Przedmiotem konkursu jest kr贸tki film promocyjny lub reklamowy uj臋ty w formie multimedialnej, trwaj膮cy od 60 do 120 sekund o tematyce promuj膮cej bezpieczn膮聽 zabaw臋 i prac臋 na wsi podczas wakacji.

Si艂a wy偶sza i nadzwyczajne okoliczno艣ci oraz wyst膮pienie okoliczno艣ci naturalnych

W sytuacji, gdy rolnik nie jest w stanie spe艂ni膰 kryteri贸w kwalifikowalno艣ci lub innych obowi膮zk贸w w wyniku dzia艂ania si艂y wy偶szej lub nadzwyczajnych okoliczno艣ci, zachowuje on prawo do p艂atno艣ci w ramach system贸w wsparcia bezpo艣redniego w odniesieniu do obszaru lub zwierz膮t, kt贸re by艂y kwalifikowalne w chwili wyst膮pienia si艂y wy偶szej lub nadzwyczajnych okoliczno艣ci do p艂atno艣ci w ramach system贸w wsparcia bezpo艣redniego.

Poj臋cie si艂y wy偶szej nale偶y rozumie膰 jako nadzwyczajne i nieprzewidywalne okoliczno艣ci niezale偶ne od podmiotu, kt贸ry si臋 na nie powo艂uje, kt贸rych nast臋pstw nie mo偶na by艂o unikn膮膰 mimo zachowania nale偶ytej staranno艣ci.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, i偶 wnioski o przyznanie p艂atno艣ci na rok 2017 z wymaganymi za艂膮cznikami, mo偶na sk艂ada膰 si臋 w terminie od dnia 15 marca 2017 r. do dnia 15 maja 2017 r. Wniosek o przyznanie p艂atno艣ci wraz z za艂膮cznikami mo偶e by膰 tak偶e z艂o偶ony w terminie 25 dni kalendarzowych po terminie sk艂adania wniosk贸w, tj. do dnia 9 czerwca 2017 r., jednak za ka偶dy dzie艅 roboczy op贸藕nienia, licz膮c od dnia 16 maja 2017 r., stosowane b臋dzie zmniejszenie p艂atno艣ci w wysoko艣ci 1% nale偶nej kwoty p艂atno艣ci.

Jednocze艣nie ARiMR informuje, i偶 nie jest planowane wyd艂u偶enie terminu na sk艂adanie wniosk贸w o przyznanie p艂atno艣ci w 2017 roku.

Zmiany do wniosku o przyznanie p艂atno艣ci mo偶na sk艂ada膰 do dnia 31 maja 2017 r. Z艂o偶enie zmiany do wniosku w tym terminie nie skutkuje zmniejszeniem nale偶nych p艂atno艣ci do powierzchni, kt贸rej dotycz膮 sk艂adane zmiany. Uzupe艂nienie brak贸w we wniosku od dnia 1 czerwca do dnia 9 czerwca 2017 r. skutkuje zmniejszeniem p艂atno艣ci w zakresie, kt贸rego dotycz膮 sk艂adane uzupe艂nienia.

Zmiany do wniosku oraz uzupe艂nienie brak贸w, w tym z艂o偶enie za艂膮cznik贸w oraz wype艂nionych materia艂贸w graficznych, sk艂ada si臋 na formularzu wniosku z zaznaczonym celem z艂o偶enia 鈥瀂miana do wniosku鈥.

Wnioski o przyznanie p艂atno艣ci z艂o偶one do ARiMR po dniu 9 czerwca nie b臋d膮 rozpatrywane.

Aby umo偶liwi膰 Pa艅stwu z艂o偶enie wniosku o przyznanie p艂atno艣ci w terminie, Biura Powiatowe ARiMR b臋d膮 przyjmowa艂y Beneficjent贸w w wyd艂u偶onych godzinach urz臋dowania, tj.:

04-5.05 鈥 w godzinach 7:30-18:00,

05-15.05 鈥 w godzinach 6:00-20:00,

13.05 (sobota) 鈥 w godzinach 6:00-20:00

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo艂ecznego informuje, 偶e聽od聽1聽czerwca 2017r. zmieniaj膮 si臋 kwoty przychod贸w decyduj膮ce o聽zmniejszeniu lub zawieszeniu 艣wiadcze艅 emerytalno-rentowych.

聽Od 1聽czerwca 2017 r. kwoty miesi臋cznego przychodu powoduj膮ce zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty wynosz膮 odpowiednio:

  • 70% przeci臋tnego miesi臋cznego wynagrodzenia, tj. 3.047 z艂 50 gr
  • 130% tego wynagrodzenia, tj. 5.659 z艂 70 gr.

Nieprawid艂owo wykonywane zabiegi, zw艂aszcza przy u偶yciu insektycyd贸w, nios膮 niezwykle du偶e zagro偶enie dla pszcz贸艂 i innych owad贸w po偶ytecznych.

Aby nie spowodowa膰 zatrucia pszcz贸艂, wykonuj膮c zabiegi chemicznej ochrony ro艣lin nale偶y w szczeg贸lno艣ci:

  • stosowa膰 wy艂膮cznie 艣rodki ochrony ro艣lin dopuszczone do obrotu i stosowania na podstawie wydanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zezwole艅 lub pozwole艅 na handel r贸wnoleg艂y;聽
  • stosowa膰 艣rodki ochrony ro艣lin zgodnie z warunkami okre艣lonymi w etykiecie;
  • u偶ywa膰 艣rodk贸w ochrony ro艣lin w taki spos贸b, aby minimalizowa膰 negatywny wp艂yw zabieg贸w chemicznych na organizmy nieb臋d膮ce celem zabiegu;聽
  • nie stosowa膰 preparat贸w toksycznych dla pszcz贸艂 w okresie kwitnienia ro艣lin uprawnych oraz w uprawach, na kt贸rych wyst臋puj膮 kwitn膮ce chwasty;聽
  • wykonywa膰 zabiegi po zako艅czonych lotach owad贸w zapylaj膮cych;
  • zachowywa膰 minimalne odleg艂o艣ci od pasiek (tj. min. 20 m dla opryskiwaczy polowych i sadowniczych);
  • przestrzega膰 okres贸w prewencji;
  • nie wykonywa膰 zabieg贸w w warunkach sprzyjaj膮cych znoszeniu cieczy u偶ytkowej podczas zabiegu (przy pr臋dko艣ci wiatru wi臋kszej ni偶 4 m/s).

Inspekcja pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=Fp2EnuJCGRk, jako materia艂 edukacyjny, udost臋pni艂a film zrealizowany przez Instytut Ochrony Ro艣lin 鈥 PIB w Poznaniu i Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach pt. 鈥濪obra praktyka ochrony ro艣lin 鈥 ochrona zapylaczy podczas stosowania 艣rodk贸w ochrony ro艣lin鈥.

Przypadki stwierdzonych nieprawid艂owo艣ci w zakresie stosowania 艣rodk贸w ochrony ro艣lin nale偶y zg艂asza膰 do wojew贸dzkiego inspektoratu ochrony ro艣lin i nasiennictwa (dane kontaktowe na http://piorin.gov.pl/wiorin/).

Pracownicy Pa艅stwowej Inspekcji Ochrony Ro艣lin i Nasiennictwa w ramach posiadanych kompetencji prowadz膮 post臋powania wyja艣niaj膮ce przyczyn臋 zatrucia pszcz贸艂 i uczestnicz膮 w pracach komisji powo艂ywanych przez urz膮d gminy. Udzia艂 w komisji przedstawicieli r贸偶nych instytucji umo偶liwia ca艂o艣ciowe rozpoznanie zaistnia艂ej sytuacji.聽