18 kwietnia 2017 r. wesz艂a w聽偶ycie ustawa z聽dnia 10 lutego 2017 r. o聽zmianie ustawy o聽emeryturach i聽rentach z聽Funduszu Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych oraz聽niekt贸rych innych ustaw (Dz. U. z聽2017 r. poz. 715), kt贸ra聽ma na聽celu uwzgl臋dnienie wskaz贸wek zawartych w聽wyroku Trybuna艂u Konstytucyjnego z聽dnia 28 lutego 2012 r. (sygn. akt K聽5/11, Dz. U. poz. 251).

W wyroku tym Trybuna艂 Konstytucyjny stwierdzi艂 niezgodno艣膰 art. 114 ust. 1a ustawy z聽dnia 17 grudnia 1998 r. o聽emeryturach i聽rentach z聽Funduszu Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych z聽Konstytucj膮; przepis ten pozwala艂 organowi rentowemu zmniejszy膰 wysoko艣膰 emerytury lub renty, a聽nawet pozbawi膰 tego 艣wiadczenia, je偶eli po聽uprawomocnieniu si臋 decyzji okazywa艂o si臋, 偶e聽przed艂o偶one dowody nie dawa艂y podstaw do聽ustalenia prawa do聽艣wiadczenia lub jego wysoko艣ci.

Ustawa z聽dnia 10 lutego 2017 r. wprowadza, na聽wz贸r art. 145 ustawy z聽dnia 14 czerwca 1960r. 鈥撀燢odeks post臋powania administracyjnego, katalog sytuacji, w聽kt贸rych聽mo偶liwe jest wzruszenie prawomocnych decyzji organu rentowego ustalaj膮cych prawo do聽艣wiadcze艅 lub ich wysoko艣膰. Ponadto, wprowadza cezur臋 czasow膮, ograniczaj膮c膮 mo偶liwo艣膰 wzruszenia ww. decyzji (obecnie decyzje mog膮 by膰 wzruszone przez organ rentowy w聽ka偶dym czasie).

Ustawa z聽dnia 10 lutego 2017 r. ma zastosowanie do聽prawomocnych decyzji wydanych w聽sprawie rolniczych 艣wiadcze艅 emerytalno-rentowych. Zgodnie z聽ww. ustaw膮 Kasa, na聽wniosek osoby zainteresowanej lub z聽urz臋du, b臋dzie mog艂a uchyli膰 lub zmieni膰 decyzj臋 i聽ponownie ustali膰 prawo do聽emerytury lub renty oraz聽wysoko艣膰 tego 艣wiadczenia, je偶eli:

 1. po uprawomocnieniu si臋 decyzji zostan膮 przed艂o偶one nowe dowody lub ujawniono nowe okoliczno艣ci istniej膮ce przed wydaniem tej decyzji, kt贸re maj膮 wp艂yw na prawo do 艣wiadcze艅 lub ich wysoko艣膰
 2. decyzja zosta艂a wydana w wyniku przest臋pstwa,
 3. dowody, na podstawie kt贸rych ustalono istotne dla sprawy okoliczno艣ci faktyczne, okaza艂y si臋 fa艂szywe,
 4. decyzja zosta艂a wydana na skutek 艣wiadomego wprowadzenia w b艂膮d organu rentowego przez osob臋 pobieraj膮c膮 艣wiadczenie,
 5. decyzja zosta艂a wydana w oparciu o inn膮 decyzj臋 lub orzeczenie s膮du, kt贸re zosta艂o nast臋pnie uchylone, zmienione albo stwierdzono jego niewa偶no艣膰,
 6. przyznanie 艣wiadcze艅 lub nieprawid艂owe obliczenie ich wysoko艣ci nast膮pi艂o na skutek b艂臋du organu rentowego.

Uchylenie lub zmiana decyzji i聽ponowne ustalenie prawa do聽emerytury/renty lub jej wysoko艣ci przez Kas臋 nie b臋dzie mo偶liwe, je偶eli od聽dnia wydania decyzji up艂yn膮艂 okres:

 1. 10 lat 鈥撀爓 przypadkach, gdy:
 • decyzja wydana zosta艂a w wyniku przest臋pstwa lub na skutek 艣wiadomego wprowadzenia w b艂膮d organu rentowego przez osob臋 pobieraj膮c膮 艣wiadczenie,
 • dowody, na podstawie kt贸rych ustalono istotne dla sprawy okoliczno艣ci faktyczne, okaza艂y si臋 fa艂szywe,
 1. 5聽lat 鈥撀爓 przypadkach, gdy:
 • po uprawomocnieniu si臋 decyzji zostan膮 przed艂o偶one nowe dowody lub ujawniono nowe okoliczno艣ci istniej膮ce przed wydaniem tej decyzji, kt贸re maj膮 wp艂yw na prawo do 艣wiadcze艅 lub ich wysoko艣膰,
 • decyzja zosta艂a wydana w oparciu o inn膮 decyzj臋 lub orzeczenie s膮du, kt贸re zosta艂o nast臋pnie uchylone, zmienione albo stwierdzono jego niewa偶no艣膰,
 1. 3聽lat 鈥撀爓 przypadku, gdy聽przyznanie 艣wiadcze艅 lub nieprawid艂owe obliczenie ich wysoko艣ci nast膮pi艂o na聽skutek b艂臋du organu rentowego.

Je偶eli w聽wyniku uchylenia lub zmiany decyzji osoba zainteresowana nab臋dzie prawo do聽艣wiadczenia lub 艣wiadczenie w聽wy偶szej wysoko艣ci, decyzje takie mog膮 by膰 uchylone lub zmienione w聽ka偶dym czasie.

Kasa b臋dzie mog艂a odst膮pi膰 od聽uchylenia lub zmiany decyzji b艂臋dnie przez ni膮 wydanej, je偶eli uchylenie lub zmiana takiej decyzji wi膮za艂yby si臋 z聽nadmiernym obci膮偶eniem dla osoby zainteresowanej, ze聽wzgl臋du na聽jej sytuacj臋 osobist膮 lub materialn膮, wiek, stan zdrowia lub inne szczeg贸lne okoliczno艣ci.

O wszcz臋ciu post臋powania z聽urz臋du w聽sprawie uchylenia lub zmiany prawomocnej decyzji osoba zainteresowana zostanie niezw艂ocznie powiadomiona przez organ rentowy.

Informacja pozyskana za po艣rednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Ponad 1聽500 os贸b 鈥撀爐yle ubezpieczonych w聽KRUS w聽ci膮gu ostatnich dzieci臋ciu lat dozna艂o uszczerbku na聽zdrowiu wskutek zaka藕nych chor贸b zawodowych roznoszonych przez kleszcze (w wi臋kszo艣ci z聽powodu boreliozy).

艁agodne zimy powoduj膮 korzystne warunki do聽rozwoju tych paj臋czak贸w, co skutkuje ich wiosennym wysypem obserwowanym obecnie na聽terenie niemal ca艂ej Polski. Warto wiedzie膰, jak nale偶y post臋powa膰, aby uk膮szenia unikn膮膰, a聽je艣li ju偶 do聽niego dojdzie 鈥撀爅ak minimalizowa膰 skutki kontaktu z聽tym niepozornym paj臋czakiem.

Obszary gdzie odnotowana najwi臋cej zachorowa艅 na聽choroby zaka藕ne oznaczono kolorem pomara艅czowym wg聽danych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo艂ecznego.

Powszechnie uwa偶a si臋, 偶e聽kleszcze mog膮 wyst臋powa膰 jedynie na聽drzewach, w聽lesie i聽to聽tam niebezpiecze艅stwo kontaktu z聽nimi jest najwi臋ksze. Tymczasem spotka膰 je mo偶na na聽艂膮kach, nad聽rzekami i聽jeziorami, w聽zaro艣lach, a聽nawet na聽miejskich trawnikach. Ich najwi臋ksza aktywno艣膰, a聽zarazem najwi臋ksze ryzyko bycia przez kleszcza uk膮szonym, przypada na聽okres wiosenno-letni. Aby uchroni膰 si臋 przed聽skutkami uk膮szenia nale偶y powrocie do聽domu dok艂adnie sprawdzi膰, czy na聽ciele nie ma nieproszonego go艣cia. Jest to聽bardzo wa偶ne, poniewa偶 艣lina kleszcza zawiera substancje znieczulaj膮ce, co utrudnia odnalezienie miejsca uk膮szenia.

Je艣li dosz艂o do聽uk膮szenia, kleszcza nale偶y jak najszybciej usun膮膰, najlepiej przy pomocy specjalnej pompki pr贸偶niowej lub wyci膮gn膮膰 p臋set膮 -聽nie nale偶y jednak pr贸bowa膰 go wykr臋ca膰. Je偶eli kleszcz tkwi zbyt g艂臋boko w聽ciele, powinno si臋 niezw艂ocznie uda膰 do聽lekarza. Usuni臋cie kleszcza w聽pierwszej dobie po聽uk膮szeniu wielokrotnie zmniejsza prawdopodobie艅stwo zara偶enia. Po up艂ywie kilku lub kilkunastu godzin kleszcz zaczyna od偶ywia膰 si臋 krwi膮 偶ywiciela i聽wtedy mo偶e zarazi膰 przenoszonymi przez siebie chorobami.

Okres inkubacji chor贸b wywo艂ywanych przez kleszcze trwa od聽2聽do聽32 dni. Gdy zatem dosz艂o do聽zaka偶enia przez kleszcza, w聽miejscu uk膮szenia na聽sk贸rze pojawia si臋 charakterystyczny rumie艅 o聽艣rednicy od聽1聽cm do聽1,5 cm, kt贸ry聽w聽d艂ugim okresie czasu powi臋ksza si臋 do聽kilku centymetr贸w, po聽czym blednie od聽艣rodka i聽zanika. W聽diagnostyce wyst膮pi艂y r贸wnie偶 przypadki, gdy聽rumie艅 nie wyst膮pi艂, a聽kleszcz zosta艂 niezauwa偶ony. Nale偶y pami臋ta膰, 偶e聽borelioza wywo艂uje czasami objawy podobne do聽grypy, np.: stan podgor膮czkowy, b贸le mi臋艣niowo-stawowe, b贸le g艂owy, os艂abienie, nudno艣ci. Je艣li po聽uk膮szeniu przez kleszcza wyst膮pi膮 takie niepokoj膮ce objawy, bezwzgl臋dnie trzeba zg艂osi膰 si臋 do聽lekarza w聽celu wykluczenia boreliozy b膮d藕 poddania si臋 leczeniu w聽razie potwierdzenia choroby. Nieleczona borelioza mo偶e prowadzi膰 do聽uszkodzenia o艣rodkowego uk艂adu nerwowego i聽uk艂adu sercowo-naczyniowego.

Aby zmniejszy膰 ryzyko zaka偶enia chorobami od kleszczowymi nale偶y:

 • nosi膰 szczelne obuwie i ubranie, zakrywaj膮ce wi臋kszo艣膰 cia艂a
 • stosowa膰 艣rodki odstraszaj膮ce kleszcze,
 • trzyma膰 si臋 z dala od miejsc, w kt贸rych kleszcze zazwyczaj przebywaj膮, takich jak wysokie trawy i tereny g臋sto zakrzewione,
 • po ka偶dym pobycie w plenerze starannie obejrze膰 swoje cia艂o - sk贸r臋 g艂owy, uszy, szyj臋, a szczeg贸lnie miejsca w zagi臋ciach r膮k, kolan, pachwin itp.

Obecnie na聽rynku dost臋pna jest szczepionka przeciwko zaka偶eniu kleszczowym zapaleniem m贸zgu (KZM) -聽warto si臋 z聽niej skorzysta膰. Nie istnieje jednak szczepienie chroni膮ce przed聽zachorowaniem na聽borelioz臋.

Informacja przekazana za po艣rednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Poni偶ej Rozporz膮dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarz膮dzenia 艣rodk贸w zwi膮zanych z wyst膮pieniem wysoce zjadliwej grypy ptak贸w (Dz. U. poz. 722).

Za艂膮cznik - Rozporz膮dzenie MRiRW w sprawie grypy ptak贸w

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo艂ecznego przypomina, 偶e聽2聽maja 2017 r. up艂ywa ustawowy termin sk艂adania zezna艅 podatkowych o聽wysoko艣ci dochodu osi膮gni臋tego w聽2016 r. z聽tytu艂u pobierania emerytur i聽rent rolniczych (formularz PIT-36 lub PIT-37).

W zdecydowanej wi臋kszo艣ci przypadk贸w, tj. za聽ok. 1.128,3 tys. emeryt贸w i聽rencist贸w, Kasa rozliczy艂a podatek i聽przekaza艂a tym 艣wiadczeniobiorcom formularz PIT-40A -聽roczne obliczenie podatku od聽pobieranych w聽2016 r. emerytur i聽rent.

Emeryt/rencista, kt贸ry聽otrzyma艂 formularz PIT-40A i聽poza emerytur膮 lub rent膮 wyp艂acan膮 z聽Kasy w聽2016 r. nie osi膮ga艂 innego przychodu podlegaj膮cego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od聽os贸b fizycznych (doch贸d z聽gospodarstwa rolnego nie wchodzi do聽tego przychodu), nie ma obowi膮zku sk艂adania w聽urz臋dzie skarbowym dodatkowego zeznania podatkowego.

Natomiast emeryt/rencista, kt贸ry聽otrzyma艂 z聽Kasy formularz PIT-11A -聽informacj臋 o聽dochodach uzyskanych z聽tytu艂u emerytur i聽rent w聽2016 r., jest zobowi膮zany sam z艂o偶y膰 zeznanie podatkowe (na formularzu PIT-36 lub PIT-37) we聽w艂a艣ciwym urz臋dzie skarbowym (b膮d藕 drog膮 elektroniczn膮) -聽w nieprzekraczalnym terminie do聽dnia 2聽maja 2017 r.

Ponadto Kasa wyja艣nia, 偶e聽emeryt/rencista, kt贸ry聽zosta艂 rozliczony przez Kas臋 i聽otrzyma艂 PIT-40A, ale聽chce skorzysta膰 z聽ulg podatkowych lub rozliczy膰 si臋 wsp贸lnie z聽ma艂偶onkiem b膮d藕 dzieckiem (w przypadku os贸b samotnych), mo偶e sam z艂o偶y膰 zeznanie podatkowe (formularz PIT-36 lub PIT-37), w聽wy偶ej podanym terminie. W聽zeznaniu tym nale偶y uwzgl臋dni膰 przych贸d osi膮gni臋ty w聽2016 r. z聽tytu艂u pobierania 艣wiadcze艅 emerytalno-rentowych.

Zeznanie podatkowe lub o艣wiadczenie na聽druku PIT-OP sk艂ada r贸wnie偶 emeryt/rencista, kt贸ry聽zdecyduje si臋 na聽przekazanie 1% podatku nale偶nego na聽rzecz wybranej organizacji po偶ytku publicznego.

Wi臋cej informacji w聽komunikacie Kasy z聽dnia 18 stycznia 2017 r. Rozliczenie podatku dochodowego emeryta lub rencisty za聽2016 r. oraz聽na聽stronie internetowej Ministerstwa Finans贸w www.portalpodatkowy.mf.gov.pl

Informacja pozyskana za po艣rednictwem OR KRUS w Bydgoszczy