Burmistrz Janowca Wielkopolskiego informuje, iż w terminie od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. przyjmujemy wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r.

Prosimy o przygotowanie nr rachunku bankowego w celu przekazania zwrotu podatku.

Producent rolny, który załączył informacje o liczbie DJP bydła do wniosku złożonego w lutym, w  terminie sierpniowym nie jest zobowiązany składać ponownie informacji o liczbie DJP bydła.

 

Poniżej znajdują się linki do wniosku o zwrot podatku akcyzowego wraz z załącznikami:

  1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego
  2. Oświadczenie do pomocy publicznej
  3. Oświadczenie o pomocy oraz wykaz gruntów będących we współposiadaniu