Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi


Propozycja zmiany porządku obrad polegającej na zmianie kolejności rozpatrywanych projektów uchwał w następujący sposób: „5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania przez Gminę Janowiec Wielkopolski na świadczenie usługi polegającej na modernizacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski 6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2020 rok 7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2020-2026” przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
13

Imię i nazwisko Głos
Marek Rafał SYPNIEWSKI za
Anita Magdalena BERGER za
Monika WOŹNIAK za
Bartosz Andrzej BEMBNISTA za
Aleksandra WALENDOWSKA za
Marek Jan KUSZ za
Teresa Wiktoria RUSIEWICZ za
Leszek Grzegorz RUTKOWSKI za
Barbara POLUS za
Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI za
Dorota Maria WOŹNIAK za
Henryk ZYGAJ za
Marek Ryska za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 11-09-2020


Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
13 0 0

Imię i nazwisko Głos
Marek Rafał SYPNIEWSKI za
Anita Magdalena BERGER za
Monika WOŹNIAK za
Bartosz Andrzej BEMBNISTA za
Aleksandra WALENDOWSKA za
Marek Jan KUSZ za
Teresa Wiktoria RUSIEWICZ za
Leszek Grzegorz RUTKOWSKI za
Barbara POLUS za
Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI za
Dorota Maria WOŹNIAK za
Henryk ZYGAJ za
Marek Ryska za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 11-09-2020


Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu protokołu z XVIII sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim odbytej w dniu 31 sierpnia 2020 r. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
13 0 0

Imię i nazwisko Głos
Marek Rafał SYPNIEWSKI za
Anita Magdalena BERGER za
Monika WOŹNIAK za
Bartosz Andrzej BEMBNISTA za
Aleksandra WALENDOWSKA za
Marek Jan KUSZ za
Teresa Wiktoria RUSIEWICZ za
Leszek Grzegorz RUTKOWSKI za
Barbara POLUS za
Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI za
Dorota Maria WOŹNIAK za
Henryk ZYGAJ za
Marek Ryska za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 11-09-2020


Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania przez Gminę Janowiec Wielkopolski na świadczenie usługi polegającej na modernizacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski przyjęto (w. bezwzględna)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
13 0 0

Imię i nazwisko Głos
Marek Rafał SYPNIEWSKI za
Anita Magdalena BERGER za
Monika WOŹNIAK za
Bartosz Andrzej BEMBNISTA za
Aleksandra WALENDOWSKA za
Marek Jan KUSZ za
Teresa Wiktoria RUSIEWICZ za
Leszek Grzegorz RUTKOWSKI za
Barbara POLUS za
Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI za
Dorota Maria WOŹNIAK za
Henryk ZYGAJ za
Marek Ryska za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 11-09-2020


Wniosek Burmistrza Janowca Wielkopolskiego o usunięcie z wydatków budżetowych zadania inwestycyjnego pn. „Zakup z montażem instalacji fotowoltaicznej na budynkach gminnych w Laskowie i Sarbinowie Drugim” z kwotą 150 000,00 zł i wpisanie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Remont dachu na budynku gminnym w Juncewie” z kwotą 150 000,00 zł. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
13 0 0

Imię i nazwisko Głos
Marek Rafał SYPNIEWSKI za
Anita Magdalena BERGER za
Monika WOŹNIAK za
Bartosz Andrzej BEMBNISTA za
Aleksandra WALENDOWSKA za
Marek Jan KUSZ za
Teresa Wiktoria RUSIEWICZ za
Leszek Grzegorz RUTKOWSKI za
Barbara POLUS za
Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI za
Dorota Maria WOŹNIAK za
Henryk ZYGAJ za
Marek Ryska za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 11-09-2020


Wniosek Burmistrza Janowca Wielkopolskiego o usunięcie z wydatków budżetowych środków na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji siedziby Komisariatu Policji w Janowcu Wielkopolskim – wpłata na fundusz celowy Policji z kwotą 50 000,00 zł i o zwiększenie kwoty rezerwy ogólnej o 50 000,00 zł. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
13 0 0

Imię i nazwisko Głos
Marek Rafał SYPNIEWSKI za
Anita Magdalena BERGER za
Monika WOŹNIAK za
Bartosz Andrzej BEMBNISTA za
Aleksandra WALENDOWSKA za
Marek Jan KUSZ za
Teresa Wiktoria RUSIEWICZ za
Leszek Grzegorz RUTKOWSKI za
Barbara POLUS za
Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI za
Dorota Maria WOŹNIAK za
Henryk ZYGAJ za
Marek Ryska za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 11-09-2020


Wniosek Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów o usunięcie z wydatków budżetowych zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 2330C Laskowo-Recz na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski – pomoc finansowa dla Powiatu Żnińskiego” z kwotą 100 000,00 zł. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
7 6 0

Imię i nazwisko Głos
Marek Rafał SYPNIEWSKI za
Anita Magdalena BERGER wstrzymał się
Monika WOŹNIAK wstrzymał się
Bartosz Andrzej BEMBNISTA za
Aleksandra WALENDOWSKA wstrzymał się
Marek Jan KUSZ za
Teresa Wiktoria RUSIEWICZ za
Leszek Grzegorz RUTKOWSKI za
Barbara POLUS za
Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI za
Dorota Maria WOŹNIAK wstrzymał się
Henryk ZYGAJ wstrzymał się
Marek Ryska wstrzymał się

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 11-09-2020


Wniosek Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów o dodanie do wydatków budżetowych nowego zadania pn. „Sporządzenie dokumentacji termomodernizacji budynku gminnego w Sarbinowie Drugim – budynku użytkowanego przez Szkołę Podstawową” z kwotą 20 000,00 zł” i o zmniejszenie kwoty rezerwy ogólnej o 20 000,00. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
13 0 0

Imię i nazwisko Głos
Marek Rafał SYPNIEWSKI za
Anita Magdalena BERGER za
Monika WOŹNIAK za
Bartosz Andrzej BEMBNISTA za
Aleksandra WALENDOWSKA za
Marek Jan KUSZ za
Teresa Wiktoria RUSIEWICZ za
Leszek Grzegorz RUTKOWSKI za
Barbara POLUS za
Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI za
Dorota Maria WOŹNIAK za
Henryk ZYGAJ za
Marek Ryska za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 11-09-2020


Wniosek Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów o usunięcie z wydatków budżetowych inwestycji pn. „Przebudowa kładki na rzece w miejscowości Wełna” z kwotą 150 000,00 zł. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
7 0 6

Imię i nazwisko Głos
Marek Rafał SYPNIEWSKI za
Anita Magdalena BERGER przeciw
Monika WOŹNIAK przeciw
Bartosz Andrzej BEMBNISTA za
Aleksandra WALENDOWSKA przeciw
Marek Jan KUSZ za
Teresa Wiktoria RUSIEWICZ za
Leszek Grzegorz RUTKOWSKI za
Barbara POLUS za
Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI za
Dorota Maria WOŹNIAK przeciw
Henryk ZYGAJ przeciw
Marek Ryska przeciw

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 11-09-2020


Głosowanie w sprawie wniosku radnego pana Leszka Rutkowskiego w sprawie zaplanowania wydatków dla inwestycji "Przebudowa kładki na rzece w miejscowości Wełna" kwocie 30 tyś. zł na rok 2020 oraz 120 tyś. zł na rok 2021 przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
11 0 2

Imię i nazwisko Głos
Marek Rafał SYPNIEWSKI za
Anita Magdalena BERGER przeciw
Monika WOŹNIAK za
Bartosz Andrzej BEMBNISTA za
Aleksandra WALENDOWSKA za
Marek Jan KUSZ za
Teresa Wiktoria RUSIEWICZ za
Leszek Grzegorz RUTKOWSKI za
Barbara POLUS za
Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI za
Dorota Maria WOŹNIAK za
Henryk ZYGAJ za
Marek Ryska przeciw

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 11-09-2020


Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2020 rok przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
13 0 0

Imię i nazwisko Głos
Marek Rafał SYPNIEWSKI za
Anita Magdalena BERGER za
Monika WOŹNIAK za
Bartosz Andrzej BEMBNISTA za
Aleksandra WALENDOWSKA za
Marek Jan KUSZ za
Teresa Wiktoria RUSIEWICZ za
Leszek Grzegorz RUTKOWSKI za
Barbara POLUS za
Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI za
Dorota Maria WOŹNIAK za
Henryk ZYGAJ za
Marek Ryska za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 11-09-2020


Głosowanie w sprawie zmian w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2020-2026 w związku ze zmianami w budżecie gminy na 2020 r. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
13 0 0

Imię i nazwisko Głos
Marek Rafał SYPNIEWSKI za
Anita Magdalena BERGER za
Monika WOŹNIAK za
Bartosz Andrzej BEMBNISTA za
Aleksandra WALENDOWSKA za
Marek Jan KUSZ za
Teresa Wiktoria RUSIEWICZ za
Leszek Grzegorz RUTKOWSKI za
Barbara POLUS za
Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI za
Dorota Maria WOŹNIAK za
Henryk ZYGAJ za
Marek Ryska za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 11-09-2020


Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2020-2026 przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
13 0 0

Imię i nazwisko Głos
Marek Rafał SYPNIEWSKI za
Anita Magdalena BERGER za
Monika WOŹNIAK za
Bartosz Andrzej BEMBNISTA za
Aleksandra WALENDOWSKA za
Marek Jan KUSZ za
Teresa Wiktoria RUSIEWICZ za
Leszek Grzegorz RUTKOWSKI za
Barbara POLUS za
Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI za
Dorota Maria WOŹNIAK za
Henryk ZYGAJ za
Marek Ryska za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 11-09-2020


Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XIX/156/20 w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
12 1 0

Imię i nazwisko Głos
Marek Rafał SYPNIEWSKI za
Anita Magdalena BERGER za
Monika WOŹNIAK za
Bartosz Andrzej BEMBNISTA za
Aleksandra WALENDOWSKA za
Marek Jan KUSZ za
Teresa Wiktoria RUSIEWICZ za
Leszek Grzegorz RUTKOWSKI za
Barbara POLUS za
Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI za
Dorota Maria WOŹNIAK wstrzymał się
Henryk ZYGAJ za
Marek Ryska za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 11-09-2020