Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim

Wyszukiwanie zaawansowane

Posiedzenie: Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów, Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Promocji i Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Zwołuję na dzień 25 października 2022 roku /wtorek/ o godzinie 1400  w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim ul. Gnieźnieńska 3a, posiedzenie z następującym porządkiem obrad:

Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów,

 1. Otwarcie, stwierdzenie obecności, przyjęcie porządku obrad.
 2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
 1. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2022 rok;
 2. określenia wysokości stawek, zwolnień oraz zasad poboru podatku od nieruchomości na 2023 r.;
 3. obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego w 2023 r.;
 4. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2023 rok;
 5. opłaty targowej na 2023 rok;
 6. przyjęcia „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2023-2032”.
 1. Zapytania i wolne głosy.
 2. Zakończenie.                                            

Przewodniczący Komisji

                                                                                                    /-/ Barbara Polus

 

 Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej

 1. Otwarcie, stwierdzenie obecności, przyjęcie porządku obrad.
 2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
 1. zasad przyznawania nagród dla nauczycieli;
 2. uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli;
 3. przyjęcia „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2023-2032”.
 1. Zapytania i wolne głosy.
 2. Zakończenie.                                             

Przewodniczący Komisji

                                                                                                 /-/ Dorota Woźniak

 

Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Promocji

 1. Otwarcie, stwierdzenie obecności, przyjęcie porządku obrad.
 2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
 1. obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego w 2023 r.;
 2. zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody;
 3. przyjęcia „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2023-2032”.
 1. Zapytania i wolne głosy.
 2. Zakończenie.                                            

Przewodniczący Komisji

                                                                                                 /-/ Teresa Rusiewicz   

 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

 

 1. Otwarcie, stwierdzenie obecności, przyjęcie porządku obrad.
 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 1 sierpnia 2022 roku w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 18 sierpnia 2022 roku w sprawie utworzenia oddziałów zmilitaryzowanych Samoobrony Gminnej i zakupu broni dla każdego rdzennego mieszkańca gminy.
 4. Zapytania i wolne głosy.
 5. Zakończenie.                                             

       Z-ca Przewodniczącego Komisji

                                                                                                      /-/    Marek Sypniewski

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Barbara Polus

Data wytworzenia:
19 paź 2022

Osoba dodająca informacje

Daria Czechowska

Data publikacji:
07 sie 2023, godz. 09:42

Osoba aktualizująca informacje

Daria Czechowska

Data aktualizacji:
19 paź 2022, godz. 15:03