Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi


Głosowanie w sprawie zmiany porządku obrad polegającej na usunięciu punktu 13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą „MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY w Janowcu Wielkopolskim” oraz uchwalenia jego statutu, wystąpienie Burmistrza, opinia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, dyskusja, podjęcie uchwały nr XXXVI/304/22 i tym samym zmianę numeracji porządku obrad. przyjęto (w. bezwzględna)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
11

Imię i nazwisko Głos
Anna Maria JAKUBIAK za
Anita Magdalena BERGER za
Monika WOŹNIAK za
Bartosz Andrzej BEMBNISTA za
Aleksandra WALENDOWSKA za
Teresa Wiktoria RUSIEWICZ za
Leszek Grzegorz RUTKOWSKI za
Barbara POLUS za
Dorota Maria WOŹNIAK za
Henryk ZYGAJ za
Dariusz Koczorowski za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Aleksandra WALENDOWSKA Data wytworzenia: 28-06-2022


Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
11 0 0

Imię i nazwisko Głos
Anna Maria JAKUBIAK za
Anita Magdalena BERGER za
Monika WOŹNIAK za
Bartosz Andrzej BEMBNISTA za
Aleksandra WALENDOWSKA za
Teresa Wiktoria RUSIEWICZ za
Leszek Grzegorz RUTKOWSKI za
Barbara POLUS za
Dorota Maria WOŹNIAK za
Henryk ZYGAJ za
Dariusz Koczorowski za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Aleksandra WALENDOWSKA Data wytworzenia: 28-06-2022


Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XXXV sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim odbytej w dniu 19 maja 2022 r. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
11 0 0

Imię i nazwisko Głos
Anna Maria JAKUBIAK za
Anita Magdalena BERGER za
Monika WOŹNIAK za
Bartosz Andrzej BEMBNISTA za
Aleksandra WALENDOWSKA za
Teresa Wiktoria RUSIEWICZ za
Leszek Grzegorz RUTKOWSKI za
Barbara POLUS za
Dorota Maria WOŹNIAK za
Henryk ZYGAJ za
Dariusz Koczorowski za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Aleksandra WALENDOWSKA Data wytworzenia: 28-06-2022


Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2022 rok przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
11 0 0

Imię i nazwisko Głos
Anna Maria JAKUBIAK za
Anita Magdalena BERGER za
Monika WOŹNIAK za
Bartosz Andrzej BEMBNISTA za
Aleksandra WALENDOWSKA za
Teresa Wiktoria RUSIEWICZ za
Leszek Grzegorz RUTKOWSKI za
Barbara POLUS za
Dorota Maria WOŹNIAK za
Henryk ZYGAJ za
Dariusz Koczorowski za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Aleksandra WALENDOWSKA Data wytworzenia: 28-06-2022


Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2022–2026 przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
11 0 0

Imię i nazwisko Głos
Anna Maria JAKUBIAK za
Anita Magdalena BERGER za
Monika WOŹNIAK za
Bartosz Andrzej BEMBNISTA za
Aleksandra WALENDOWSKA za
Teresa Wiktoria RUSIEWICZ za
Leszek Grzegorz RUTKOWSKI za
Barbara POLUS za
Dorota Maria WOŹNIAK za
Henryk ZYGAJ za
Dariusz Koczorowski za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Aleksandra WALENDOWSKA Data wytworzenia: 28-06-2022


Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żnińskiemu w 2022 r. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
11 0 0

Imię i nazwisko Głos
Anna Maria JAKUBIAK za
Anita Magdalena BERGER za
Monika WOŹNIAK za
Bartosz Andrzej BEMBNISTA za
Aleksandra WALENDOWSKA za
Teresa Wiktoria RUSIEWICZ za
Leszek Grzegorz RUTKOWSKI za
Barbara POLUS za
Dorota Maria WOŹNIAK za
Henryk ZYGAJ za
Dariusz Koczorowski za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Aleksandra WALENDOWSKA Data wytworzenia: 28-06-2022


Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Janowiec Wielkopolski przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
10 0 0

Imię i nazwisko Głos
Anna Maria JAKUBIAK za
Anita Magdalena BERGER za
Monika WOŹNIAK za
Aleksandra WALENDOWSKA za
Teresa Wiktoria RUSIEWICZ za
Leszek Grzegorz RUTKOWSKI za
Barbara POLUS za
Dorota Maria WOŹNIAK za
Henryk ZYGAJ za
Dariusz Koczorowski za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Aleksandra WALENDOWSKA Data wytworzenia: 28-06-2022


Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie nadania nazwy Stadionowi Miejskiemu w Janowcu Wielkopolskim przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
9 1 0

Imię i nazwisko Głos
Anna Maria JAKUBIAK za
Monika WOŹNIAK za
Bartosz Andrzej BEMBNISTA wstrzymał się
Aleksandra WALENDOWSKA za
Teresa Wiktoria RUSIEWICZ za
Leszek Grzegorz RUTKOWSKI za
Barbara POLUS za
Dorota Maria WOŹNIAK za
Henryk ZYGAJ za
Dariusz Koczorowski za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Aleksandra WALENDOWSKA Data wytworzenia: 28-06-2022


Głosowanie w sprawie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie nadania nazwy parkowi w Janowcu Wielkopolskim polegającej na nadaniu nowego brzmienia § 1. ustęp 1.: "Parkowi położonemu w granicach działek ewidencyjnych o numerach 382/5 i 382/3 w Janowcu Wielkopolskim, stanowiących własność Gminy Janowiec Wielkopolski, nadaje się nazwę „Park Miejski im. Wiktora Łuczaka”. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
8 1 0

Imię i nazwisko Głos
Anna Maria JAKUBIAK za
Bartosz Andrzej BEMBNISTA wstrzymał się
Aleksandra WALENDOWSKA za
Teresa Wiktoria RUSIEWICZ za
Leszek Grzegorz RUTKOWSKI za
Barbara POLUS za
Dorota Maria WOŹNIAK za
Henryk ZYGAJ za
Dariusz Koczorowski za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Aleksandra WALENDOWSKA Data wytworzenia: 28-06-2022


Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie nadania nazwy parkowi w Janowcu Wielkopolskim przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
8 1 0

Imię i nazwisko Głos
Anna Maria JAKUBIAK za
Bartosz Andrzej BEMBNISTA wstrzymał się
Aleksandra WALENDOWSKA za
Teresa Wiktoria RUSIEWICZ za
Leszek Grzegorz RUTKOWSKI za
Barbara POLUS za
Dorota Maria WOŹNIAK za
Henryk ZYGAJ za
Dariusz Koczorowski za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Aleksandra WALENDOWSKA Data wytworzenia: 28-06-2022


Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
9 0 0

Imię i nazwisko Głos
Anna Maria JAKUBIAK za
Bartosz Andrzej BEMBNISTA za
Aleksandra WALENDOWSKA za
Teresa Wiktoria RUSIEWICZ za
Leszek Grzegorz RUTKOWSKI za
Barbara POLUS za
Dorota Maria WOŹNIAK za
Henryk ZYGAJ za
Dariusz Koczorowski za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Aleksandra WALENDOWSKA Data wytworzenia: 28-06-2022


Głosowanie w sprawie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie wniosku o przyznanie nagrody rocznej dyrektorowi instytucji kultury polegającej na nadaniu nowego brzmienia § 1. "W związku z zatwierdzeniem sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Janowcu Wielkopolskim, co nastąpiło zarządzeniem nr 54/2022 Burmistrza Janowca Wielkopolskiego z dnia 16 maja 2022 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Janowcu Wielkopolskim -za 2021 rok oraz po dokonaniu oceny pracy Dyrektora wymienionej jednostki organizacyjnej Pana Karola Nojgebauera za rok 2021, w świetle kryteriów określonych w art. 10 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, Rada Miejska pozytywnie opiniuje działalność dyrektora we wskazanym okresie i wnioskuje do Burmistrza Janowca Wielkopolskiego o przyznanie nagrody rocznej za 2021 rok w proponowanej wysokości 250 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w roku poprzedzającym przyznanie nagrody." przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
7 2 0

Imię i nazwisko Głos
Anna Maria JAKUBIAK za
Bartosz Andrzej BEMBNISTA wstrzymał się
Aleksandra WALENDOWSKA za
Teresa Wiktoria RUSIEWICZ za
Leszek Grzegorz RUTKOWSKI wstrzymał się
Barbara POLUS za
Dorota Maria WOŹNIAK za
Henryk ZYGAJ za
Dariusz Koczorowski za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Aleksandra WALENDOWSKA Data wytworzenia: 28-06-2022


Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wniosku o przyznanie nagrody rocznej dyrektorowi instytucji kultury przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
7 2 0

Imię i nazwisko Głos
Anna Maria JAKUBIAK za
Bartosz Andrzej BEMBNISTA wstrzymał się
Aleksandra WALENDOWSKA za
Teresa Wiktoria RUSIEWICZ za
Leszek Grzegorz RUTKOWSKI wstrzymał się
Barbara POLUS za
Dorota Maria WOŹNIAK za
Henryk ZYGAJ za
Dariusz Koczorowski za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Aleksandra WALENDOWSKA Data wytworzenia: 28-06-2022