„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 

Operacja typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” pn.

„Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Kołdrąbiu”

 

mająca na celu wspieranie lokalnego rozwoju poprzez rozbudowę i przebudowę
istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Kołdrąbiu

 

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych
dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury oraz powiązanej infrastruktury”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Realizowana operacja, prowadzi do osiągnięcia celu szczegółowego w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” tj. wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich.

 

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel:
Wspieranie lokalnego rozwoju poprzez rozbudowę i przebudowę istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Kołdrąbiu.

 

Stan na dzień: 16.03.2020 r.

 

Stan na dzień: 06.02.2020 r.

 

Stan na dzień: 07.01.2020 r.

 

Stan na dzień: 29.11.2019 r.

 

Stan na dzień: 14.11.2019 r.

 

Stan na dzień: 31.10.2019 r.

 

Stan na dzień: 30.09.2019 r.

 

Stan na dzień: 24.09.2019 r.