Inwestycja realizowana przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ze środków budżetu województwa kujawsko-pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej na podstawie umowy nr UM_RW.7152.1.151.2019 zawartej w dniu 22.05.2019 r.  

Inwestycja obejmuje modernizację drogi do gruntów rolnych o nawierzchni stabilizowanej środkiem chemicznym z dodatkiem cementu, z powierzchniowym utrwalaniem emulsją i grysami do długości 0,500 km, w obrębie geodezyjnym: Posługowo dz. nr 46/3, 145/2, 151/2 i 162

Łączna długość modernizowanej drogi wynosi:  1,050 km

Wartość inwestycji:  544.879,29 złotych

Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 70.000,00 zł
ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

  
Stan na dzień: 03.10.2019 r.


Stan na dzień: 25.09.2019 r.

 

Stan na dzień: 20.09.2019 r.