Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo艂ecznego uprzejmie informuje, 偶e聽zgodnie z聽rozporz膮dzeniem Rady Ministr贸w z聽dnia 12 wrze艣nia 2017 r. w聽sprawie wysoko艣ci minimalnego wynagrodzenia za聽prac臋 oraz聽wysoko艣ci minimalnej stawki godzinowej w聽2018 r. (Dz. U. z聽2017 r. poz. 1747) pocz膮wszy od聽dnia 1聽stycznia 2018 r. zmienia si臋 wysoko艣膰 minimalnej podstawy wymiaru miesi臋cznej sk艂adki na聽ubezpieczenie zdrowotne rolnik贸w prowadz膮cych dzia艂y specjalne produkcji rolnej.

Zadeklarowana podstawa wymiaru sk艂adki dla wy偶ej wymienionych os贸b, nie mo偶e by膰 ni偶sza ni偶 kwota minimalnego wynagrodzenia, kt贸ra聽od聽1聽stycznia 2018 r. wynosi 2聽100 z艂.

W zwi膮zku z聽powy偶szym pocz膮wszy od聽1聽stycznia 2018 r. najni偶sza miesi臋czna sk艂adka na聽ubezpieczenie zdrowotne dla wy偶ej wymienionych rolnik贸w, liczona jako 9% minimalnej podstawy wymiaru wynosi 189 z艂 (tzn. 9% x聽2 100 z艂 =189 z艂).

Jednocze艣nie Kasa przypomina, 偶e聽z聽dniem 31 stycznia 2018 r. up艂ywa termin na聽z艂o偶enie w聽KRUS przez rolnika prowadz膮cego dzia艂y specjalne produkcji rolnej o艣wiadczenia o聽rodzaju i聽rozmiarze prowadzonej dzia艂alno艣ci i聽przewidzianym dochodzie z聽prowadzonej dzia艂alno艣ci w聽zakresie dzia艂贸w specjalnych wraz z聽odpisem decyzji naczelnika urz臋du skarbowego wydanej na聽podstawie deklaracji o聽rodzajach i聽rozmiarach zamierzonej produkcji rolnej w聽2018 r.

Rolnicy, kt贸rzy聽w聽2018 r. nie uzyskaj膮 od聽naczelnika urz臋du skarbowego decyzji o聽wysoko艣ci dochodu ze聽wzgl臋du na聽inny spos贸b rozlicze艅 (doch贸d ustalany na聽podstawie ksi膮g), sk艂adaj膮 w聽Kasie jedynie o艣wiadczenie, w聽kt贸rym聽deklaruj膮 wysoko艣膰 przewidywanego rocznego dochodu z聽dzia艂贸w specjalnych produkcji rolnej.

Na podstawie z艂o偶onych dokument贸w ustala si臋 wysoko艣膰 miesi臋cznej sk艂adki na聽ubezpieczenie zdrowotne obowi膮zuj膮cej w聽2018 r.

Informacja przekazana za po艣rednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 呕ninie

informuje, 偶e w zwi膮zku z trwaj膮cym naborem wniosk贸w o udzielenie pomocy finansowej producentowi rolnemu, kt贸ry poni贸s艂 szkody w uprawach rolnych, lasach lub budynkach s艂u偶膮cych do prowadzenia przez niego dzia艂alno艣ci rolniczej, spowodowane wyst膮pieniem w sierpniu 2017 r. huraganu, deszczu nawalnego lub gradu

Biuro Powiatowe ARiMR w 呕ninie

w dniu 30 pa藕dziernika 2017 r. b臋dzie otwarte od godziny 7.30 do聽 godziny 18.00,

natomiast w dniu 31 pa藕dziernika 2017 r. od godziny 7.30 do godziny 21.00

Jesieni膮 wcze艣niej zapada zmierzch, cz臋艣ciej pada deszcz, a聽rano d艂ugo utrzymuje si臋 mg艂a. Te zjawiska powoduj膮, 偶e聽u偶ytkownicy dr贸g, g艂ownie piesi i聽rowerzy艣ci, s膮 mniej widoczni, a聽tym samym bardziej ni偶 o聽innej porze roku nara偶eni s膮 na聽potr膮cenia czy przejechanie przez pojazdy.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo艂ecznego informuje, 偶e聽 od聽 1聽grudnia 2017 r. zmieniaj膮 si臋 kwoty przychod贸w decyduj膮ce o聽zmniejszeniu lub zawieszeniu 艣wiadcze艅 emerytalno-rentowych.