Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo艂ecznego uprzejmie informuje,聽 偶e zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 czerwca 2017r. (M.P. z 2017r. poz. 634) roczna kwota graniczna nale偶nego podatku dochodowego za rok 2017 od przychod贸w z pozarolniczej dzia艂alno艣ci gospodarczej wynosi 3300 z艂.

Informacja przekazana za po艣rednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

ARiMR informuje, 偶e w zwi膮zku z opublikowaniem rozporz膮dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniaj膮cego rozporz膮dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 6 marca 2015 r. w sprawie okresu obliczania udzia艂u r贸偶nych upraw w celu dywersyfikacji upraw (Dz. U. poz. 340, z p贸藕n. zm.) przesuni臋ciu ulega rozpocz臋cie okresu obliczania udzia艂u r贸偶nych upraw z 15 maja na 1 czerwca, a zako艅czenia z 15 lipca na 31 lipca.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo艂ecznego informuje, 偶e聽zgodnie z聽przepisami ustawy z聽dnia 17 grudnia 1998r. o聽emeryturach i聽rentach z聽Funduszu Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych, z聽kwoty emerytury lub renty 鈥撀爌o聽odliczeniu sk艂adki na聽ubezpieczenie zdrowotne oraz聽zaliczki i聽innych nale偶no艣ci z聽tytu艂u podatku dochodowego od聽os贸b fizycznych 鈥撀爌odlegaj膮 potraceniu m.in. sumy egzekwowane na聽mocy tytu艂贸w wykonawczych na聽pokrycie nale偶no艣ci innych ni偶 艣wiadczenia alimentacyjne, z聽uwzgl臋dnieniem kwot wolnych od聽potr膮ce艅. Kwot膮 woln膮 od聽potr膮ce艅 jest cz臋艣膰 艣wiadczenia, kt贸ra聽nie podlega egzekucji.

Od 1聽lipca 2017 r. nast膮pi艂o zwi臋kszenie kwoty emerytury i聽renty wolnej od聽potr膮ce艅 i聽egzekucji komorniczej na聽korzy艣膰 os贸b zainteresowanych tj. do聽75% najni偶szej emerytury, czyli 750 z艂. Do ko艅ca czerwca 2017 r. kwot膮 woln膮 od聽potr膮ce艅 i聽egzekucji komorniczej by艂o 50% najni偶szej emerytury tj. 500 z艂.

Nowe rozwi膮zanie s艂u偶y zwi臋kszeniu ochrony 艣wiadczeniobiorc贸w przed聽negatywnymi skutkami post臋powania egzekucyjnego. Podwy偶szona kwota wolna od聽egzekucji ma zastosowanie w聽przypadku potr膮cania z聽emerytury lub renty nale偶no艣ci innych ni偶 艣wiadczenia alimentacyjne i聽stosuje si臋 j膮 nie tylko do聽potr膮ce艅 dokonywanych z聽emerytur i聽rent rolniczych od聽1聽lipca 2017 r., ale聽r贸wnie偶 tych ju偶 trwaj膮cych.

Podstawa prawna: 聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽

  • ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu spo艂ecznym rolnik贸w (Dz. U. z 2016 r. poz. 277, z p贸藕n. zm.)
  • ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 887, z p贸藕n. zm.)
  • ustawa z dnia 21 pa藕dziernika 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2036)

Przekazano za po艣rednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

W 2017 roku b臋dzie mo偶na ubiega膰 si臋 o pomoc na inwestycje w rozw贸j produkcji mleka krowiego w ramach "Modernizacji gospodarstw rolnych"

Od 29 czerwca do 28 lipca 2017 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa b臋dzie przyjmowa艂a wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddzia艂ania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" finansowanego z bud偶etu Programu Rozwoju Obszar贸w Wiejskich na lata 2014 - 2020.