Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi


Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
14

Imię i nazwisko Głos
Marek Rafał SYPNIEWSKI za
Anna Maria JAKUBIAK za
Anita Magdalena BERGER za
Monika WOŹNIAK za
Bartosz Andrzej BEMBNISTA za
Aleksandra WALENDOWSKA za
Teresa Wiktoria RUSIEWICZ za
Leszek Grzegorz RUTKOWSKI za
Barbara POLUS za
Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI za
Dorota Maria WOŹNIAK za
Henryk ZYGAJ za
Marek Ryska za
Marta Joanna KORYCKA za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 21-12-2020


Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XXI sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim odbytej w dniu 27 listopada 2020 r. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
14 0 0

Imię i nazwisko Głos
Marek Rafał SYPNIEWSKI za
Anna Maria JAKUBIAK za
Anita Magdalena BERGER za
Monika WOŹNIAK za
Bartosz Andrzej BEMBNISTA za
Aleksandra WALENDOWSKA za
Teresa Wiktoria RUSIEWICZ za
Leszek Grzegorz RUTKOWSKI za
Barbara POLUS za
Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI za
Dorota Maria WOŹNIAK za
Henryk ZYGAJ za
Marek Ryska za
Marta Joanna KORYCKA za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 21-12-2020


Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Janowiec Wielkopolski 2021 r. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
14 0 0

Imię i nazwisko Głos
Marek Rafał SYPNIEWSKI za
Anna Maria JAKUBIAK za
Anita Magdalena BERGER za
Monika WOŹNIAK za
Bartosz Andrzej BEMBNISTA za
Aleksandra WALENDOWSKA za
Teresa Wiktoria RUSIEWICZ za
Leszek Grzegorz RUTKOWSKI za
Barbara POLUS za
Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI za
Dorota Maria WOŹNIAK za
Henryk ZYGAJ za
Marek Ryska za
Marta Joanna KORYCKA za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 21-12-2020


Głosowanie w sprawie poprawek do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2020 rok polegających na: w dziale 700;70005 w par. 0770 zwiększono o 100.000,00 zł planowane wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych, w dziale 758;75802 w par. 2750 przyjęto do budżetu w kwocie 37.869,00 zł środki z MF na uzupełnienie dochodów własnych gmin, w dziale 855;85501 w par. 2060 zmniejszono o 12.789,00 zł dotację na świadczenia wychowawcze, w dziale 855;85502 w par. 2010 zmniejszono o 33.582,00 zł dotację na świadczenia rodzinne. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
14 0 0

Imię i nazwisko Głos
Marek Rafał SYPNIEWSKI za
Anna Maria JAKUBIAK za
Anita Magdalena BERGER za
Monika WOŹNIAK za
Bartosz Andrzej BEMBNISTA za
Aleksandra WALENDOWSKA za
Teresa Wiktoria RUSIEWICZ za
Leszek Grzegorz RUTKOWSKI za
Barbara POLUS za
Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI za
Dorota Maria WOŹNIAK za
Henryk ZYGAJ za
Marek Ryska za
Marta Joanna KORYCKA za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 21-12-2020


Głosowanie w sprawie poprawek do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2020 rok polegających na: w dziale 758;75818 w par. 4810 ponadto zwiększono o 115.869,00 zł rezerwę ogólną (wynik zmian wynosi 55.869,00 zł); w dziale 754;75412 zmniejszono o 7.000,00 zł wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania OSP oraz zwiększono o 7.000,00 zł środki na inwestycje dotyczące rozbudowy remizy OSP w Janowcu Wielkopolskim, w związku z pracami dodatkowymi, w dziale 855;855501 zmniejszono o 12.789,00 zł planowane wydatki na świadczenia wychowawcze oraz w 85502 o 33.582,00 zł planowane wydatki na świadczenia rodzinne, w zw. ze zmniejszeniem dotacji na te cele, w dziale 900;90015 w par. 4260 zmniejszono o 30.750,00 zł wydatki na zakupy energii oraz o 16.000,00 zł wydatki na spłaty zobowiązań dotyczących modernizacji oświetlenia ulicznego, zwiększono natomiast o 46.750,00 zł wydatki na usługach pozostałych, w dziale 921;92109 w par. 2480 zmniejszono o 8.000,00 zł planowaną dotację podmiotową dla MGOK w Janowcu Wielkopolskim, w dziale 921;92116 w par. 2480 zwiększono o 30.000,00 z planowaną dotację podmiotową dla Publicznej Biblioteki w Janowcu Wielkopolskim w zw. z dodatkowymi potrzebami w funduszu płac zgłoszonymi przez Dyrektora Biblioteki. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
14 0 0

Imię i nazwisko Głos
Marek Rafał SYPNIEWSKI za
Anna Maria JAKUBIAK za
Anita Magdalena BERGER za
Monika WOŹNIAK za
Bartosz Andrzej BEMBNISTA za
Aleksandra WALENDOWSKA za
Teresa Wiktoria RUSIEWICZ za
Leszek Grzegorz RUTKOWSKI za
Barbara POLUS za
Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI za
Dorota Maria WOŹNIAK za
Henryk ZYGAJ za
Marek Ryska za
Marta Joanna KORYCKA za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 21-12-2020


Głosowanie nad wnioskiem Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów o usunięcie kwoty 50 tyś. zł przeznaczonych na realizacje dokumentacji na kładkę na rzece w miejscowości Wełna w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2020 r. odrzucono (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
7 0 7

Imię i nazwisko Głos
Marek Rafał SYPNIEWSKI za
Anna Maria JAKUBIAK przeciw
Anita Magdalena BERGER przeciw
Monika WOŹNIAK przeciw
Bartosz Andrzej BEMBNISTA za
Aleksandra WALENDOWSKA przeciw
Teresa Wiktoria RUSIEWICZ za
Leszek Grzegorz RUTKOWSKI za
Barbara POLUS za
Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI za
Dorota Maria WOŹNIAK przeciw
Henryk ZYGAJ przeciw
Marek Ryska przeciw
Marta Joanna KORYCKA za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 21-12-2020


Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2020 rok przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
8 0 6

Imię i nazwisko Głos
Marek Rafał SYPNIEWSKI przeciw
Anna Maria JAKUBIAK za
Anita Magdalena BERGER za
Monika WOŹNIAK za
Bartosz Andrzej BEMBNISTA przeciw
Aleksandra WALENDOWSKA za
Teresa Wiktoria RUSIEWICZ za
Leszek Grzegorz RUTKOWSKI przeciw
Barbara POLUS przeciw
Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI przeciw
Dorota Maria WOŹNIAK za
Henryk ZYGAJ za
Marek Ryska za
Marta Joanna KORYCKA przeciw

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 21-12-2020


Głosowanie nad wnioskiem Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów o wyłączenie z realizacji inwestycji „Wieża ciśnień” w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na 2020 rok odrzucono (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
7 0 7

Imię i nazwisko Głos
Marek Rafał SYPNIEWSKI za
Anna Maria JAKUBIAK przeciw
Anita Magdalena BERGER przeciw
Monika WOŹNIAK przeciw
Bartosz Andrzej BEMBNISTA za
Aleksandra WALENDOWSKA przeciw
Teresa Wiktoria RUSIEWICZ za
Leszek Grzegorz RUTKOWSKI za
Barbara POLUS za
Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI za
Dorota Maria WOŹNIAK przeciw
Henryk ZYGAJ przeciw
Marek Ryska przeciw
Marta Joanna KORYCKA za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 21-12-2020


Głosowanie w sprawie poprawek do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2020–2026 polegających na zmianie kwot dochodów i wydatków w związku ze zmianami budżetowymi. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
14 0 0

Imię i nazwisko Głos
Marek Rafał SYPNIEWSKI za
Anna Maria JAKUBIAK za
Anita Magdalena BERGER za
Monika WOŹNIAK za
Bartosz Andrzej BEMBNISTA za
Aleksandra WALENDOWSKA za
Teresa Wiktoria RUSIEWICZ za
Leszek Grzegorz RUTKOWSKI za
Barbara POLUS za
Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI za
Dorota Maria WOŹNIAK za
Henryk ZYGAJ za
Marek Ryska za
Marta Joanna KORYCKA za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 21-12-2020


Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2020–2026 odrzucono (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
7 0 7

Imię i nazwisko Głos
Marek Rafał SYPNIEWSKI przeciw
Anna Maria JAKUBIAK za
Anita Magdalena BERGER za
Monika WOŹNIAK za
Bartosz Andrzej BEMBNISTA przeciw
Aleksandra WALENDOWSKA za
Teresa Wiktoria RUSIEWICZ przeciw
Leszek Grzegorz RUTKOWSKI przeciw
Barbara POLUS przeciw
Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI przeciw
Dorota Maria WOŹNIAK za
Henryk ZYGAJ za
Marek Ryska za
Marta Joanna KORYCKA przeciw

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 21-12-2020


Głosowanie nad wnioskiem Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów o wycofanie inwestycji „kładka na rzece w miejscowości Wełna” w projekcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2021 rok odrzucono (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
7 0 7

Imię i nazwisko Głos
Marek Rafał SYPNIEWSKI za
Anna Maria JAKUBIAK przeciw
Anita Magdalena BERGER przeciw
Monika WOŹNIAK przeciw
Bartosz Andrzej BEMBNISTA za
Aleksandra WALENDOWSKA przeciw
Teresa Wiktoria RUSIEWICZ za
Leszek Grzegorz RUTKOWSKI za
Barbara POLUS za
Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI za
Dorota Maria WOŹNIAK przeciw
Henryk ZYGAJ przeciw
Marek Ryska przeciw
Marta Joanna KORYCKA za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 21-12-2020


Głosowanie nad wnioskiem Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów o wycofanie inwestycji Wieża ciśnień w projekcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2021 rok odrzucono (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
6 1 7

Imię i nazwisko Głos
Marek Rafał SYPNIEWSKI za
Anna Maria JAKUBIAK przeciw
Anita Magdalena BERGER przeciw
Monika WOŹNIAK przeciw
Bartosz Andrzej BEMBNISTA za
Aleksandra WALENDOWSKA przeciw
Teresa Wiktoria RUSIEWICZ za
Leszek Grzegorz RUTKOWSKI za
Barbara POLUS za
Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI za
Dorota Maria WOŹNIAK przeciw
Henryk ZYGAJ przeciw
Marek Ryska przeciw
Marta Joanna KORYCKA wstrzymał się

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 21-12-2020


Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2021 rok przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
7 1 6

Imię i nazwisko Głos
Marek Rafał SYPNIEWSKI przeciw
Anna Maria JAKUBIAK za
Anita Magdalena BERGER za
Monika WOŹNIAK za
Bartosz Andrzej BEMBNISTA przeciw
Aleksandra WALENDOWSKA za
Teresa Wiktoria RUSIEWICZ przeciw
Leszek Grzegorz RUTKOWSKI przeciw
Barbara POLUS przeciw
Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI przeciw
Dorota Maria WOŹNIAK za
Henryk ZYGAJ za
Marek Ryska za
Marta Joanna KORYCKA wstrzymał się

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 21-12-2020


Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2021–2026 przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
7 1 6

Imię i nazwisko Głos
Marek Rafał SYPNIEWSKI przeciw
Anna Maria JAKUBIAK za
Anita Magdalena BERGER za
Monika WOŹNIAK za
Bartosz Andrzej BEMBNISTA przeciw
Aleksandra WALENDOWSKA za
Teresa Wiktoria RUSIEWICZ przeciw
Leszek Grzegorz RUTKOWSKI przeciw
Barbara POLUS przeciw
Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI przeciw
Dorota Maria WOŹNIAK za
Henryk ZYGAJ za
Marek Ryska za
Marta Joanna KORYCKA wstrzymał się

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 21-12-2020


Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia jednostkowych stawek kalkulacyjnych dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego "Zakład Usług Miejskich w Janowcu Wielkopolskim" na rok 2021 przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
14 0 0

Imię i nazwisko Głos
Marek Rafał SYPNIEWSKI za
Anna Maria JAKUBIAK za
Anita Magdalena BERGER za
Monika WOŹNIAK za
Bartosz Andrzej BEMBNISTA za
Aleksandra WALENDOWSKA za
Teresa Wiktoria RUSIEWICZ za
Leszek Grzegorz RUTKOWSKI za
Barbara POLUS za
Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI za
Dorota Maria WOŹNIAK za
Henryk ZYGAJ za
Marek Ryska za
Marta Joanna KORYCKA za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 21-12-2020


Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustanowienia symbolu graficznego (logo) Gminy Janowiec Wielkopolski przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
8 2 4

Imię i nazwisko Głos
Marek Rafał SYPNIEWSKI przeciw
Anna Maria JAKUBIAK za
Anita Magdalena BERGER za
Monika WOŹNIAK za
Bartosz Andrzej BEMBNISTA wstrzymał się
Aleksandra WALENDOWSKA za
Teresa Wiktoria RUSIEWICZ przeciw
Leszek Grzegorz RUTKOWSKI przeciw
Barbara POLUS wstrzymał się
Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI przeciw
Dorota Maria WOŹNIAK za
Henryk ZYGAJ za
Marek Ryska za
Marta Joanna KORYCKA za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 21-12-2020


Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Janowiec Wielkopolski przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
14 0 0

Imię i nazwisko Głos
Marek Rafał SYPNIEWSKI za
Anna Maria JAKUBIAK za
Anita Magdalena BERGER za
Monika WOŹNIAK za
Bartosz Andrzej BEMBNISTA za
Aleksandra WALENDOWSKA za
Teresa Wiktoria RUSIEWICZ za
Leszek Grzegorz RUTKOWSKI za
Barbara POLUS za
Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI za
Dorota Maria WOŹNIAK za
Henryk ZYGAJ za
Marek Ryska za
Marta Joanna KORYCKA za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 21-12-2020


Głosowanie nad wnioskiem Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów o utrzymanie wynagrodzenia Burmistrza na dotychczasowym poziomie w projekcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Janowca Wielkopolskiego odrzucono (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
7 0 7

Imię i nazwisko Głos
Marek Rafał SYPNIEWSKI za
Anna Maria JAKUBIAK przeciw
Anita Magdalena BERGER przeciw
Monika WOŹNIAK przeciw
Bartosz Andrzej BEMBNISTA za
Aleksandra WALENDOWSKA przeciw
Teresa Wiktoria RUSIEWICZ za
Leszek Grzegorz RUTKOWSKI za
Barbara POLUS za
Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI za
Dorota Maria WOŹNIAK przeciw
Henryk ZYGAJ przeciw
Marek Ryska przeciw
Marta Joanna KORYCKA za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 21-12-2020


Głosowanie nad projektem projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Janowca Wielkopolskiego odrzucono (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
7 0 7

Imię i nazwisko Głos
Marek Rafał SYPNIEWSKI przeciw
Anna Maria JAKUBIAK za
Anita Magdalena BERGER za
Monika WOŹNIAK za
Bartosz Andrzej BEMBNISTA przeciw
Aleksandra WALENDOWSKA za
Teresa Wiktoria RUSIEWICZ przeciw
Leszek Grzegorz RUTKOWSKI przeciw
Barbara POLUS przeciw
Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI przeciw
Dorota Maria WOŹNIAK za
Henryk ZYGAJ za
Marek Ryska za
Marta Joanna KORYCKA przeciw

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 21-12-2020


Głosowanie nad projektu uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej i planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
14 0 0

Imię i nazwisko Głos
Marek Rafał SYPNIEWSKI za
Anna Maria JAKUBIAK za
Anita Magdalena BERGER za
Monika WOŹNIAK za
Bartosz Andrzej BEMBNISTA za
Aleksandra WALENDOWSKA za
Teresa Wiktoria RUSIEWICZ za
Leszek Grzegorz RUTKOWSKI za
Barbara POLUS za
Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI za
Dorota Maria WOŹNIAK za
Henryk ZYGAJ za
Marek Ryska za
Marta Joanna KORYCKA za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 21-12-2020