowanego na zasadach i w terminach przewidzianych w przepisach o emeryturach i rentach z FUS,
 2. podwy偶szenie kwoty 艣wiadczenia pieni臋偶nego dla 偶o艂nierzy zast臋pczej s艂u偶by wojskowej przymusowo zatrudnianych w kopalniach w臋gla (鈥) 鈥 wszyscy uprawnieni 偶o艂nierze przymusowo zatrudniani b臋d膮 otrzymywa膰 艣wiadczenie w kwocie maksymalnej, wynosz膮cej obecnie 222,01 z艂,
 3. przyznanie dodatku kompensacyjnego 偶o艂nierzom zast臋pczej s艂u偶by wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach w臋gla, kamienio艂omach, zak艂adach rud uranu i batalionach budowlanych,
 4. przyznanie rycza艂tu energetycznego cywilnym niewidomym ofiarom dzia艂a艅 wojennych,
 5. przekazywanie przez organy emerytalno-rentowe 艣wiadcze艅 pieni臋偶nych zamieszka艂ym za granic膮聽inwalidom wojennym i wojskowym, 偶o艂nierzom przymusowo zatrudnianym, osobom deportowanym i wywiezionym do pracy przymusowej przez III Rzesz臋 i ZSRR 鈥 na ich wniosek.

W zwi膮zku z聽tym od聽1聽pa藕dziernika 2019 r. Kasa b臋dzie przyznawa艂a, podwy偶sza艂a i聽wyp艂aca艂a wraz z聽pobieran膮 emerytur膮/rent膮 ww. 艣wiadczenia pieni臋偶ne, z聽wyr贸wnaniem za聽okres od聽 1聽maja 2019 r. do聽30 wrze艣nia 2019 r. W聽przypadku, gdy聽prawo do聽艣wiadcze艅 pieni臋偶nych powsta艂o w聽okresie od聽 1聽maja 2019 r. do聽30 wrze艣nia 2019 r., Kasa wyp艂aci wyr贸wnanie od聽miesi膮ca, w聽kt贸rym聽zosta艂o ustalone prawo do聽tych 艣wiadcze艅.

Informacja przekazana za po艣rednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

W zwi膮zku ze聽zbli偶aj膮cym si臋 zako艅czeniem roku podatkowego 2019 Kasa informuje, 偶e聽jak co roku -聽w zdecydowanej wi臋kszo艣ci przypadk贸w -聽rozliczy podatek dochodowy za聽emeryta/rencist臋.

Na potwierdzenie dokonania rozliczenia Kasa wystawi i聽przeka偶e w聽terminie do聽dnia 29 lutego 2020 r. formularz PIT-40A -聽Roczne obliczenie podatku przez organ rentowy. Osoba, kt贸ra聽otrzyma ww. formularz i聽poza 艣wiadczeniami emerytalno-rentowymi wyp艂aconymi z聽Kasy w聽2019 r. nie osi膮gn臋艂a innego przychodu, podlegaj膮cego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od聽os贸b fizycznych (doch贸d z聽gospodarstwa rolnego nie wchodzi do聽tego przychodu) -聽nie ma obowi膮zku sk艂adania w聽urz臋dzie skarbowym dodatkowego zeznania podatkowego.

Kasa nie rozliczy podatku dochodowego emeryta/rencisty za聽2019 r. m.in., gdy:

 1. w ci膮gu 2019 r. emerytur臋 lub rent臋 wyp艂aca艂a jednostka organizacyjna KRUS, a nast臋pnie jednostka organizacyjna ZUS lub odwrotnie,
 2. realizowa艂a w danym roku podatkowym ulg臋 podatkow膮 udzielon膮 przez urz膮d skarbowy,
 3. obni偶a艂a wysoko艣膰 miesi臋cznych zaliczek na podatek dochodowy w zwi膮zku ze z艂o偶onym przez emeryta lub rencist臋 o艣wiadczeniem o wsp贸lnym opodatkowaniu dochod贸w z ma艂偶onkiem lub w spos贸b przewidziany dla os贸b samotnie wychowuj膮cych dzieci (chyba, 偶e takie o艣wiadczenie emeryt/rencista wycofa艂 w 2019 r.),
 4. nie pobiera艂a zaliczek na podatek dochodowy stosownie do postanowie艅 um贸w o unikaniu podw贸jnego opodatkowania,
 5. przed ko艅cem roku podatkowego tj. do dnia 31 grudnia 2019 r. emeryt/rencista z艂o偶y艂 wniosek o niesporz膮dzanie rocznego obliczenia podatku,
 6. z uwagi na wstrzymanie wyp艂aty emerytury/renty po zamkni臋ciu roku podatkowego nie mog艂a rozliczy膰 nadp艂aty/niedop艂aty podatku.

Je偶eli wyst膮pi chocia偶 jedna z聽podanych wy偶ej sytuacji, Kasa przeka偶e emerytowi/renci艣cie formularz PIT-11A 鈥撀營nformacja o聽dochodach uzyskanych od聽organu rentowego za聽rok podatkowy 2019. Emeryt/rencista, kt贸ry聽otrzyma PIT-11A powinien sam z艂o偶y膰 zeznanie podatkowe (formularz PIT-36 lub PIT-37) we聽w艂a艣ciwym urz臋dzie skarbowym (w formie papierowej lub drog膮 elektroniczn膮), b膮d藕 dokona膰 akceptacji zeznania udost臋pnionego na聽Portalu podatkowym Ministerstwa Finans贸w. Nale偶y pami臋ta膰, aby zeznanie takie z艂o偶one lub zaakceptowane zosta艂o w聽nieprzekraczalnym terminie do聽30 kwietnia 2020 roku.

W przypadku emeryta/rencisty, kt贸ry聽opr贸cz dochod贸w wykazanych w聽rocznym obliczeniu podatku lub informacji uzyskanej z聽KRUS nie uzyska艂 innych dochod贸w podlegaj膮cych opodatkowaniu, niedokonanie akceptacji lub odrzucenia udost臋pnionego zeznania przed聽up艂ywem dnia 30 kwietnia 2020 r. oznacza z艂o偶enie udost臋pnionego zeznania w聽ostatnim dniu tego terminu (tzw. automatyczna akceptacja).

Ponadto Kasa informuje, 偶e聽ka偶dy emeryt/rencista, kt贸ry聽chce skorzysta膰 z聽ulg podatkowych b膮d藕 z聽rozliczenia podatku razem z聽ma艂偶onkiem lub dzieckiem (w przypadku os贸b samotnych), mimo obliczenia podatku przez Kas臋 鈥撀爎贸wnie偶 sam sk艂ada zeznanie podatkowe (PIT-36 lub PIT-37) we聽w艂a艣ciwym urz臋dzie skarbowym lub za聽po艣rednictwem Portalu podatkowego w聽ww. terminie. W聽zeznaniu podatkowym nale偶y uwzgl臋dni膰 kwoty wykazane w聽PIT-11A lub PIT-40A.

Podstawa prawna:
聽art. 34 ust. 7聽- 14 ustawy z聽dnia 26 lipca 1991 r. o聽podatku dochodowym od聽os贸b fizycznych (Dz. U. z聽2019 r., poz. 1387 z聽p贸藕n. zm.)

Informacja przekazana za po艣rednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

W ramach wdro偶enia mi臋dzynarodowej Strategii Wizji Zero w聽polskim sektorze rolniczym Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo艂ecznego przygotowa艂a w聽2019 roku Przewodnik dla Rolnik贸w Indywidualnych.

Zawiera on szereg szczeg贸艂owych pyta艅, kt贸re mog膮 pom贸c w聽dokonaniu oceny stanu bezpiecze艅stwa w聽gospodarstwach rolnych. Pytania te nawi膮zuj膮 do聽7聽Z艂otych Zasad Wizji Zero, a聽odpowiedzi odnosz膮 si臋 do聽4聽kolor贸w: zielonego, 偶贸艂tego, czerwonego i聽szarego 鈥撀爇a偶dy z聽nich ma znaczenie, gdy偶聽determinuje poziom realizacji danego dzia艂ania. Mamy nadziej臋, 偶e聽Przewodnik przyczyni si臋 do聽podniesienia poziomu bezpiecze艅stwa.

Informacja przekazana za po艣rednictwem OR KRUS w Bydgoszczy