Operacja pn. „Stworzenie bazy rekreacyjnej nad jeziorem Łopienno
w miejscowości Laskowo, gmina Janowiec Wielkopolski”

mająca na celu rozbudowę i poprawę standardu infrastruktury turystycznej
i rekreacyjnej oraz rewitalizację i poprawę estetyki na obszarze LSR do 2023 r.

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wartość realizowanej operacji: 375.559,64 zł, w tym ze środków EFRROW 210.622,00 zł
Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność wdrażanej przez LGD Pałuki – Wspólna Sprawa

 

 

Stan na dzień: 22.11.2018

 

Stan na dzień: 15.11.2018

 

Stan na dzień: 30.07.2018

 

Stan na dzień: 02.07.2018

 

Stan na dzień: 15.06.2018

 

Stan na dzień: 07.06.2018

 

Stan na dzień: 04.05.2018

 

Stan na dzień: 25.04.2018

 

Stan na dzień: 23.04.2018

 

Stan na dzień: 06.04.2018

 

Stan na dzień: 06.03.2018