Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim

Wyszukiwanie zaawansowane

Posiedzenie Komisji do spraw Gminnych Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim

Zwołuję na dzień 23 maja 2024 roku /czwartek/ o godzinie 12.15 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim ul. Gnieźnieńska 3a, posiedzenie Komisji do spraw Gminnych z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie, stwierdzenie obecności, przyjęcie porządku obrad.

 2. Wybór Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji do spraw Gminnych Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim.

 3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

 1. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2024 rok;

 2. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2024–2030;

 3. uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego;

 4. udzielenia Burmistrzowi Janowca Wielkopolskiego wotum zaufania;

 5. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Janowiec Wielkopolski za 2023 rok;

 6. udzielenia absolutorium Burmistrzowi Janowca Wielkopolskiego;

 7. powołania Zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonym kandydacie na ławnika do Sądu Rejonowego w Żninie;

 8. ustalenia Regulaminu głosowania nad wyborem ławnika do Sądu Rejonowego w Żninie;

 9. wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Żninie;

 10. zmieniająca uchwałę w sprawie przedmiotu działania i powołania członków Komisji do spraw Gminnych Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim.   

 11. 4. Zapytania i wolne głosy.

 12. 5. Zakończenie.

 

 

Przewodniczący Rady

/-/ Aleksandra Walendowska


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Aleksandra Walendowska

Data wytworzenia:
16 maj 2024

Osoba dodająca informacje

Daria Czechowska

Data publikacji:
16 maj 2024, godz. 12:31

Osoba aktualizująca informacje

Daria Czechowska

Data aktualizacji:
16 maj 2024, godz. 12:31