Janowiec Wielkopolski, dnia 8.07.2019 r.

OG艁OSZENIE

W zwi膮zku z wyst膮pieniem niekorzystnych warunk贸w atmosferycznych na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski,
powoduj膮cych straty w produkcji ro艣linnej 鈥 uprzejmie informuj臋, 偶e b臋d膮 szacowane straty w uprawach powsta艂e w wyniku suszy.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo艂ecznego przypomina o聽zbli偶aj膮cym si臋 terminie na聽z艂o偶enie w聽Kasie za艣wiadczenia albo o艣wiadczenia dotycz膮cego rocznej kwoty nale偶nego podatku dochodowego za聽poprzedni rok podatkowy od聽przychod贸w z聽pozarolniczej dzia艂alno艣ci gospodarczej.

Zgodnie przepisami ustawy z聽dnia 20 grudnia 1990 r. o聽ubezpieczeniu spo艂ecznym rolnik贸w, rolnik lub domownik kontynuuj膮cy podleganie ubezpieczeniu spo艂ecznemu rolnik贸w przy r贸wnoczesnym prowadzeniu pozarolniczej dzia艂alno艣膰 gospodarczej zobowi膮zany jest do聽dnia 31 maja z艂o偶y膰 w聽Kasie za艣wiadczenie albo o艣wiadczenie, 偶e聽nie zosta艂a przekroczona roczna kwota graniczna nale偶nego podatku dochodowego za聽poprzedni rok podatkowy od聽przychod贸w z聽pozarolniczej dzia艂alno艣ci gospodarczej, kt贸ra聽za聽2018 r. wynosi 3.376 z艂.

Przekroczenie obowi膮zuj膮cej w聽roku 2018 kwoty granicznej podatku dochodowego od聽przychod贸w z聽pozarolniczej dzia艂alno艣ci gospodarczej b膮d藕 niez艂o偶enie za艣wiadczenia albo o艣wiadczenia w聽KRUS o聽kwocie nale偶nego podatku dochodowego od聽przychod贸w z聽pozarolniczej dzia艂alno艣ci gospodarczej w聽terminie do聽dnia 31 maja 2019 r. b臋dzie skutkowa艂o ustaniem ubezpieczenia spo艂ecznego rolnik贸w.

Informacja przekazana za po艣rednictwem ORKRUS w Bydgoszczy

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo艂ecznego informuje, 偶e聽od聽1聽czerwca 2019 r. zmieniaj膮 si臋 kwoty miesi臋cznego przychodu powoduj膮ce zmniejszenie lub zawieszenie 艣wiadcze艅 emerytalno-rentowych.

Od 1聽czerwca 2019 r. kwoty przychodu powoduj膮ce zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty wynosz膮 odpowiednio:

  • 70% przeci臋tnego miesi臋cznego wynagrodzenia, tj. 3 465 z艂 70 gr
  • 130% tego wynagrodzenia, tj. 6 436 z艂 30 gr

Nowe kwoty miesi臋cznego przychodu powoduj膮ce zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty og艂osi艂 komunikatem z聽dnia 21 maja 2019 r. Prezes Zak艂adu Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych, w聽zwi膮zku z聽og艂oszeniem przez Prezesa G艂贸wnego Urz臋du Statystycznego przeci臋tnego miesi臋cznego wynagrodzenia za聽I聽kwarta艂 2019 r. (4 950 z艂 94 gr).

Podstawa prawna:

Komunikat Prezesa GUS z聽dnia 13 maja 2019 r. w聽sprawie wynagrodzenia w聽I kwartale 2019 r. /M.P. z聽dnia 13 maja 2019 r. poz. 424/.

Komunikat Prezesa ZUS z聽dnia 21 maja 2019 r. w聽sprawie kwot przychodu odpowiadaj膮cych 70% i聽130% przeci臋tnego miesi臋cznego wynagrodzenia og艂oszonego za聽I聽kwarta艂 2019 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i聽rent /M.P. z聽dnia 22 lutego 2019 r. poz. 450/.

Informacja przekazana za po艣rednictwem OR KRUS w Bydgoszczy