Palenie 艣mieci w piecu

聽聽聽聽 To, czym si臋 pali w domowym piecu, nie jest prywatn膮 spraw膮 w艂a艣ciciela lokalu. Od tego czym palimy zale偶y przecie偶 jako艣膰 powietrza i czysto艣膰 w okolicy. Domowy piec nie jest spalarni膮 艣mieci 鈥 nie powinno do niego trafia膰 nic poza paliwem okre艣lonym przez producenta w instrukcji u偶ytkowania pieca.

Czym mo偶na pali膰 w piecu?

Najgorsze, co mo偶na zrobi膰, to pali膰 w piecu odpady z ca艂ego domostwa. Powsta艂e po spaleniu np. starych mebli, plastikowych odpadk贸w czy odzie偶y szkodliwe substancje 鈥 jako, 偶e stosunkowo ci臋偶kie, szybko osi膮d膮 na terenie dzia艂ki, na kt贸rej stoi dom i niestety na ro艣linach uprawianych w przydomowych ogr贸dkach.

W spalinach pochodz膮cych ze spalania odpad贸w znajduj膮 si臋 m.in.: py艂y, tlenek i dwutlenek w臋gla, dwutlenek siarki, metale ci臋偶kie, takie jak kadm, rt臋膰, ponadto chlorowod贸r, cyjanowod贸r, dioksyny. Przy spalaniu materia艂贸w z PVC, z kt贸rego wykonane s膮 wyk艂adziny, butelki, otoczki kabli, folie powstaje chlorowod贸r, kt贸ry w po艂膮czeniu z par膮 wodn膮 tworzy kwas solny. Spalaj膮c pianki poliuretanowe (buty, odzie偶, meble) do powietrza emitowany jest cyjanowod贸r, kt贸ry tworzy z wod膮 kwas pruski. Spalaj膮c sklejk臋 p艂yty wi贸rowe emitujemy formaldehyd. Szczeg贸lnie niebezpieczne dla zdrowia jest spalanie odpad贸w z tworzyw sztucznych np. typu PET (worki foliowe, odpady z gumy czy lakierowane materia艂y) w wyniku spalania tego typu odpad贸w emitowane s膮 rakotw贸rcze dioksyny.

Spalanie w domowych piecach przebiega w zbyt niskich temperaturach tj. od 200-500 stopni Celsjusza.聽 W specjalistycznych instalacjach do przetwarzania odpad贸w spalanie przebiega w temperaturze oko艂o 1000-1200 stopni Celsjusza. Instalacje do termicznego przekszta艂cania odpad贸w s膮 wyposa偶one w systemy oczyszczania spalin, w kt贸rych redukowane s膮: py艂y, tlenki azotu, kwa艣ne zanieczyszczenia, metale ci臋偶kie, dioksyny, furany itd. Emitowane przez kominy spalarni spaliny s膮 monitorowane a normy emisyjne bardzo restrykcyjne.

Pami臋taj !

Kto, termicznie przekszta艂ca odpady poza spalarni膮 odpad贸w lub wsp贸s艂palarni膮 odpad贸w podlega karze aresztu albo grzywny (art. 191聽 ustawy o odpadach 鈥 Dz.U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.).

Zgodnie z art. 155 powy偶szej ustawy spalanie odpad贸w mo偶e by膰 prowadzone wy艂膮cznie w spalarniach lub wsp贸艂spalarniach odpad贸w, spe艂niaj膮cych wszystkie okre艣lone w przepisach wymagania dla instalacji termicznego przekszta艂cania odpad贸w umo偶liwiaj膮cych osi膮gni臋cie takiego poziomu termicznego przekszta艂cania, przy kt贸rym ilo艣膰 i szkodliwo艣膰 odpad贸w i innych emisji powstaj膮cych wskutek termicznego przekszta艂cania odpad贸w dla 偶ycia, zdrowia ludzi lub 艣rodowiska, b臋dzie jak najmniejsza.

Pami臋tajmy, 偶e niedopuszczalne jest spalanie odpad贸w komunalnych w piecach i kot艂owniach domowych, ze wzgl臋du na fakt, 偶e nie spe艂niaj膮 one powy偶szych wymaga艅 dla instalacji termicznego przekszta艂cania odpad贸w, a w szczeg贸lno艣ci standard贸w emisyjnych, przez co zanieczyszczenia mog膮 przedostawa膰 si臋 do atmosfery.

Organami w艂a艣ciwymi do podejmowania dzia艂a艅 kontrolnych zmierzaj膮cych do zapobiegania nieprawid艂owemu post臋powaniu z odpadami jest Wojew贸dzki Inspektor Ochrony 艢rodowiska, w贸jt, burmistrz lub prezydent miasta.

Zgodnie z art. 363 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 鈥 Prawo ochrony 艣rodowiska (Dz.U. z 2016 r. poz. 672 ze zm.), w贸jt, burmistrz lub prezydent miasta mo偶e w drodze decyzji, nakaza膰 osobie fizycznej, kt贸rej dzia艂alno艣膰 negatywnie oddzia艂uje na 艣rodowisko, wykonanie w okre艣lonym czasie czynno艣ci zmierzaj膮cych do ograniczenia negatywnego oddzia艂ywania na 艣rodowisko. Kwestie zwi膮zane z kontrol膮 s膮 regulowane w art. 379 ustawy Prawo ochrony 艣rodowiska, kt贸ry stanowi, 偶e marsza艂ek wojew贸dztwa, w贸jt, burmistrz lub prezydent miasta sprawuje kontrol臋 przestrzegania i stosowania przepis贸w o ochronie 艣rodowiska Mog膮 oni upowa偶ni膰 do przeprowadzenia kontroli pracownik贸w podleg艂ych im urz臋d贸w lub funkcjonariuszy stra偶y gminnych.

Kontroluj膮cy, wykonuj膮c kontrol臋, jest uprawniony do:

  1. wst臋pu wraz z rzeczoznawcami i niezb臋dnym sprz臋tem przez ca艂膮 dob臋 na teren nieruchomo艣ci, obiektu lub ich cz臋艣ci, na kt贸rych prowadzona jest dzia艂alno艣膰 gospodarcza, a w godzinach od 6 do 22 - na pozosta艂y teren;
  2. przeprowadzania bada艅 lub wykonywania innych niezb臋dnych czynno艣ci kontrolnych;
  3. 偶膮dania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przes艂uchiwania os贸b w zakresie niezb臋dnym do ustalenia stanu faktycznego;
  4. 偶膮dania okazania dokument贸w i udost臋pnienia wszelkich danych maj膮cych zwi膮zek z problematyk膮 kontroli.

Zgodnie z art. 9v ustawy z dnia 13 wrze艣nia 1996 r. o utrzymania czysto艣ci i porz膮dku w gminach (Dz.U. z 2013 r., poz. 1399, ze zm.) w贸jt, burmistrz, prezydent miasta mo偶e wyst膮pi膰 z wnioskiem do w艂a艣ciwego miejscowego komendanta Policji o pomoc, je艣li jest to niezb臋dne do przeprowadzenia czynno艣ci kontrolnych, komendant Policji ma obowi膮zek zapewnienia pomocy Policji w toku wykonywania czynno艣ci kontrolnych.

Ponadto wprowadzony nowy system gospodarki odpadami komunalnymi, zgodnie z kt贸rym gminy z mocy ustawy przej臋艂y obowi膮zki w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, zak艂ada uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi tak by ograniczy膰 za艣miecenie kraju oraz zmniejszy膰 ilo艣膰 spalanych odpad贸w w paleniskach domowych.

Pami臋taj ! Odpady tworzyw sztucznych to cenny surowiec wt贸rny do recyklingu, z kt贸rego mo偶na wytworzy膰 nowe produkty (opakowania, meble ogrodowe, doniczki, s艂upki parkingowe itp.). Poprzez spalanie odpad贸w plastikowych w piecach domowych pozbawiamy si臋 tych warto艣ciowych surowc贸w i zanieczyszczamy 艣rodowisko, w kt贸rym 偶yjemy.