Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Informacje o azbeście

AZBEST jest nazwą handlową włóknistych minerałów występujących w przyrodzie. Jego cechą charakterystyczną jest włóknista budowa oraz wyjątkowe właściwości fizyczne i chemiczne. Jest niemal niezniszczalnym materiałem odpornym na działanie bardzo wysokich temperatur ale także na działanie mrozu, kwasów substancji żrących- jest przy tym giętki i wytrzymały. Materiał ten nie wchodzi również w reakcje z innymi substancjami np. wodą. Tak, więc woda dostarczana za pomocą rur azbestowo-cementowych jest całkowicie niegroźna dla ludzi. Niestety włókna azbestowe zaliczane są do substancji o działaniu rakotwórczym dla człowieka. Są praktycznie niezniszczalne a ich kumulowanie się w płucach powoduje po kilku latach pojawienie się chorób takich jak m.in. pylica azbestowa i rak płuc. Eternit, który nie jest uszkodzony (dziurawy, pęknięty lub połamany) zasadniczo nie emituje do powietrza włókien azbestu i nie stanowi dla człowieka zagrożenia. Wykorzystywanie wyrobów azbestowych w sposób umożliwiający emisję azbestu  do środowiska jest niedopuszczalne.

Na terenie Polski od 1998r. została zakończona produkcja wyrobów zawierających azbest. Wszystkie wyroby zawierające azbest muszą zostać usunięte do 31 grudnia 2032 roku. Usunięcie eternitu jest indywidualną sprawą każdego użytkownika. Jeżeli wyroby zawierające azbest zostały zakwalifikowane zgodnie z ,,oceną'' (załącznik nr 4) do wymiany na skutek nadmiernego zużycia lub uszkodzenia powinny być usunięte przez właściciela, użytkownika wieczystego lub zarządcę nieruchomości, urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej lub innego miejsca zawierającego azbest.

Zgodnie z przepisami osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą, która jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości  na terenie której znajdują się wyroby zawierające azbest jest obowiązana sporządzić i przedłożyć Burmistrzowi Janowca Wielkopolskiego  "Informację   o wyrobach zawierających azbest" (załącznik nr 3). Informacja podlega aktualizacji w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku. Pozostali posiadacze wyrobów azbestowych (np. przedsiębiorcy) ,,Informację'' przedkładają Marszałkowi Województwa. Zebrane informacje o rodzaju, ilości i miejscach występowania azbestu są wprowadzane następnie do Bazy Azbestowej. Baza dostępna jest pod adresem internetowym http://www.bazaazbestowa.gov.pl/. Właścicielem Bazy jest Ministerstwo Gospodarki.

Ponieważ azbest jest uznawany za substancję niebezpieczną powodującą np. nowotwory   i pylice płuc, prawo zabrania samodzielnej naprawy lub demontażu eternitu. Prace takie mogą być prowadzone wyłącznie przez wykonawców posiadających odpowiednie wyposażenie techniczne, zatrudniających pracowników przeszkolonych w zakresie bezpieczeństwa higieny pracy oraz posiadających decyzję - zatwierdzony program gospodarki odpadami niebezpiecznymi. Właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości obowiązany jest zgłosić prace polegające na zabezpieczaniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest do Starostwa Powiatowego w Żninie.

Po usunięciu azbestu z nieruchomości, należy dostarczyć do Referatu Infrastruktury i Ochrony Środowiska  Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim kartę przekazania odpadu (uzyskaną od wykonawcy), która będzie podstawą do wykreślenia z Bazy Azbestowej.

azbest


Załączniki do pobrania


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Joanna Lubawa-Fura

Data wytworzenia:
27 lip 2022

Osoba dodająca informacje

Łukasz Maciejewski

Data publikacji:
27 lip 2022, godz. 09:04

Osoba aktualizująca informacje

Łukasz Maciejewski

Data aktualizacji:
27 lip 2022, godz. 09:04