REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU

„Aktywizacja społeczno - zawodowa mieszkańców powiatu żnińskiego”

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

do udziału w projekcie pt. „Aktywizacja społeczno - zawodowa mieszkańców powiatu żnińskiego”