Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi


Głosowanie w sprawie zmiany porządku obrad polegającej na zastąpieniu w pkt 24. porządku obrad treści: "Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz użytkowników wieczystych oraz warunków udzielania bonifikat, wystąpienie Burmistrza, opinia Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów, dyskusja, podjęcie uchwały nr LI/408/23" na nową treść: "Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia jednostkowej stawki kalkulacyjnej dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego "Zakład Usług Miejskich w Janowcu Wielkopolskim" na rok 2023 - dopłata do 1 m3 ścieków wprowadzonych do urządzeń kanalizacji sanitarnej, wystąpienie Burmistrza, opinia Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów, dyskusja, podjęcie uchwały nr LI/408/23" przyjęto (w. bezwzględna)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
10

Imię i nazwisko Głos
Anita Magdalena BERGER za
Monika WOŹNIAK za
Aleksandra WALENDOWSKA za
Teresa Wiktoria RUSIEWICZ za
Leszek Grzegorz RUTKOWSKI za
Barbara POLUS za
Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI za
Dorota Maria WOŹNIAK za
Henryk ZYGAJ za
Dariusz Koczorowski za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Aleksandra WALENDOWSKA Data wytworzenia: 28-11-2023


Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
10 0 0

Imię i nazwisko Głos
Anita Magdalena BERGER za
Monika WOŹNIAK za
Aleksandra WALENDOWSKA za
Teresa Wiktoria RUSIEWICZ za
Leszek Grzegorz RUTKOWSKI za
Barbara POLUS za
Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI za
Dorota Maria WOŹNIAK za
Henryk ZYGAJ za
Dariusz Koczorowski za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Aleksandra WALENDOWSKA Data wytworzenia: 28-11-2023


Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z L sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim odbytej w dniu 30 października 2023 r. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
11 0 0

Imię i nazwisko Głos
Anna Maria JAKUBIAK za
Anita Magdalena BERGER za
Monika WOŹNIAK za
Aleksandra WALENDOWSKA za
Teresa Wiktoria RUSIEWICZ za
Leszek Grzegorz RUTKOWSKI za
Barbara POLUS za
Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI za
Dorota Maria WOŹNIAK za
Henryk ZYGAJ za
Dariusz Koczorowski za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Aleksandra WALENDOWSKA Data wytworzenia: 28-11-2023


Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2023 rok przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
11 0 0

Imię i nazwisko Głos
Anna Maria JAKUBIAK za
Anita Magdalena BERGER za
Monika WOŹNIAK za
Aleksandra WALENDOWSKA za
Teresa Wiktoria RUSIEWICZ za
Leszek Grzegorz RUTKOWSKI za
Barbara POLUS za
Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI za
Dorota Maria WOŹNIAK za
Henryk ZYGAJ za
Dariusz Koczorowski za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Aleksandra WALENDOWSKA Data wytworzenia: 28-11-2023


Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek, zwolnień oraz zasad poboru podatku od nieruchomości na 2024 r. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
11 0 0

Imię i nazwisko Głos
Anna Maria JAKUBIAK za
Anita Magdalena BERGER za
Monika WOŹNIAK za
Aleksandra WALENDOWSKA za
Teresa Wiktoria RUSIEWICZ za
Leszek Grzegorz RUTKOWSKI za
Barbara POLUS za
Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI za
Dorota Maria WOŹNIAK za
Henryk ZYGAJ za
Dariusz Koczorowski za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Aleksandra WALENDOWSKA Data wytworzenia: 28-11-2023


Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2024 rok przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
11 0 0

Imię i nazwisko Głos
Anna Maria JAKUBIAK za
Anita Magdalena BERGER za
Monika WOŹNIAK za
Aleksandra WALENDOWSKA za
Teresa Wiktoria RUSIEWICZ za
Leszek Grzegorz RUTKOWSKI za
Barbara POLUS za
Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI za
Dorota Maria WOŹNIAK za
Henryk ZYGAJ za
Dariusz Koczorowski za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Aleksandra WALENDOWSKA Data wytworzenia: 28-11-2023


Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego w 2024 r., przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
9 2 0

Imię i nazwisko Głos
Anna Maria JAKUBIAK za
Anita Magdalena BERGER za
Monika WOŹNIAK za
Aleksandra WALENDOWSKA za
Teresa Wiktoria RUSIEWICZ wstrzymał się
Leszek Grzegorz RUTKOWSKI za
Barbara POLUS za
Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI wstrzymał się
Dorota Maria WOŹNIAK za
Henryk ZYGAJ za
Dariusz Koczorowski za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Aleksandra WALENDOWSKA Data wytworzenia: 28-11-2023


Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie opłaty targowej na 2024 r., przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
11 0 0

Imię i nazwisko Głos
Anna Maria JAKUBIAK za
Anita Magdalena BERGER za
Monika WOŹNIAK za
Aleksandra WALENDOWSKA za
Teresa Wiktoria RUSIEWICZ za
Leszek Grzegorz RUTKOWSKI za
Barbara POLUS za
Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI za
Dorota Maria WOŹNIAK za
Henryk ZYGAJ za
Dariusz Koczorowski za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Aleksandra WALENDOWSKA Data wytworzenia: 28-11-2023


Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającym uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na pokrycie kosztów instalacji proekologicznych systemów grzewczych przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
10 0 0

Imię i nazwisko Głos
Anna Maria JAKUBIAK za
Anita Magdalena BERGER za
Monika WOŹNIAK za
Aleksandra WALENDOWSKA za
Teresa Wiktoria RUSIEWICZ za
Leszek Grzegorz RUTKOWSKI za
Barbara POLUS za
Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI za
Henryk ZYGAJ za
Dariusz Koczorowski za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Aleksandra WALENDOWSKA Data wytworzenia: 28-11-2023


Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającym uchwałę w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
11 0 0

Imię i nazwisko Głos
Anna Maria JAKUBIAK za
Anita Magdalena BERGER za
Monika WOŹNIAK za
Aleksandra WALENDOWSKA za
Teresa Wiktoria RUSIEWICZ za
Leszek Grzegorz RUTKOWSKI za
Barbara POLUS za
Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI za
Dorota Maria WOŹNIAK za
Henryk ZYGAJ za
Dariusz Koczorowski za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Aleksandra WALENDOWSKA Data wytworzenia: 28-11-2023


Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Mikołaja w Janowcu Wielkopolskim na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytku wpisanym do ewidencji zabytków przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
10 0 1

Imię i nazwisko Głos
Anna Maria JAKUBIAK za
Anita Magdalena BERGER przeciw
Monika WOŹNIAK za
Aleksandra WALENDOWSKA za
Teresa Wiktoria RUSIEWICZ za
Leszek Grzegorz RUTKOWSKI za
Barbara POLUS za
Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI za
Dorota Maria WOŹNIAK za
Henryk ZYGAJ za
Dariusz Koczorowski za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Aleksandra WALENDOWSKA Data wytworzenia: 28-11-2023


Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Małgorzaty w Juncewie, gmina Janowiec Wielkopolski na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
10 0 1

Imię i nazwisko Głos
Anna Maria JAKUBIAK za
Anita Magdalena BERGER przeciw
Monika WOŹNIAK za
Aleksandra WALENDOWSKA za
Teresa Wiktoria RUSIEWICZ za
Leszek Grzegorz RUTKOWSKI za
Barbara POLUS za
Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI za
Dorota Maria WOŹNIAK za
Henryk ZYGAJ za
Dariusz Koczorowski za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Aleksandra WALENDOWSKA Data wytworzenia: 28-11-2023


Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Jana Chrzciciela w Kołdrąbiu, gmina Janowiec Wielkopolski na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
10 0 1

Imię i nazwisko Głos
Anna Maria JAKUBIAK za
Anita Magdalena BERGER przeciw
Monika WOŹNIAK za
Aleksandra WALENDOWSKA za
Teresa Wiktoria RUSIEWICZ za
Leszek Grzegorz RUTKOWSKI za
Barbara POLUS za
Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI za
Dorota Maria WOŹNIAK za
Henryk ZYGAJ za
Dariusz Koczorowski za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Aleksandra WALENDOWSKA Data wytworzenia: 28-11-2023


Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Świętej Trójcy w Świątkowie, gmina Janowiec Wielkopolski na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
10 0 1

Imię i nazwisko Głos
Anna Maria JAKUBIAK za
Anita Magdalena BERGER przeciw
Monika WOŹNIAK za
Aleksandra WALENDOWSKA za
Teresa Wiktoria RUSIEWICZ za
Leszek Grzegorz RUTKOWSKI za
Barbara POLUS za
Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI za
Dorota Maria WOŹNIAK za
Henryk ZYGAJ za
Dariusz Koczorowski za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Aleksandra WALENDOWSKA Data wytworzenia: 28-11-2023


Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Żernikach, gmina Janowiec Wielkopolski na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
10 0 1

Imię i nazwisko Głos
Anna Maria JAKUBIAK za
Anita Magdalena BERGER przeciw
Monika WOŹNIAK za
Aleksandra WALENDOWSKA za
Teresa Wiktoria RUSIEWICZ za
Leszek Grzegorz RUTKOWSKI za
Barbara POLUS za
Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI za
Dorota Maria WOŹNIAK za
Henryk ZYGAJ za
Dariusz Koczorowski za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Aleksandra WALENDOWSKA Data wytworzenia: 28-11-2023


Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2024– 2026 przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
11 0 0

Imię i nazwisko Głos
Anna Maria JAKUBIAK za
Anita Magdalena BERGER za
Monika WOŹNIAK za
Aleksandra WALENDOWSKA za
Teresa Wiktoria RUSIEWICZ za
Leszek Grzegorz RUTKOWSKI za
Barbara POLUS za
Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI za
Dorota Maria WOŹNIAK za
Henryk ZYGAJ za
Dariusz Koczorowski za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Aleksandra WALENDOWSKA Data wytworzenia: 28-11-2023


Głosowanie nad autopoprawką do projektu uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 polegającej na zmianie treści par. 3. z "§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." na "§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r." przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
11 0 0

Imię i nazwisko Głos
Anna Maria JAKUBIAK za
Anita Magdalena BERGER za
Monika WOŹNIAK za
Aleksandra WALENDOWSKA za
Teresa Wiktoria RUSIEWICZ za
Leszek Grzegorz RUTKOWSKI za
Barbara POLUS za
Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI za
Dorota Maria WOŹNIAK za
Henryk ZYGAJ za
Dariusz Koczorowski za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Aleksandra WALENDOWSKA Data wytworzenia: 28-11-2023


Głosowanie nad autopoprawką do projektu uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 polegającej na zmianie treści załącznika w pkt. V. Moduły programu z "2) uczniom do czasu ukończenia nauki w szkole ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej." na "2) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej." przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
11 0 0

Imię i nazwisko Głos
Anna Maria JAKUBIAK za
Anita Magdalena BERGER za
Monika WOŹNIAK za
Aleksandra WALENDOWSKA za
Teresa Wiktoria RUSIEWICZ za
Leszek Grzegorz RUTKOWSKI za
Barbara POLUS za
Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI za
Dorota Maria WOŹNIAK za
Henryk ZYGAJ za
Dariusz Koczorowski za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Aleksandra WALENDOWSKA Data wytworzenia: 28-11-2023


Głosowanie nad autopoprawką do projektu uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 polegającej na zmianie treści załącznika w pkt. VII . Monitoring programu z "Z realizacji programu sporządzana jest kwartalna i roczna informacja, będąca elementem składowym rozliczania wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028, przyjętego uchwałą Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. (M. P. z 2023 r., poz. 881). " na "Z realizacji programu sporządzana jest roczna informacja, będąca elementem składowym rozliczania wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028, przyjętego uchwałą Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. (M. P. z 2023 r., poz. 881). przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
11 0 0

Imię i nazwisko Głos
Anna Maria JAKUBIAK za
Anita Magdalena BERGER za
Monika WOŹNIAK za
Aleksandra WALENDOWSKA za
Teresa Wiktoria RUSIEWICZ za
Leszek Grzegorz RUTKOWSKI za
Barbara POLUS za
Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI za
Dorota Maria WOŹNIAK za
Henryk ZYGAJ za
Dariusz Koczorowski za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Aleksandra WALENDOWSKA Data wytworzenia: 28-11-2023


Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
11 0 0

Imię i nazwisko Głos
Anna Maria JAKUBIAK za
Anita Magdalena BERGER za
Monika WOŹNIAK za
Aleksandra WALENDOWSKA za
Teresa Wiktoria RUSIEWICZ za
Leszek Grzegorz RUTKOWSKI za
Barbara POLUS za
Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI za
Dorota Maria WOŹNIAK za
Henryk ZYGAJ za
Dariusz Koczorowski za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Aleksandra WALENDOWSKA Data wytworzenia: 28-11-2023


Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
11 0 0

Imię i nazwisko Głos
Anna Maria JAKUBIAK za
Anita Magdalena BERGER za
Monika WOŹNIAK za
Aleksandra WALENDOWSKA za
Teresa Wiktoria RUSIEWICZ za
Leszek Grzegorz RUTKOWSKI za
Barbara POLUS za
Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI za
Dorota Maria WOŹNIAK za
Henryk ZYGAJ za
Dariusz Koczorowski za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Aleksandra WALENDOWSKA Data wytworzenia: 28-11-2023


Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie wsparcia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu „ na lata 2024 – 2028 przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
11 0 0

Imię i nazwisko Głos
Anna Maria JAKUBIAK za
Anita Magdalena BERGER za
Monika WOŹNIAK za
Aleksandra WALENDOWSKA za
Teresa Wiktoria RUSIEWICZ za
Leszek Grzegorz RUTKOWSKI za
Barbara POLUS za
Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI za
Dorota Maria WOŹNIAK za
Henryk ZYGAJ za
Dariusz Koczorowski za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Aleksandra WALENDOWSKA Data wytworzenia: 28-11-2023


Głosowanie w sprawie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Janowiec Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok polegającej na zmianie treści załącznika do uchwały w Rozdziale 8 § 13. pkt 3 lit. c) z: "zgodnie z protokołem z przebiegu konsultacji ………………………" na "c) zgodnie z protokołem z przebiegu konsultacji we wskazanym terminie nie wpłynęły żadne uwagi i opinie dotyczące treści uchwały." przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
9 0 0

Imię i nazwisko Głos
Anna Maria JAKUBIAK za
Anita Magdalena BERGER za
Monika WOŹNIAK za
Aleksandra WALENDOWSKA za
Teresa Wiktoria RUSIEWICZ za
Barbara POLUS za
Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI za
Dorota Maria WOŹNIAK za
Dariusz Koczorowski za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Aleksandra WALENDOWSKA Data wytworzenia: 28-11-2023


Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Janowiec Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
10 0 0

Imię i nazwisko Głos
Anna Maria JAKUBIAK za
Anita Magdalena BERGER za
Monika WOŹNIAK za
Aleksandra WALENDOWSKA za
Teresa Wiktoria RUSIEWICZ za
Barbara POLUS za
Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI za
Dorota Maria WOŹNIAK za
Henryk ZYGAJ za
Dariusz Koczorowski za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Aleksandra WALENDOWSKA Data wytworzenia: 28-11-2023


Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającym uchwałę w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą „MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY w Janowcu Wielkopolskim” oraz uchwalenia jego statutu przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
10 0 0

Imię i nazwisko Głos
Anna Maria JAKUBIAK za
Anita Magdalena BERGER za
Monika WOŹNIAK za
Aleksandra WALENDOWSKA za
Teresa Wiktoria RUSIEWICZ za
Barbara POLUS za
Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI za
Dorota Maria WOŹNIAK za
Henryk ZYGAJ za
Dariusz Koczorowski za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Aleksandra WALENDOWSKA Data wytworzenia: 28-11-2023


Głosowanie w sprawie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie ustalenia jednostkowej stawki kalkulacyjnej dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego "Zakład Usług Miejskich w Janowcu Wielkopolskim" na rok 2023 - dopłata do 1 m3 ścieków wprowadzonych do urządzeń kanalizacji sanitarnej polegającej na: w § 3. usuwa się ust. 2 i zmienia numerację ust. 3 na ust. 2. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
10 0 0

Imię i nazwisko Głos
Anna Maria JAKUBIAK za
Anita Magdalena BERGER za
Monika WOŹNIAK za
Aleksandra WALENDOWSKA za
Teresa Wiktoria RUSIEWICZ za
Barbara POLUS za
Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI za
Dorota Maria WOŹNIAK za
Henryk ZYGAJ za
Dariusz Koczorowski za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Aleksandra WALENDOWSKA Data wytworzenia: 28-11-2023


Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia jednostkowej stawki kalkulacyjnej dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego "Zakład Usług Miejskich w Janowcu Wielkopolskim" na rok 2023 - dopłata do 1 m3 ścieków wprowadzonych do urządzeń kanalizacji sanitarnej przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
10 0 0

Imię i nazwisko Głos
Anna Maria JAKUBIAK za
Anita Magdalena BERGER za
Monika WOŹNIAK za
Aleksandra WALENDOWSKA za
Teresa Wiktoria RUSIEWICZ za
Barbara POLUS za
Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI za
Dorota Maria WOŹNIAK za
Henryk ZYGAJ za
Dariusz Koczorowski za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Aleksandra WALENDOWSKA Data wytworzenia: 28-11-2023