Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Protokół z przebiegu konsultacji

PROTOKÓŁ Z PRZEBIEGU KONSULTACJI PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY JANOWIEC WIELKOPOLSKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2023

 

                Zgodnie z uchwałą nr III/17/10 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Burmistrz Janowca Wielkopolskiego w dniu 7 listopada 2022 roku przedstawił do konsultacji poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim oraz przesłanie do organizacji pozarządowych informacji o konsultacjach, projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Janowiec Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.

Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu można było wnosić w terminie od 7 listopada do 10 listopada 2022 roku osobiście i pisemnie na adres Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: oswiata@um-janowiecwlkp.pl.

 

We wskazanym terminie nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski dotyczące treści Programu.

 

Protokół z przebiegu konsultacji zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim i publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Janowiec Wielkopolski.

 

Burmistrz Janowca Wielkopolskiego

/-/ Leszek Grzeczka


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Leszek Grzeczka

Data wytworzenia:
14 lis 2022

Osoba dodająca informacje

Adrianna Wrzesińska

Data publikacji:
14 lis 2022, godz. 11:48

Osoba aktualizująca informacje

Adrianna Wrzesińska

Data aktualizacji:
14 lis 2022, godz. 11:48