Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi


Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
14

Imię i nazwisko Głos
Marek Rafał SYPNIEWSKI za
Anna Maria JAKUBIAK za
Anita Magdalena BERGER za
Monika WOŹNIAK za
Bartosz Andrzej BEMBNISTA za
Aleksandra WALENDOWSKA za
Marek Jan KUSZ za
Teresa Wiktoria RUSIEWICZ za
Leszek Grzegorz RUTKOWSKI za
Miłosz Michał MACIEJEWSKI za
Barbara POLUS za
Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI za
Dorota Maria WOŹNIAK za
Henryk ZYGAJ za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 01-06-2020


Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XVI sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 9 marca 2020 r. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
14 0 0

Imię i nazwisko Głos
Marek Rafał SYPNIEWSKI za
Anna Maria JAKUBIAK za
Anita Magdalena BERGER za
Monika WOŹNIAK za
Bartosz Andrzej BEMBNISTA za
Aleksandra WALENDOWSKA za
Marek Jan KUSZ za
Teresa Wiktoria RUSIEWICZ za
Leszek Grzegorz RUTKOWSKI za
Miłosz Michał MACIEJEWSKI za
Barbara POLUS za
Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI za
Dorota Maria WOŹNIAK za
Henryk ZYGAJ za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 01-06-2020


Głosowanie w sprawie poprawki do projektu uchwały nr XVII/140/20 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Janowca Wielkopolskiego wotum zaufania polegającej na zmienie treści uzasadnienia: w ustepie pierwszym podaje się date przedstawienia raportu o stanie gminy "1 czerwca 2020 r." oraz w ustepie czwartym podaje się dzień otrzymania raportu: "15". przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
14 0 0

Imię i nazwisko Głos
Marek Rafał SYPNIEWSKI za
Anna Maria JAKUBIAK za
Anita Magdalena BERGER za
Monika WOŹNIAK za
Bartosz Andrzej BEMBNISTA za
Aleksandra WALENDOWSKA za
Marek Jan KUSZ za
Teresa Wiktoria RUSIEWICZ za
Leszek Grzegorz RUTKOWSKI za
Miłosz Michał MACIEJEWSKI za
Barbara POLUS za
Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI za
Dorota Maria WOŹNIAK za
Henryk ZYGAJ za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 01-06-2020


Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XVII/140/20 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Janowca Wielkopolskiego wotum zaufania przyjęto (w. bezwzględna)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
12 2 0

Imię i nazwisko Głos
Marek Rafał SYPNIEWSKI za
Anna Maria JAKUBIAK za
Anita Magdalena BERGER za
Monika WOŹNIAK za
Bartosz Andrzej BEMBNISTA za
Aleksandra WALENDOWSKA za
Marek Jan KUSZ za
Teresa Wiktoria RUSIEWICZ za
Leszek Grzegorz RUTKOWSKI wstrzymał się
Miłosz Michał MACIEJEWSKI za
Barbara POLUS za
Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI wstrzymał się
Dorota Maria WOŹNIAK za
Henryk ZYGAJ za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 01-06-2020


Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XVII/141/20 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Janowiec Wielkopolski za 2019 rok przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
14 0 0

Imię i nazwisko Głos
Marek Rafał SYPNIEWSKI za
Anna Maria JAKUBIAK za
Anita Magdalena BERGER za
Monika WOŹNIAK za
Bartosz Andrzej BEMBNISTA za
Aleksandra WALENDOWSKA za
Marek Jan KUSZ za
Teresa Wiktoria RUSIEWICZ za
Leszek Grzegorz RUTKOWSKI za
Miłosz Michał MACIEJEWSKI za
Barbara POLUS za
Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI za
Dorota Maria WOŹNIAK za
Henryk ZYGAJ za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 01-06-2020


Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XVII/142/20 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Janowca Wielkopolskiego przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
14 1 0

Imię i nazwisko Głos
Marek Rafał SYPNIEWSKI za
Anna Maria JAKUBIAK za
Anita Magdalena BERGER za
Monika WOŹNIAK za
Bartosz Andrzej BEMBNISTA za
Aleksandra WALENDOWSKA za
Marek Jan KUSZ wstrzymał się
Teresa Wiktoria RUSIEWICZ za
Leszek Grzegorz RUTKOWSKI za
Miłosz Michał MACIEJEWSKI za
Barbara POLUS za
Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI za
Dorota Maria WOŹNIAK za
Henryk ZYGAJ za
Marek Ryska za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 01-06-2020


Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XVII/143/20 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w Janowcu Wielkopolskim w rejonie ulicy Pałuckiej – Gmina Janowiec Wielkopolski przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
15 0 0

Imię i nazwisko Głos
Marek Rafał SYPNIEWSKI za
Anna Maria JAKUBIAK za
Anita Magdalena BERGER za
Monika WOŹNIAK za
Bartosz Andrzej BEMBNISTA za
Aleksandra WALENDOWSKA za
Marek Jan KUSZ za
Teresa Wiktoria RUSIEWICZ za
Leszek Grzegorz RUTKOWSKI za
Miłosz Michał MACIEJEWSKI za
Barbara POLUS za
Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI za
Dorota Maria WOŹNIAK za
Henryk ZYGAJ za
Marek Ryska za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 01-06-2020


Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XVII/144/20 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony nieruchomości położonej w Janowcu Wielkopolskim przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
15 0 0

Imię i nazwisko Głos
Marek Rafał SYPNIEWSKI za
Anna Maria JAKUBIAK za
Anita Magdalena BERGER za
Monika WOŹNIAK za
Bartosz Andrzej BEMBNISTA za
Aleksandra WALENDOWSKA za
Marek Jan KUSZ za
Teresa Wiktoria RUSIEWICZ za
Leszek Grzegorz RUTKOWSKI za
Miłosz Michał MACIEJEWSKI za
Barbara POLUS za
Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI za
Dorota Maria WOŹNIAK za
Henryk ZYGAJ za
Marek Ryska za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 01-06-2020


Głosowanie w sprawie wniosku formalnego radnego Marka Kusza w sprawie kandydatury radnego Henryka Zygaja na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
11 4 0

Imię i nazwisko Głos
Marek Rafał SYPNIEWSKI za
Anna Maria JAKUBIAK wstrzymał się
Anita Magdalena BERGER za
Monika WOŹNIAK za
Bartosz Andrzej BEMBNISTA za
Aleksandra WALENDOWSKA za
Marek Jan KUSZ za
Teresa Wiktoria RUSIEWICZ wstrzymał się
Leszek Grzegorz RUTKOWSKI wstrzymał się
Miłosz Michał MACIEJEWSKI za
Barbara POLUS za
Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI za
Dorota Maria WOŹNIAK wstrzymał się
Henryk ZYGAJ za
Marek Ryska za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 01-06-2020


Głosowanie w sprawie poprawki do projektu uchwały nr XVII/145/20 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim polegającej na nadaniu nowego brzmienia § 1: 1. Przyjmuje się rezygnację radnego Henryka Zygaja z funkcji Zastepcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim. 2. W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego stwierdza się, że na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim powołany został radny Henryk Zygaj" przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
12 3 0

Imię i nazwisko Głos
Marek Rafał SYPNIEWSKI za
Anna Maria JAKUBIAK za
Anita Magdalena BERGER za
Monika WOŹNIAK za
Bartosz Andrzej BEMBNISTA za
Aleksandra WALENDOWSKA za
Marek Jan KUSZ za
Teresa Wiktoria RUSIEWICZ wstrzymał się
Leszek Grzegorz RUTKOWSKI wstrzymał się
Miłosz Michał MACIEJEWSKI za
Barbara POLUS za
Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI za
Dorota Maria WOŹNIAK wstrzymał się
Henryk ZYGAJ za
Marek Ryska za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 01-06-2020


Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XVII/145/20 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
10 5 0

Imię i nazwisko Głos
Marek Rafał SYPNIEWSKI za
Anna Maria JAKUBIAK wstrzymał się
Anita Magdalena BERGER za
Monika WOŹNIAK za
Bartosz Andrzej BEMBNISTA za
Aleksandra WALENDOWSKA za
Marek Jan KUSZ za
Teresa Wiktoria RUSIEWICZ wstrzymał się
Leszek Grzegorz RUTKOWSKI wstrzymał się
Miłosz Michał MACIEJEWSKI za
Barbara POLUS za
Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI wstrzymał się
Dorota Maria WOŹNIAK wstrzymał się
Henryk ZYGAJ za
Marek Ryska za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 01-06-2020