Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Protokół z przebiegu konsultacji

PROTOKÓŁ Z PRZEBIEGU KONSULTACJI PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY JANOWIEC WIELKOPOLSKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2023

                Zgodnie z uchwałą nr III/17/10 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Burmistrz Janowca Wielkopolskiego w dniu 13 stycznia 2023 roku przedstawił do konsultacji poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim oraz przesłanie do organizacji pozarządowych informacji o konsultacjach, projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Janowiec Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023. Podjęcie nowej uchwały okazało się konieczne ze względu na uchylenie uchwały, która została podjęta w dniu 15 listopada 2023 roku.

Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu można było wnosić w terminie od 13 do 23 stycznia 2023 roku osobiście i pisemnie na adres Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: oswiata@um-janowiecwlkp.pl.

We wskazanym terminie nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski dotyczące treści Programu/uchwały.

Protokół z przebiegu konsultacji zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim i publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Janowiec Wielkopolski.

 

Burmistrz Janowca Wielkopolskiego

/-/ Leszek Grzeczka

 

Janowiec Wielkopolski, dnia 24 stycznia 2023 roku


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Leszek Grzeczka

Data wytworzenia:
24 sty 2023

Osoba dodająca informacje

Adrianna Wrzesińska

Data publikacji:
24 sty 2023, godz. 11:16

Osoba aktualizująca informacje

Adrianna Wrzesińska

Data aktualizacji:
24 sty 2023, godz. 11:16